Óvodai, diák- és főiskolai, egyetemi csoportok fogadása


Fotó: FSZEK, canva.com

Valamennyi könyvtárunkban várjuk az óvodai, általános- és középiskolai, valamint a felsőoktatási csoportokat könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokra. Ezeken az adott életkornak megfelelően foglaljuk össze az alapvető könyvtárhasználati ismereteket:
- Mitől könyvtár a könyvtár? - azaz a könyvtár rendje;
- Hogyan találom meg? - katalógushasználat, tájékozódás a könyvtárban;
- Hogyan tudok kutatni? - eligazodás a könyvekben, adatbázisokban, információkeresési technikák, etikus internet- és egyéb forráshasználat.

Egyetemi, főiskolai hallgatókat várunk adatbázishasználati, könyvtári kutatásmódszertani bemutatókra általános témákban a XIX. Üllői úti könyvtárban valamint a VIII. Központi Könyvtárban, speciális érdeklődés esetén annak különgyűjteményeiben, a Szociológiai-, a Budapest- és a Zenei gyűjteményben .
A foglalkozások életkortól, tartalomtól és időtartamtól függetlenül ingyenesek.

Jelentkezni, a részletekről érdeklődni, egyeztetni
mindig a meglátogatni kívánt könyvtárnál kell e-mailben, telefonon vagy személyesen, lehetőség szerint a látogatás tervezett időpontja előtt 2 héttel.

Igény szerint adott téma köré szervezett és speciális foglalkozásokat is tartunk (
fogyatékkal élőknek, speciális nevelési igényű diákoknak).

A foglalkozástípusok könyvtáranként eltérnek: érdeklődjön a meglátogatni kívánt tagkönyvtárban/ Központi Könyvtárban

Csak néhány példa ötletadónak a széles kínálatból:


 • Drámajáték


  Fotók: FSZEK

  Drámajáték foglalkozásainkat minden korosztály számára ajánljuk.

  Drámapedagógiai foglalkozásainkon a szituációkat a résztvevők saját maguk teremtik meg, élik át. A játék vezetőjének mindössze az a feladata, hogy segítse a saját érzelmek kifejezését. Témaként szolgálhat egy éppen aktuális probléma, élethelyzet, vagy a pedagógus által kiválasztott, éppen elsajátítandó ismeret is, ami nem csak irodalmi mű, de műfaj, történelmi esemény, stb. is lehet. Célunk a személyiségformálás, az önkifejezőkészség fejlesztése, a befogadás és megértés megkönnyítése. Mindezeken túl a drámapedagógia hatékony a konfliktusok feloldásában, a kreativitás felszabadításában, az érzelmi intelligencia erősítésében is.

  Elérhető az alábbi könyvtárakban:
  VI. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár

 • Hagyományőrző és tematikus foglalkozások


  Fotók: canva.com


  Hagyományőrző foglalkozásainkat elsősorban az óvodás- és kisiskolás korosztály számára ajánljuk.

  A programot neves napok, ünnepek -  karácsony, farsang, húsvét, népmese napja, víz napja stb. - köré szervezzük. Felelevenítjük és bemutatjuk a naptári évhez fűződő népszokásokat, a neves napokhoz kapcsolódó játékokat, nagyobbakkal irodalmi és ismeretterjesztő könyvekben lapozgatunk, majd a témához kapcsolódva kézműveskedünk.


  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XI. Karinthy Frigyes Könyvtár
  XII. Ugocsa utcai könyvtár
  XIII. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár
  XIII. Dagály utcai könyvtár
  XV. Zsókavár utcai könyvtár
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár
 • Mesepedagógiai foglalkozás


  Fotók: FSZEK, canva.com


  Mesepedagógiai foglalkozásainkat óvodás és kisiskolás csoportoknak ajánljuk.

