Technikai átállás miatt az adatbázisok elérésével kapcsolatos problémák adódhatnak, melyek elhárításán a FSZEK folyamatosan dolgozik. Kérjük, segítsék munkánkat, és észrevételeiket küldjék el a bedekovits.tamas@fszek.hu e-mail címre. Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

Ezen az oldalon a könyvtárainkban elérhető adatbázisok betűrendes listája található. A kurzort a listaelemek jobb oldalán látható ikonok fölé pozicionálva az adatbázis tulajdonságait láthatjuk, az  gombra kattinva a hozzá tartozó részletes információkat jeleníthetjük meg.

 • Jelmagyarázat
  Előfizetett Előfizetett
  Saját építésű Saját építésű
  Online Online
  Teszt Teszt

  Csak könyvtárakban használható Csak könyvtárakban használható
  Távolról is elérhető Távolról is elérhető
  Szabadon használható Szabadon használható

  Budapest Gyűjtemény Budapest Gyűjtemény
  Szociológiai Gyűjtemény Szociológiai Gyűjtemény
  Zenei Gyűjtemény Zenei Gyűjtemény

Academic Search Complete (EBSCO)
Tudományos igényű, több tudományterületet felölelő, teljes szövegű adatbázis. Leírás:

Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikumot tartalmaz, több mint 7000 lektorált folyóiratot beleértve. A teljes szövegeken kívül több mint 13000 folyóirat és egyéb kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Akadémiai Digitális Archívum
Teljes szövegű tudományos könyvek. Leírás:

A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ adatbázisban érhetők el. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

A videóban említett "nyílt hónap" lejárt, az adatbázsiban jelenleg a FSZEK által előfizetett kiadók dokumentumi érhetőek el.

Használható: minden könyvtárban és távolról is elérhető. Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás (Szotar.net)
Az Akadémiai Kiadó szótárainak szócikkek szerint kereshető adatbázisa. Leírás:
 • Angol-magyar nagyszótár
 • Magyar-angol nagyszótár
 • Angol-magyar egyetemes nagyszótár 
 • Magyar-angol egyetemes nagyszótár
 • Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár
 • Angol-magyar pénzügyi szótár
 • Angol-magyar műszaki szótár
 • Német-magyar nagyszótár
 • Magyar-német nagyszótár
 • Német-magyar műszaki szótár
 • Finn-magyar nagyszótár
 • Magyar-finn nagyszótár
 • Francia-magyar nagyszótár
 • Magyar-francia nagyszótár
 • Olasz-magyar nagyszótár
 • Magyar-olasz nagyszótár
 • Spanyol-magyar nagyszótár
 • Magyar-spanyol nagyszótár
 • Orosz-magyar nagyszótár
 • Magyar-orosz nagyszótár
 • Magyar-holland szótár
 • Magyar-szlovén nagyszótár
 • Magyar-szerb szótár
 • Magyar-latin szótár
 • Latin-magyar szótár
 • Kínai-magyar szótár
 • Svéd-magyar szótár
 • A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás
 • Magyar szinonimaszótár
 • Magyar szólások és közmondások szótára
 • Akadémiai helyesírási szótár
 • Idegen szavak és kifejezések szótára
 • Környezetvédelmi lexikon
 • Pszichológiai lexikon
A keresőfelületen egyszerre több szótárban is lehet keresni.

A felület használatát bemutató videó:


Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Akadémiai folyóiratok
Az Akadémiai Kiadó szakfolyóiratainak legfrissebb számait is biztosító teljes szövegű adatbázis. Leírás:

Az Akadémiai Kiadó összesen 80 nemzetközi és hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított folyóiratot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító tudományos kiadványok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Arcanum Digitális Tudománytár
Magyar nyelvű, teljes szövegű, napilapokat, folyóiratokat és szakkönyveket is tartalmazó adatbázis. Leírás:

Több száz szakfolyóirat, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is. Az adatbázis PDF-formátumban tárolja és jeleníti meg a digitális tartalmakat. Ennek köszönhetően a felhasználó minden esetben az eredeti dokumentum hiteles oldalképét látja.

