" Minősített Könyvtár cím

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai munkája alapján 2018. évben elnyerte a Minősített Könyvtár címet. Az elismerést 2018. november 13-án Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára adta át.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minőségirányítási dokumentumai:

1. Nyilvános dokumentumok

1.1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapdokumentumai

Munkatervek
Beszámolók
Intézményi statisztikák

Fenntartói értékelések, szakfelügyeleti jelentések
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2015-ben lezajlott szakértői vizsgálat eredménye

1.2. Minőségirányítási Kézikönyv 2018

1.3. A Minőségirányítási Tanács dokumentumai

Fogalomtár
Kommunikációs terv

1.4. A FSZEK szabályzatai

Használati Szabályzat 2022 és díjtételek (Hatályos: 2022. március 1-től)
Gyűjtőköri szabályzat 2019
Panaszkezelési Szabályzat

1.5. Primer kutatások eredményei

Használói elégedettségmérés 2018 - kiértékelés és szöveges vélemények
Használói elégedettségmérés 2009

1.6. Médiamegjelenések

A FSZEK megjelenése a médiában 2017
A FSZEK megjelenése a médiában 2016
A FSZEK megjelenése a médiában 2015
A FSZEK média-megjelenései 2014-2017

1.7 Rendezvények

A FSZEK rendezvényeinek részletes listája 2017
A FSZEK rendezvényeinek részletes listája 2016
A FSZEK rendezvényeinek részletes listája 2015

1.8 Minősített Könyvtár cím

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai pályázata a Minősített Könyvtár címre (2018. június 13.)

2. Belső dokumentumok (A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők.)

2.1. Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok

A MIT ügyrendje
Fenntartói értékelések, szakfelügyeleti jelentések
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2015-ben lezajlott szakértői vizsgálat eredménye
Minőségirányítási Munkaterv 2019. január 1 – 2019. december 31.
Minőségirányítási Munkaterv 2017. július 1 – 2018. július 31.
Továbbképzési terv
A FSZEK esélyegyenlőségi terve 2014-2019
A FSZEK-ben működő munkacsoportok dokumentumai

2.2. Stratégiával kapcsolatos dokumentumok

PGTT-analízis
SWOT elemzés

2.3. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok

Dolgozói elégedettségmérés 2017 (kérdőív, összesítés)
Dolgozói elégedettségmérés 2009 (TÁMOP)

Kitüntetési szabályzat

2.4. Partnerkapcsolatok és erőforrások

Partnereink azonosítása
Partneri együttműködések
Adatkezelési szabályzat

2.5. Folyamatok

Folyamatleltár
Folyamatábrák, folyamatleírások

2.6. A szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatban elért eredmények

Használói elégedettségmérés 2009 (kérdőív, elemzés)
Használói elégedettségmérés, 2018 (kérdőív, elemzés)
Rendezvény-elégedettségi kérdőív 2018

2.7. A szervezet kulcsfontosságú eredményei

Teljesítménymutatók
Tudáshasznosulás (tréningek, kurzusok, kiküldetések)
Utóbbi 3 év sikeres pályázatainak listája
Projektleírások

2.8. Könyvtári önértékelés

Önértékelés 2018
Önértékelés 2016

Információ

Tagkönyvtáraink listája és elérhetősége