  A program során a mesepedagógia segítségével játékos formában találkozunk a mesék, a könyvek és a könyvtár világával. A sok mozgással összekapcsolt, élményteli foglalkozás során fontos szerepet kapnak a népmesék, a népi játékok, a mondókák és a találós kérdések, melyeknek köszönhetően a gyerekek megismerik önmagukat, az őket körülölelő világot, kapcsolódni tudnak társaikhoz. Az önfeledt közös játékot szabad könyvválasztás, könyvlapozgatás - iskolások esetében olvasgatás - zárja.
  A Központi Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtárában a Bajzáth Mária által kifejlesztett Népmesekincstár mesepedagógiai módszerrel dolgozunk. Ennek alapja, hogy a meselhallgató gyerekek életkori sajátosságainek megfelelő meséket összekapcsoljuk az őket foglalkoztató kérdésekkel, a meseolvasást kiegészítve mozgással, népdalokkal, nyelvtörőkkel is. A komplex foglalkozások keretében több ismeretterület is fejleszthető: a testünk, az időjárás, a család, élet és halál, a számok az állatok, a barátság, stb.

  A foglalkozások kérhetőek például az alábbi könyvtárakban:
  VI. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
 • Papírszínházi foglalkozás


  Fotók: FSZEK, flickr.com


  Papírszínházi foglalkozásainkat elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk.

  A papírszínház ötlete Japánból ered, a kamishibai szó papírból készült színházi játékot jelent (kami=papír, shibai=dráma, szórakoztatás). Remek lehetőséget ad arra, hogy közelebb hozzuk a történetet a gyerekekhez, bevonjuk őket is az előadásba.
  "E technika segítségével mindenki által jól láthatóvá válnak a képek, a figyelem egyszerre tud az illusztrációkra és a mese szövegére irányulni, a mesélő pedig a lapok hátulján olvasható szöveget kellő hatással tudja előadni közönségének. Lényegéből fakadóan számos pedagógiai hasznát is megemlíthetjük: fejleszti a gyerekek empátiáját, érzelmi intelligenciáját, a koncentrációs készségét, figyelmét, megfigyelőképességét, szövegértő képességét, szókincsét, vizuális és auditív memóriáját, esztétikai érzékét, ízlését, vizuális kultúráját."(idézet forrása).
  A Magyarországon nagy hagyománnyal bíró diafilmes meséléshez képest hátránya, hogy sokkal kisebb a mérete, előnye viszont, hogy nem kellenek hozzá speciális eszközök (diavetítő, diafilm, vetítővászon vagy egyéb nagy felület) valamint speciális körülmények (elsötétítés), ugyanakkor azáltal, hogy akár helyben, a résztvevők saját maguk is létrehozhatnak papírszínházi alkotást, erős közösségépítő hatása is lehet.
  További olvasnivalók a módszerhez a Csimota kiadó honlapján, itt.


  Elérhető az alábbi könyvtárakban:
  XII. Ugocsa utcai könyvtár
  XV. Szűcs István utcai könyvtár
  XX. Bíró Mihály utcai könyvtár
  XXI. Sétáló utcai könyvtár • Drámajáték


  Fotók: FSZEK

  Drámajáték foglalkozásainkat minden korosztály számára ajánljuk.

  Drámapedagógiai foglalkozásainkon a szituációkat a résztvevők saját maguk teremtik meg, élik át. A játék vezetőjének mindössze az a feladata, hogy segítse a saját érzelmek kifejezését. Témaként szolgálhat egy éppen aktuális probléma, élethelyzet, vagy a pedagógus által kiválasztott, éppen elsajátítandó ismeret is, ami nem csak irodalmi mű, de műfaj, történelmi esemény, stb. is lehet. Célunk a személyiségformálás, az önkifejezőkészség fejlesztése, a befogadás és megértés megkönnyítése. Mindezeken túl a drámapedagógia hatékony a konfliktusok feloldásában, a kreativitás felszabadításában, az érzelmi intelligencia erősítésében is.