Használható: Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Arcanum Kézikönyvtár
Teljes szövegű, szak- és szépirodalmi könyvek az irodalom, a történelem és a vallás területeiről. Leírás:

Az Arcanum Kiadó legértékesebb CD és DVD kiadványai online elérhető formában.
A teljes szövegű keresést, jegyzetelési lehetőséget biztosító adatbázis többek között tartalmazza a Verstár, Biblia kiadványokat valamint lexikonokat, írói életműveket, történelmi monográfiákat, családtörténeti alapmunkákat.

Argumentum Kiadó könyvei
Teljes szövegű történelmi, irodalomtörténeti, művészeti és társadalomtudományi könyvek. Leírás:
A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. 
Attraktor Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia és a társadalomtudomány területéről, valamint klasszikus szerzőktől. Leírás:

Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó mintegy 150 kötetét tartalmazza.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Balassi Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, a nyelvészet, a művészetek, a történelem és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

A Balassi Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Bibliographia Hungarica (Demeter Tibor)
Magyar szépirodalmi alkotások bibliográfiája. Leírás:

A Bibliographia Hungarica az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények, elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak (elsősorban az OSZK állományára támaszkodva) bibliográfiai adatait közli. Demeter Tibor 1800-tól 1945-ig terjedő alap-gyűjtése mintegy 36000-38000 adatot tartalmaz.

Budapest időgép
Budapest vonatkozású digitális dokumentumok térképes keresője. Leírás:

Budapesti utcákhoz, házakhoz kapcsolódó adatok és digitális dokumentumok térképes keresője.

Budapest történetének válogatott bibliográfiája 1950-től napjainkig
Budapest vonatkozású könyvek és cikkek bibliográfiája. Leírás:

1950 után megjelent budapesti vonatkozású könyvek és cikkek válogatott bibliográfiája. Elsősorban a hazai várostörténeti, helyismereti irodalmat tartalmazza, kiegészítve a gyűjtemény anyagában megtalálható, illetve más bibliográfiákból átvett külföldi publikációk adataival.

Budapest-képarchívum
Budapest vonatkozású képek adatbázisa. Leírás:

Budapesttel kapcsolatos eredeti vagy kiadványokban megjelent fényképek, grafikai ábrázolások képes adatbázisa.

Több mint 16 000 kép a főváros egykori arculatáról és lakóinak egykori életéről. Az adatbázis időről időre bővül. Szerkesztői szívesen fogadják a hibajavításokat, javaslatokat a valamennyi képleírásnál megtalálható „Olvasók véleménye" ablakon át.

Budapest-képarchívum a Hungaricana közgyűjteményi portálon
Budapest vonatkozású képek adatbázisa a Hungaricanában. Leírás:

A Hungaricana közgyűjteményi portálon szereplő változat tartalmilag azonos a Budapest-képarchívummal, a megjelenítés azonban eltérő, például a képekbe jobban be lehet nagyítani.

Céginfo
Cégek, vállalkozások, intézmények és nonprofit szervezetek adatbázisa. Leírás:

A Céginfo.hu Kft. által megjelentetett, Magyarországon bejegyzett cégek, egyéni vállalkozók, költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek havonta frissülő adatbázisa.  A Céginfo korlátozott felhasználószámmal használható, ezért előfordulhat, hogy adott pillanatban nem engedi a kapcsolódást, ilyenkor érdemes később megpróbálni. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

CloudLibrary
Szórakoztató és ismeretterjesztő e-könyvek kölcsönzése a CloudLibrary platformon. Leírás:
E-könyvek kölcsönzése a CloudLibrary platformon keresztül, 10 éven felüli, beiratkozott olvasóknak. 
A kölcsönözhető e-könyvek száma egyidejűleg 1 db, a kölcsönzési idő 2 hét. A kölcsönzési idő lejártát követően az e-könyv elérhetősége megszűnik az olvasó számára. A kölcsönzési időt mindaddig meg lehet hosszabbítani, amíg az adott e-könyvre előjegyzés nem érkezik. Az e-könyvek előjegyzése ingyenes, az előjegyezhető példányok száma 1 db e-könyv.
Az előjegyzett e-könyv rendelkezésre állásáról az olvasó a CloudLibrary felületén tájékozódhat. Amennyiben megadta email-címét az előjegyzés teljesüléséről levélben is kap értesítést. Az előjegyzett könyv kikölcsönzésére 48 óra áll rendelkezésére.

