Helyi kötelespéldányok beszolgáltatása. Tájékoztatás budapesti székhelyű kiadók számára

A Kormány 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében budapesti székhelyű kiadók esetén az alábbi kiadványokból 1 példányra a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) jogosult:
  • nyomtatott könyv, tankönyv, foglalkoztató könyv és min. 16 oldalt elérő füzetes kiadvány első és minden további kiadása (pl. 2. kiadás, 4. bővített kiadás stb.);
  • időszakosan megjelenő nyomtatott kiadvány: hírlap, folyóirat, évkönyv, konferenciák időszakosan megjelent kiadványa, időszakosan megjelenő adat- és címtár, bibliográfia, repertórium stb., időszakosan megjelenő egyéb kiadvány (jelentés, beszámoló, közlemények, tanulmánygyűjtemény, antológia stb.), sorozat, cserelapos kiadvány;
  • nyomtatott térkép, atlasz, földgömb;
  • nyomtatott kotta, zenemű.
A kötelespéldány-beszolgáltatás helye:
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.
Tel.: (1) 411-5039, (1) 411-5058, (1) 411-5036
A kötelespéldányok beküldése történhet:
  • postai úton (levélpostai küldeményként, csomag küldeményként a fenti címre);
  • futárszolgálaton keresztül a fenti címre;
  • személyes beszállítással a fenti címre, hétfőtől – péntekig  8.00 – 16.00 óra között.
A beszolgáltatás határideje:
A rendelet szerint a szolgáltatónak a kötelespéldányokat legkésőbb a megjelenés napját követő 15. napig kell beszolgáltatnia.

A beszolgáltatás dokumentálása:
A kötelespéldányokat szállítólevél (2 példány) kíséretében kell beszolgáltatni. A szállítólevél minta itt letölthető, de bármilyen kísérőlevelet elfogadunk, amely az alábbi adatokat hiánytalanul tartalmazza:
a.) beszolgáltató neve;
b.) telephelye címe;
c.) az ügyintéző/kiállító személy neve, telefonszáma, e-mail címe;
d.) a beszolgáltatás kelte;
e.) a kiadvány címe;
f.) ha van, szerzőjének (több szerző esetén, a kiadványon elsőként feltüntetett szerző) neve;
g.) amennyiben van, akkor a kiadvány azonosító száma (ISBN, ISSN vagy ISMN);
h.) egyéb kiadványoknál cím, dokumentum típus;
i.) a beküldött példányok darabszáma;
j.) a kiadvány ára (értéke).

További információ:
Szabóné Bur Gabriella, osztályvezető (Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály)
Tel.: 411-5012; e-mail: bur.gabriella@fszek.hu

Szállítólevél
Információ

Tagkönyvtáraink listája és elérhetősége