  Elérhető az alábbi könyvtárakban:
  VI. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár

 • Hagyományőrző foglalkozások


  Fotók: canva.com


  Hagyományőrző foglalkozásainkat elsősorban az óvodás- és kisiskolás korosztály számára ajánljuk.

  A programot neves napok, ünnepek -  karácsony, farsang, húsvét, népmese napja, víz napja stb. - köré szervezzük. Felelevenítjük és bemutatjuk a naptári évhez fűződő népszokásokat, a neves napokhoz kapcsolódó játékokat, nagyobbakkal irodalmi és ismeretterjesztő könyvekben lapozgatunk, majd a témához kapcsolódva kézműveskedünk.


  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XI. Karinthy Frigyes Könyvtár
  XII. Ugocsa utcai könyvtár
  XIII. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár
  XIII. Dagály utcai könyvtár
  XV. Zsókavár utcai könyvtár
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár
 • Interaktív zenei programok


  Fotók: canva.com


  Általános- és középiskolás diákokat
  várunk zenei foglalkozásainkra például az alábbi könyvtárainkban:
  VII Deák Ferenc Könyvtár
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény

  Főiskolai, egyetemi csoportoknak szervez könyvtárhasználatot, kutatásmódszertant bemutató zenei foglalkozást Központi Könyvtárunk Zenei Gyűjteménye:
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény

 • Iránytű a digitális világhoz


  Fotó: FSZEK


  Médiaismereti, adatbázishasználati foglalkozásainkat játékos formában a 6-12. osztályoknak ajánljuk.

  Az adatbázishasználati foglalkozások során kerettörténetbe ágyazva keresünk XIX. századi, XX. század eleji forrásokban, a hétköznapi életbe pillantunk be társkereső hirdetések, divatlapok, fogpasztareklámok és bűnügyi tudósítások segítségével.
  Médiaismereti foglalkozásainkon szituációs játék segítségével mutatjuk be a mobilhasználat előnyeit/hátrányait, a mobil- és az internetetikát, foglalkozunk a valós- és az álhírek megkülönböztetésének lehetőségeivel.

  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár


 • Mesepedagógiai foglalkozás


  Fotók: FSZEK, canva.com


  Mesepedagógiai foglalkozásainkat óvodás és kisiskolás csoportoknak ajánljuk.

  A program során a mesepedagógia segítségével játékos formában találkozunk a mesék, a könyvek és a könyvtár világával. A sok mozgással összekapcsolt, élményteli foglalkozás során fontos szerepet kapnak a népmesék, a népi játékok, a mondókák és a találós kérdések, melyeknek köszönhetően a gyerekek megismerik önmagukat, az őket körülölelő világot, kapcsolódni tudnak társaikhoz. Az önfeledt közös játékot szabad könyvválasztás, könyvlapozgatás - iskolások esetében olvasgatás - zárja.
  A Központi Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtárában a Bajzáth Mária által kifejlesztett Népmesekincstár mesepedagógiai módszerrel dolgozunk. Ennek alapja, hogy a meselhallgató gyerekek életkori sajátosságainek megfelelő meséket összekapcsoljuk az őket foglalkoztató kérdésekkel, a meseolvasást kiegészítve mozgással, népdalokkal, nyelvtörőkkel is. A komplex foglalkozások keretében több ismeretterület is fejleszthető: a testünk, az időjárás, a család, élet és halál, a számok az állatok, a barátság, stb.

  A foglalkozások kérhetőek például az alábbi könyvtárakban:
  VI. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
 • Papírszínházi foglalkozás


  Fotók: FSZEK, flickr.com


  Papírszínházi foglalkozásainkat elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk.