Használatához kölcsönzésre  jogosító olvasójegy szükséges.
Compass
Elektronikus tartalmak és adatbázisok keresőfelülete. Leírás:

A COMPASS egy elektronikus katalógus: a hazai intézmények által nemzeti licenc vagy egyéni előfizetés keretében beszerzett elektronikus tudományos tartalmak, illetve saját fejlesztésű adatbázisok keresőfelülete. Jelenleg az EISZ Nemzeti Program keretében előfizetett adatbázisokat tartalmazza.

Digitális Irodalmi Akadémia
Magyar irodalmi művek teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Digitális Irodalmi Akdémia a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásait menti át a digitális korba, értékeik megőrzésével és népszerűsítésével. Az adatbázis célja, hogy a világ bármely pontján megismerhetővé váljék a kortárs magyar irodalom színe-java, és a nemzeti értéknek számító jelenkori szépirodalmi művek egyre bővülő köre egységesen kezelt adatbázisban elérhető legyen az érdeklődők számára.

Digitális képarchívum
Képi dokumentumok adatbázisa. Leírás:

A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtárban működő Elektronikus Dokumentum Központ fejlesztése. Magyar vonatkozású, oktatási, tudományos és kulturális szempontból érdekes digitális dokumentumokat tartalmaz.

E-book Academic Collection
Több tudományterületet felölelő teljes szövegű e-könyvek. Leírás:

Ez a folyamatosan növekvő előfizetési csomag több tudományágat átfogó választékban kínál tudományos e-könyveket. Tartalma lefedi a művészetek, az üzlet és közgazdaságtan, valamint az oktatás, a nyelvművelés, az irodalomkritika, az orvostudomány, az előadóművészet, a filozófia, a politológia, a vallás, a társadalomtudományok  és a mérnöki tudományok területét. A csomag révén elérhető információk széles köre biztosítja, hogy a hallgatók és a tudósok hozzáférjenek a kutatási igényeikhez kapcsolódó információkhoz.
Az eBook Academic Collection éves előfizetés alapján a tartalomhoz való korlátlan hozzáféréssel és korlátlan letöltéssel használható, bárhány egyidejű felhasználóval. 

Az adatbázis kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel érhető el az EBSCOhost és az EBSCO Discovery felületéről, akár távolról is.

EBSCO
Több adatbázist tartalmazó teljes szövegű és bibliográfiai adatbázis. Leírás:
Az EBSCO több adatbázis gyűjtő szolgáltatója, angol nyelven többezer friss és archív folyóirat, napilap cikkeit szolgáltatja. Köztük kivonatokat és teljes szövegeket is találunk.
Az EBSCO (rövidítés az Elton B. Stephens Company kezdőbetűkből) a legnagyobb ma is magánkézben tartott adatbázis szolgáltató és folyóirat előfizető-küldő cég.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában és a tagkönyvtárakban az internet-eléréssel rendelkező számítógépeken vagy otthonról is használható.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban elérhető adatbázisok:

 • Academic Search Complete
 • eBook Academic Collection
 • e-Journals
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
 • GreenFILE
 • Library, Information Science & Technology Abstracts /LISTA/
 • Open Dissertation
 • PsycArticles
 • RILM Abstracts of Music Literature
 • SocINDEX with Full Text
EBSCO Discovery Service
A könyvtár adatbázisaiban kereső rendszer. Leírás:

Könyvtárunkban, illetve már távolról is elérhető az EBSCO Discovery Service, amelynek az a lényege, hogy egyszerre keres több adatbázisban, így használóinak időt és munkát takarít meg. Keres könyvtárunk elektronikus katalógusában és azokban az adatbázisainkban, amelyek kiadói hozzájárulták ahhoz, hogy termékeiket használhassa az EDS.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

EBSCO e-Journals
Több tudományterület folyóiratainak adatbázisa. Leírás:
Az e-Journals adatbázis cikkszintű hozzáférést biztosít elektronikus folyóiratok ezreihez, amelyek az EBSCO Subscription Services segítségével érhetők el. Érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználók számára az EBSCO's SmartLinks technológia közvetlen linkeket biztosít a kiadók anyagához. A cikkek többsége tudományos, műszaki és orvosi jellegű. Nem minden cikk tartalmaz teljes szöveget.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
ERIC (EBSCO)
Oktatási e-könyvek és folyóiratok Leírás:
Az ERIC (Educational Resource Information Center) oktatáshoz szükséges kötetekhez és más erőforrásokhoz nyújt hozzáférést. Az adatbázis több mint 1,3 millió rekordot tartalmaz, és hozzáférést biztosít a Current Index of Journals in Education és Resources in Education Index adatbázisokban lévő folyóiratok tartalmához is. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
EUR-Lex
Európai Unió joganyaga. Leírás:

