Olvasójegy elvesztése

Beiratkozáskor a könyvtár napijegyet vagy olvasójegyet állít ki, amely a kiállítás vagy a hosszabbítás napjától érvényes abban a tagkönyvtárban, ahol váltották.
Az olvasójegy személyre szól, másra át nem ruházható.
Elvesztését a használó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal.
Az érvényességi időn belül elveszett olvasójegyet díj fizetése ellenében, 600 Ft-ért pótolják.

(Forrás: Használati Szabályzat)