  A papírszínház ötlete Japánból ered, a kamishibai szó papírból készült színházi játékot jelent (kami=papír, shibai=dráma, szórakoztatás). Remek lehetőséget ad arra, hogy közelebb hozzuk a történetet a gyerekekhez, bevonjuk őket is az előadásba.
  "E technika segítségével mindenki által jól láthatóvá válnak a képek, a figyelem egyszerre tud az illusztrációkra és a mese szövegére irányulni, a mesélő pedig a lapok hátulján olvasható szöveget kellő hatással tudja előadni közönségének. Lényegéből fakadóan számos pedagógiai hasznát is megemlíthetjük: fejleszti a gyerekek empátiáját, érzelmi intelligenciáját, a koncentrációs készségét, figyelmét, megfigyelőképességét, szövegértő képességét, szókincsét, vizuális és auditív memóriáját, esztétikai érzékét, ízlését, vizuális kultúráját."(idézet forrása).
  A Magyarországon nagy hagyománnyal bíró diafilmes meséléshez képest hátránya, hogy sokkal kisebb a mérete, előnye viszont, hogy nem kellenek hozzá speciális eszközök (diavetítő, diafilm, vetítővászon vagy egyéb nagy felület) valamint speciális körülmények (elsötétítés), ugyanakkor azáltal, hogy akár helyben, a résztvevők saját maguk is létrehozhatnak papírszínházi alkotást, erős közösségépítő hatása is lehet.
  További olvasnivalók a módszerhez a Csimota kiadó honlapján, itt.


  Elérhető az alábbi könyvtárakban:
  XII. Ugocsa utcai könyvtár
  XV. Szűcs István utcai könyvtár
  XX. Bíró Mihály utcai könyvtár
  XXI. Sétáló utcai könyvtár

 • Tananyag - csak lazán

  Fotók: FSZEK


  Foglalkozásainkat elsősorban 4-8. osztályosoknak ajánljuk, de középiskolások igényeihez is tudjuk igazítani.

  A foglalkozásokon a témát bevezető, ráhangoló játékot vagy filmvetítést a témához kapcsolódó mozgásos aktivitás és a könyvtár gyűjteményében való kutatás követi, majd kézműves foglalkozással zárul a látogatás. Lehetséges témák: kötelező olvasmányok feldolgozásai (Rumini, Egri csillagok, Szent Johanna gimi), ismeretterjesztő foglalkozások a természetismeret és földrajz, biológia... stb. tantárgyakhoz kapcsolódva (hegységek és barlangok világa, erdők élővilága, csillagok között...).

  Elérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár
  XXI. Sétáló utcai könyvtár • Drámajáték


  Fotók: FSZEK

  Drámajáték foglalkozásainkat minden korosztály számára ajánljuk.

  Drámapedagógiai foglalkozásainkon a szituációkat a résztvevők saját maguk teremtik meg, élik át. A játék vezetőjének mindössze az a feladata, hogy segítse a saját érzelmek kifejezését. Témaként szolgálhat egy éppen aktuális probléma, élethelyzet, vagy a pedagógus által kiválasztott, éppen elsajátítandó ismeret is, ami nem csak irodalmi mű, de műfaj, történelmi esemény, stb. is lehet. Célunk a személyiségformálás, az önkifejezőkészség fejlesztése, a befogadás és megértés megkönnyítése. Mindezeken túl a drámapedagógia hatékony a konfliktusok feloldásában, a kreativitás felszabadításában, az érzelmi intelligencia erősítésében is.

  Elérhető az alábbi könyvtárakban:
  VI. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár

 • Interaktív zenei programok


  Fotók: canva.com


  Általános- és középiskolás diákokat
  várunk zenei foglalkozásainkra például az alábbi könyvtárainkban:
  VII Deák Ferenc Könyvtár
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény

  Főiskolai, egyetemi csoportoknak szervez könyvtárhasználatot, kutatásmódszertant bemutató zenei foglalkozást Központi Könyvtárunk Zenei Gyűjteménye:
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény

 • Iránytű a digitális világhoz


  Fotó: FSZEK


  Médiaismereti, adatbázishasználati foglalkozásainkat játékos formában a 6-12. osztályoknak ajánljuk.