EU jogszabályok hivatalos adatbázisa.  EUR-Lex az uniós joghoz online hozzáférést adó portál. Az EUR-Lex tartalmazza az EU jogi dokumentumainak hivatalos változatát, egyszersmind a legátfogóbb uniós jogtár. Az EU 24 hivatalos nyelvének mindegyikén rendelkezésre áll, és naponta frissül.

EUROPEANA
Európa archívumainak digitalizált dokumentumai. Leírás:

Az Európai Digitális Könyvtárnak az a célja, hogy közös felületet nyújtson az Európai Unió országaiban digitalizált dokumentumok eléréséhez, illetve hogy ingyenesen, bárhonnan és bármikor hozzáférhetővé tegye az európai kulturális örökséget felhasználói számára. Könyvtárunk honlapjának nyitóoldalán az „Europeana kereső” közvetlen keresést biztosít.

Elektronikus Periodika Archívum (EPA)
Magyar időszaki kiadványok teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

Encyclopaedia Britannica
Angol nyelvű általános enciklopédia. Leírás:

Az angol nyelvterület legfontosabb enciklopédiája, az Encyclopaedia Britannica online változata.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO)
Amerikára vonatkozó bibliográfiai adatbázis. Leírás:

Ez az új bibliográfiai adatbázis az amerikai államokra vonatkozó európai munkák iránt érdeklődő könyvtárak, tudósok és személyek értékes indexe. A forrásanyag az EBSCO Publishing és a John Carter Brown Library együttműködésének terméke, amely a tudósok által világszerte jól ismert és nagyra értékelt „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750” irányadó bibliográfia alapján született. Az adatbázis több mint 32 000 szócikket tartalmaz, és az 1750 előtt Európában keletkezett, amerikai államokról szóló nyomtatott rekordok átfogó útmutatójául szolgál.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale e-Books
Társadalomtudományi és szociológiai kézikönyvek. Leírás:

A legfontosabb külföldi társadalomtudományi és szociológiai enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek folyamatosan bővülő gyűjteménye.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gondolat Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó által megjelentetett kiadványok túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

GreenFILE (EBSCO)
Környezetvédelemmel kapcsolatos bibliográfiai adatbázis. Leírás:

A GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását. A gyűjtemény tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában, és többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok. Az adatbázis több mint 380 000 rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít közel 5000 rekord teljes szövegéhez.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

HUMANUS
Magyar humanóriák bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

HUNGARICANA
Magyar archívumok digitalizált dokumentumai. Leírás:

A Hungaricana Könyvtár a magyar közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) digitalizált állományait tartalmazza teljes szöveggel. Több mint 150 intézmény közgyűjteményi adatbázisaiban lehet böngészni, közösen keresni.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

HUNGARICANA: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteménye
A Budapest Gyűjtemény digitalizált dokumentumai a Hungaricanában. Leírás:

Az összeállításban megtalálhatóak a Budapest Gyűjtemény digitalizált szöveges dokumentumai és a könyvtár saját kiadásban megjelent kiadványainak digitális másolatai.

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Irodalomtudomány bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A FSZEK saját készítésű szakirodalmi adatbázisa, mely 1961 óta épül. Magyar nyelvű irodalmi szakkönyveket és időszaki kiadványok (szakfolyóiratok, hetilapok, napilapok) cikkeit dolgozza fel. Elsősorban monográfiákra, recenziókra, műelemzésekre, tanulmányokra lehet benne keresni, de írókkal, irodalommal kapcsolatos interjúkat, nekrológokat, laudációkat, ajánló verseket is számba vesz.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

JSTOR - Public Library Collection
Több tudományterület teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A JSTOR egy digitális könyvtár, amely több ezer tudományos folyóiratot, könyvet és elsődleges forrásdokumentumot tartalmaz. A JSTOR Közkönyvtári Gyűjtemény teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. A legtöbb JSTOR tartalom angol nyelven készült, de a német, a francia, a cseh, a spanyol és más nyelvek is képviseltetik magukat.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Kalligram Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a szépirodalom, a művészetek és több tudományág területéről. Leírás:
A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak fő közvetítője. Vallási, filozófiai, pszichológiai, társadalomtudományi, művészeti és szépirodalommal kapcsolatos könyveket szolgáltat. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Kortárs Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek többnyire a szépirodalom területéről. Leírás:

Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el. Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Kossuth Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia és a politikatudomány területéről. Leírás:

Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Közlönyök online
Közlönyök teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó oldalán lehetőség van az éppen aktuális vagy régebbi közlönyök tartalmát elolvasni és letölteni.

