Beszámoló: Ferge Zsuzsa Szabadegyetem 4. alkalom

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteménye a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesülettel partnerségben Ferge Zsuzsa tiszteletére szabadegyetemet szervez. Az előadás-sorozat Ferge Zsuzsa munkásságát veszi alapul, és azokat az elveket, értékeket közvetíti egy szélesebb közönség számára, amelyeket Ferge szociológusi pályája során folyamatosan szem előtt tartott és képviselt. A szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem; az emberi méltóság tisztelete; a tudományos alaposság és az elveihez hű magatartás összeegyeztetése munkája során valódi példaképpé teszi őt.

A Szociológiai Gyűjtemény mai bejegyzésében a negyedik rendezvényről szóló beszámolónkat olvashatják. A Szabadegyetem negyedik rendezvényére január 19-én, egy héttel ezelőtt került sor az Ötpacsirta Szalon termében, melynek címe A gyermek, mint változó érték a különböző szakpolitikákban volt. Az esemény megnyitója és moderátora Hubai László, szociálpolitikus volt, aki az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületnek az elnöke.

Szikra Dorottya   

A Szabadegyetem negyedik eseményének vendégelőadói Szikra Dorottya, szociálpolitikus, aki tudományos főmunkatársa és osztályvezetője a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének is, valamint a távolból, online kapcsolattal csatlakozott a rendezvényhez Herczog Mária, habilitált egyetemi tanár, aki elsősorban gyermekvédelem és gyermekjogok kutatásával foglalkozik. Az est harmadik vendégelőadója Aczél Anna lett volna, aki sajnos betegség miatt nem tudott megjelenni az eseményen. A Szabadegyetem névadója és díszvendége, Ferge Zsuzsa ez alkalommal is online módon, de végig követte az eseményt, néhányszor értékes gondolatokat fűzött az előadásokhoz. Hubai László felvezető beszéde után Szikra Dorottya előadása következett, előadásának fő címe A család mindenek felett? Történeti megfontolások volt, melyben a magyarországi családpolitika elindulásáról, annak időszakairól és alakulásáról beszélt, összehasonlításban más kelet-európai országok családpolitikai intézkedéseivel. Ez a téma beletartozik Szikra Dorottya szakterületébe, így egy átfogó képet kaphattunk a témáról. A következő előadó Herczog Mária volt, aki először néhány mondatban Szikra Dorottya prezentációjára reflektált, majd rátért saját előadására. "A gyerekek jóléte és jólléte ... az magyarul csak egy l betű különbség ... holott nagyon mást is jelent, mert attól, hogy egy gyereknek a jóléte biztosított, még nem biztos, hogy jól van, és attól, hogy egy gyerek jól van, még nem biztos, hogy a jóléte biztosított." - hangzott el ez a nagyon fontos mondat Herczog Máriától. Előadásában a gyermekek helyzetéről és életmódjának kutatásáról, gyermekjogok fontosságáról beszélt, valamint még szóba került a magyarországi védőnői ellátás, és a szülőség minősége. Az előadások után Hubai László zárógondolatai következtek, majd a közönségből is elhangzott néhány kérdés és megjegyzés. 

Herczog Mária    A közönség

A Szabadegyetem negyedik eseményére rendkívül nagy volt az érdeklődés, így egy teltházas estét tarthattunk, amit ezúton is köszönünk a meghívott vendégeinknek és a közönségnek is. A következő eseményre február 23-án kerül sor, melynek témája az Iskolarendszer és társadalmi egyenlőtlenségek, vendégelőadóink a témában elismert szakemberek, Radó Péter, oktatáskutató és Trencsényi László, címzetes egyetemi docens. Az eseményen való személyes részvétel biztosítása érdekében regisztráció szükséges, melyet a szociologia@fszek.hu-n lehet megtenni február elejétől, melyről külön tájékoztatjuk majd közönségünket. 

A Szabadegyetem egyes alkalmaira Ferge Zsuzsa, illetve az adott havi vendégelőadók főbb műveiből készül egy-egy tárló, melyet az Ötpacsirta Szalon előtermében lehet megtekinteni. 

Fotók: FSZEK