  Az adatbázishasználati foglalkozások során kerettörténetbe ágyazva keresünk XIX. századi, XX. század eleji forrásokban, a hétköznapi életbe pillantunk be társkereső hirdetések, divatlapok, fogpasztareklámok és bűnügyi tudósítások segítségével.
  Médiaismereti foglalkozásainkon szituációs játék segítségével mutatjuk be a mobilhasználat előnyeit/hátrányait, a mobil- és az internetetikát, foglalkozunk a valós- és az álhírek megkülönböztetésének lehetőségeivel.

  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár


 • Tananyag - csak lazán

  Fotók: FSZEK


  Foglalkozásainkat elsősorban 4-8. osztályosoknak ajánljuk, de középiskolások igényeihez is tudjuk igazítani.

  A foglalkozásokon a témát bevezető, ráhangoló játékot vagy filmvetítést a témához kapcsolódó mozgásos aktivitás és a könyvtár gyűjteményében való kutatás követi, majd kézműves foglalkozással zárul a látogatás. Lehetséges témák: kötelező olvasmányok feldolgozásai (Rumini, Egri csillagok, Szent Johanna gimi), ismeretterjesztő foglalkozások a természetismeret és földrajz, biológia... stb. tantárgyakhoz kapcsolódva (hegységek és barlangok világa, erdők élővilága, csillagok között...).

  Elérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár
  XXI. Sétáló utcai könyvtár • Biblioterápia

  Fotók: canva.com, flickr.com

  Biblioterápiás foglalkozásainkat 12 éves kortól minden korosztály számára ajánljuk.

  Biblioterápiás foglalkozásaink elsősorban az önismeret fejlesztésére szolgálnak. Céljuk a személyiségfejlesztés, a szociális képességek fejlesztése, a közösségépítés. Ehhez kiindulópontként mindig egy célzottan kiválasztott irodalmi művet használunk, amely igény szerint lehet a pedagógus által megjelölt mű is (például éppen órai feldolgozás alatt álló kötelező olvasmány).
  A foglalkozásokat kislétszámú csoportokban, képzett biblioterapeuta szakemberek vezetésével tartjuk.

  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Központi Könyvtár
  XVI. Sashalmi Könyvtár

 • Drámajáték


  Fotók: FSZEK

  Drámajáték foglalkozásainkat minden korosztály számára ajánljuk.

  Drámapedagógiai foglalkozásainkon a szituációkat a résztvevők saját maguk teremtik meg, élik át. A játék vezetőjének mindössze az a feladata, hogy segítse a saját érzelmek kifejezését. Témaként szolgálhat egy éppen aktuális probléma, élethelyzet, vagy a pedagógus által kiválasztott, éppen elsajátítandó ismeret is, ami nem csak irodalmi mű, de műfaj, történelmi esemény, stb. is lehet. Célunk a személyiségformálás, az önkifejezőkészség fejlesztése, a befogadás és megértés megkönnyítése. Mindezeken túl a drámapedagógia hatékony a konfliktusok feloldásában, a kreativitás felszabadításában, az érzelmi intelligencia erősítésében is.

  Elérhető az alábbi könyvtárakban:
  VI. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár

 • Interaktív zenei programok


  Fotók: canva.com


  Általános- és középiskolás diákokat
  várunk zenei foglalkozásainkra például az alábbi könyvtárainkban:
  VII Deák Ferenc Könyvtár
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény

  Főiskolai, egyetemi csoportoknak szervez könyvtárhasználatot, kutatásmódszertant bemutató zenei foglalkozást Központi Könyvtárunk Zenei Gyűjteménye:
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény

 • Iránytű a digitális világhoz


  Fotó: FSZEK


  Médiaismereti, adatbázishasználati foglalkozásainkat játékos formában a 6-12. osztályoknak ajánljuk.