Kriterion Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, az irodalomtörténet, a helytörténet, a néprajz és a szépirodalom területéről. Leírás:
Az ötvenéves múltra visszatekintő erdélyi Kriterion Kiadó fő profilja a tudományos-ismeretterjesztő művek gondozása, de kisebb arányban szépirodalommal is foglalkozik. Történelmi, irodalomtörténeti, néprajzi, helytörténeti témájú könyveiről ismert leginkább.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
L’Harmattan Digitális Adatbázis
Teljes szövegű könyvek a humanóriák és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400 többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Laptapir
Teljes szövegű, elektronikus folyóirat- és magazinolvasó. Leírás:

E-folyóiratok többek között az autó-motor, az egészség, a gasztronómia, az életmód, az ismeretterjesztés, a kultúra, a sport és a számítástechnika területéről. Jelenleg 98 magyar nyelvű folyóirat és 12 német nyelvű folyóirat érhető el, de a szám folyamatosan növekszik.

Kölcsönzésre jogosító jeggyel rendelkező olvasóink számára minden FSZEK könyvtárban és távolról is elérhető.

Library, Information Science & Technology Abstracts /LISTA/ (EBSCO)
Könyvtár- és információtudománnyal kapcsolatos bibliográfiai adatbázis. Leírás:

A Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) több mint 560 magfolyóiratot, közel 50 részlegesen hozzáférhető folyóiratot és közel 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási jelentéseket és előadásanyagokat. A gyűjteményben többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezelés témakörei találhatók meg. A forrásanyag terjedelme az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza és ez a legrégebbi folyamatosan előállított adatbázis, amely az informatika területére terjed ki.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

MATARKA - Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
Magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek az adatbázisa. Leírás:

A MATARKA túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

MERSZ - Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (EISZ)
Több tudományterületet felölelő teljes szövegű kézikönyvek. Leírás:

A MeRSZ alapvető referenciaműveket tartalmazó adatbázis, folyamatosan bővülő kínálattal.
Az adatbázis a könyvtárban az EISZ-en keresztül érhető el. Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt. 2021 elején több mint 700 mű érhető el a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig.

A felület használatát bemutató videó:

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus
ODR közös katalógusa. Leírás:

A magyarországi nemzeti, tudományos és felsőoktatási könyvtárak és a központi szolgáltatói szerepet betöltő (megyei, városi) könyvtárak közös katalógusa.

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
Magyar vonatkozású könyvek teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisa. A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB)
Hungarikumok bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A Magyar Nemzeti Bibliográfia oldalain közös felületen gyűjtik össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)
Magyar archívumok digitalizált dokumentumai. Leírás:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény.

Middle English Dictionary (MED)
Közép-angol egynyelvű szótár. Leírás:

A Közép-angol szótár az 1100-1500 közötti időszak szókészletének és nyelvhasználatának a legnagyobb adatbázisa. Hasznos forrás szótárírók, nyelvtudósok és minden középkorral foglalkozó szakember számára.

Múlt és Jövő Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia, a vallás, a szépirodalom, a művészetek, a társadalomtudományok, a zsidó tudományok és a holokauszt területéről. Leírás:

A kiadó célja a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása és beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg. A kiadó fő profilja a szépirodalom, a történelem, a tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Napvilág Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

A kiadó alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A kiadó alapvető célkitűzése és motivációja az, hogy nyilvánosságot biztosítson rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak, fórumot hozzon létre új kutatási eredményeknek és eddig nem ismert szövegeket tegyen hozzáférhetővé magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőik között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
Magyar audiovizuális tartalmak archívuma. Leírás:

A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt.
Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungarikum) műsorai tartoznak: M1, M2, M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók Rádió. Az archívumban megtalálhatóak többek között tévéfilmek, tévésorozatok, illetve egészséggel és életmóddal kapcsolatos audiovizuális tartalmak.
Különgyűjteményei (Pl. 100 magyar film) kutatás és oktatás céljából  csak a könyvtárban tekinthetőek meg.

