„Az én könyvtáram” projekt

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) kiemelt uniós fejlesztési program felkért konzorciumi partnereként Az én könyvtáram címen valósította meg a könyvtári komponens fejlesztéseit 2017. február 1-jétől 2020. január 31-ig. A program célja – kapcsolódva a korábbi TÁMOP, TIOP és egyes EFOP pályázatokhoz – az országos könyvtári rendszer további fejlesztése volt. A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése valósult meg, illetve országos szaktanácsadói hálózat jött létre. A program fejlesztési irányai: az olvasáskultúra-fejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. 

A projekt egészében a Megvalósíthatósági Tanulmányban foglalt szakmai célok és indikátorok maradéktalanul teljesültek.

Fő adatok:

  • A projekt kódszáma: EFOP-3.3.3- VEKOP-16- 2016-00001
  • A projekt kezdeményezője: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
  • Konzorciumvezető: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
  • Konzorciumi partner: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
  • A támogatás mértéke: 2.000.000.000 Ft, amelyből a könyvtári fejlesztés támogatására 1.000.000.000 Ft jut.
  • A megvalósítás időszaka: 2017. február 1-től 2020. január 31-ig.

A projekt honlapja

 

 

 

Információ

Tagkönyvtáraink listája és elérhetősége