  Az adatbázishasználati foglalkozások során kerettörténetbe ágyazva keresünk XIX. századi, XX. század eleji forrásokban, a hétköznapi életbe pillantunk be társkereső hirdetések, divatlapok, fogpasztareklámok és bűnügyi tudósítások segítségével.
  Médiaismereti foglalkozásainkon szituációs játék segítségével mutatjuk be a mobilhasználat előnyeit/hátrányait, a mobil- és az internetetikát, foglalkozunk a valós- és az álhírek megkülönböztetésének lehetőségeivel.

  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár


 • Tananyag - csak lazán

  Fotók: FSZEK


  Foglalkozásainkat elsősorban 4-8. osztályosoknak ajánljuk, de középiskolások igényeihez is tudjuk igazítani.

  A foglalkozásokon a témát bevezető, ráhangoló játékot vagy filmvetítést a témához kapcsolódó mozgásos aktivitás és a könyvtár gyűjteményében való kutatás követi, majd kézműves foglalkozással zárul a látogatás. Lehetséges témák: kötelező olvasmányok feldolgozásai (Rumini, Egri csillagok, Szent Johanna gimi), ismeretterjesztő foglalkozások a természetismeret és földrajz, biológia... stb. tantárgyakhoz kapcsolódva (hegységek és barlangok világa, erdők élővilága, csillagok között...).

  Elérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Sárkányos Gyerekkönyvtár (Központi Könyvtár)
  XVIII. Lőrinci Nagykönyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár
  XXI. Sétáló utcai könyvtár


 • Adatbázishasználat, kutatásmódszertan

   

  Fotók: canva.com

  Főiskolai, egyetemi hallgatóknak:
  Igény szerint azokat az adatbázisokat mutatjuk be, amelyek legjobban segítik a választott szakjukban való elmélyülést. A Központi Könyvtár különgyűjteményei - Budapest Gyűjtemény, Szociológiai Gyűjtemény és Zenei Gyűjtemény - az általuk épített bibliográfiákban, valamint a könyvtár saját és előfizetett adatbázisaiban való kutatásba vezetik be a hallgatókat. 

  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Központi Könyvtár
  XIX. Üllői úti könyvtár

 • Biblioterápia

  Fotók: canva.com, flickr.com

  Biblioterápiás foglalkozásainkat 12 éves kortól minden korosztály számára ajánljuk.

  Biblioterápiás foglalkozásaink elsősorban az önismeret fejlesztésére szolgálnak. Céljuk a személyiségfejlesztés, a szociális képességek fejlesztése, a közösségépítés. Ehhez kiindulópontként mindig egy célzottan kiválasztott irodalmi művet használunk, amely igény szerint lehet a pedagógus által megjelölt mű is (például éppen órai feldolgozás alatt álló kötelező olvasmány).
  A foglalkozásokat kislétszámú csoportokban, képzett biblioterapeuta szakemberek vezetésével tartjuk.

  Kérhető például az alábbi könyvtárakban:
  VIII. Központi Könyvtár
  XVI. Sashalmi Könyvtár

 • Interaktív zenei programok


  Fotók: canva.com


  Általános- és középiskolás diákokat
  várunk zenei foglalkozásainkra például az alábbi könyvtárainkban:
  VII Deák Ferenc Könyvtár
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény

  Főiskolai, egyetemi csoportoknak szervez könyvtárhasználatot, kutatásmódszertant bemutató zenei foglalkozást Központi Könyvtárunk Zenei Gyűjteménye:
  VIII. Központi Könyvtár Zenei gyűjteményFigyelmükbe ajánljuk "Az én könyvtáram" projektben kidolgozott olvasás-, szövegértés- és digitális írástudás-fejlesztési programokat, melyek között életkor, csoportlétszám és fejleszteni kívánt kompetencia alapján tudnak keresni itt:
Az én könyvtáram - Mintaprogramok.(Fotók: FSZEK)