Használható: Központi Könyvtárban és további Nava-pontokban.

Newswires (EBSCO)
Az EBSCO híradatbázisa Leírás:

Az EBSCO Newswires adatbázisa folyamatosan közel valós idejű hozzáférést biztosít a világ vezető híreihez az Associated Press, az United Press International, a CNN Wire és a Business Wire hírügynökségeken keresztül. Az EBSCO Newswires teljes szövegének indexét az EBSCO egy 30 napig élő archívumba helyezi el, így a felhasználók az érdeklődésüknek megfelelő hírek között 30 napra visszamenőleg kereshetnek.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Nyilvános könyvtárak jegyzéke
Magyar nyilvános könyvtárak listája. Leírás:

Az adatbázis tartalmazza valamennyi olyan könyvtár nevét, címét, honlap-címét és fenntartójának a megnevezését, amely mindenki számára elérhető.

Open Dissertations (EBSCO)
Disszertációk bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

Az OpenDissertations nyílt hozzáférésű adatbázis azért készült, hogy történelmi és kortárs disszertációk és szakdolgozatok anyagával segítse a kutatókat. Ez az adatbázis a 20. század elejétől napjainkig terjedő időtartamú hivatkozásokat biztosít használói számára,  valamint a rendszeres frissítések és az új partnerségek révén tovább növekszik a diplomát adó intézményekkel. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Osiris Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a humaniórák, a vallás, a művészetek, a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

A hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban meghatározó szerepet betöltő Osiris Kiadó adatbázisa, amely közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Oxford Music Online
Angol nyelvű zenei lexikon. Leírás:

Az Oxford Music Online (Grove Music Online) a világ első online zenei enciklopédiája, amely átfogó képet nyújt a zenéről, a zenészekről, a zenélésről és a zenei ösztöndíjakról. A gyakran frissített Grove Music Online elengedhetetlen eszköz mindazok számára, akik érdeklődnek a zene kutatása, tanítása vagy csak a zene további megismerése iránt. Közel 9000 tudományterületi szakértő által írt és szerkesztett Grove több mint 50000 cikke közérthető áttekintést nyújt a témákról tudományos szempontból, valamint terjedelmes bibliográfiákat tartalmaz. A Grove 33000 életrajzi cikke életrajzokat és részletes műlistákat tartalmaz zeneszerzők, előadók és más fontos zenei szereplők számára. A Grove Music Online tartalmaz több mint 5000 képet, zenei mintát, valamint linkeket audio és video példákra. Tökéletes kiindulópont a tudományos kutatáshoz, de világos és meggyőző írásmóddal a Grove könnyen érthető az amatőr zenerajongók számára is. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Oxford University Press (OUP) Journals Social Sciences Collection
Intézményünk a Társadalomtudományi gyűjteményt fizeti elő. Leírás:
Az OUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóirat teljes szövege érhető el. Intézményünk a Társadalomtudományi gyűjteményt (Social Sciences Collection) fizeti elő.

Használható: kölcsönzésre jogosító jeggyel rendelkező olvasóink számára minden könyvtárban és távolról is elérhető.
RILM Abstracts of Music Literature with Full Text (EBSCO)
Zenei témájú részben teljes szövegű adatbázis. Leírás:

A világszerte megjelent, zenével kapcsolatos kiadványok átfogó, aktuális útmutatójául szolgáló RILM tudósok, diákok, könyvtárosok, előadók, tanárok és zeneszeretők nélkülözhetetlen eszköze. A több mint 620 ezer rekordot tartalmazó, évente több mint 30 ezer új rekorddal bővülő RILM anyagában minden dokumentumtípus megtalálható: cikkek, könyvek, bibliográfiák, katalógusok, értekezések, ünnepi írások, ikonográfiák, teljes művek kritikai kommentárjai, néprajzi rekordok, konferencia-jegyzőkönyvek, elektronikus források, ismertetések stb.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Sage Journals - Humanitites & Social Sciences (HSS) Package
Humán- és társadalomtudományi témájú folyóiratok. Leírás:
A világ egyik legnagyobb tudományos kiadója humán- és társadalomtudományi témájú folyóiratainak 1999 utáni évfolyamai érhetők el az adatbázisban.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
SocINDEX with full text - online (EBSCO)
Szociológiai vonatkozású adatbázis. Leírás:

A SocINDEX with Full Text a szociológiai kutatások legátfogóbb és legmagasabb színvonalú adatbázisa. Az adatbázis több mint 2 100 000 rekordot tartalmaz, amelyekben a tartalmi feltárás a téma szakemberei és lexikográfusok által összeállított, több mint 20 000 kifejezést tartalmazó szociológiai tezauruszra épül. A SocINDEX with Full Text több mint 820 folyóirat teljes szövegű hozzáférését biztosítja 1908-ig visszamenőleg. Emellett több mint 830 könyv és monográfia, valamint 14 636 konferencia-előadás teljes szövege is megtalálható az adatbázisban.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Szakirodalmi adatbázis (magyar és külföldi jogi, VPI)
Jogi és világpolitikai szakirodalmi adatbázis. Leírás:

Az Országgyűlési Könyvtár Szakirodalmi Adatbázisában több mint 500 ezer tétel található, mely tartalmazza a folyamatosan bővülő Magyar Jogi Adatbázist, valamint a lezárt Külföldi Jogi Adatbázist és Világpolitikai Információk Adatbázist.

Szaktárs adatbázis
Szakkönyvkiadók adatbázisa teljes szöveggel. Leírás:
A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit.

Könyvtárunk az alábbi kiadók adatbázisára fizet elő, melyek kölcsönzésre jogosító jeggyel rendelkező olvasóink számára minden könyvtárban és távolról is (a kivételeket jelöltük) elérhetők:

Akadémiai Digitális Archívum
Argumentum Kiadó
Attraktor Kiadó

Balassi Kiadó
Gondolat Kiadó
Kalligram Kiadó
Kortárs Kiadó

Kriterion Kiadó
Múlt és Jövő Kiadó
Napvilág Kiadó
Osiris Kiadó
Szent István Társulat - minden könyvtárban elérhető. Távoli elérésére nincs lehetőség.
Tarsoly Kiadó
TIT Gondolat Kiadó (1957-1995)

Az adatbázis használatát bemutató videó:

A videóban említett "nyílt hónap" lejárt, az adatbázsiban jelenleg a FSZEK által előfizetett kiadók dokumentumi érhetőek el.
Szent István Társulat adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a teológia, a humaniórák, a művészetek, a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

SzocioWeb - A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája
Szociológiai vonatkozású szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A SzocioWeb az 1970-től megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa.
Az elmúlt évek intenzív informatikai fejlesztéseinek köszönhetően 2018-tól új felületen, önállóan is kereshető a szociológiai irodalmi bibliográfia. A keresőfelület összességében ismerős lesz a FSZEK katalógusát használók számára, az egyedi elemek pedig a hatékony adatgyűjtést segítik.

A bibliográfia anyaga természetesen továbbra is kereshető a katalógusban. Itt az összetett keresésnél a Gyűjtemény menüpontban lehet szűkíteni a szociológiai bibliográfiára.

Szociológiatörténeti Digitális Archívum
Teljes szövegű magyar szociológiatörténeti könyvek. Leírás:

Válogatás a magyar szociológiatörténet klasszikusainak műveiből. Szabadszöveges keresést tesz lehetővé 45 műben. Szerzők többek között: Ágoston Péter, Apáthy István, Concha Győző, Geőcze Sarolta, Giesswein Sándor, Hunfalvy Pál, Pulszky Ágost, Somló Bódog, Szabó Ervin.

SzóTudásTár - Tinta Könyvkiadó
Egynyelvű magyar szótárak szócikkek szerint kereshető adatbázisa. Leírás:

A SzóTudásTár a leggazdagabb tartalmú, hiánypótló, interneten elérhető egynyelvű magyar szótár, mely a magyar szavakról a következő témakörökben ad információkat:
etimológia, szinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, összetett szó, értelmező, magyarító, szólás, közmondás, idegen szó, rövidítés.
A szótárat a Tinta Kiadó jelenteti meg.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

TIT Gondolat Kiadó
Teljes szövegű könyvek a szépirodalom, a művészetek és több természet- és társadalomtudományág területéről. Leírás:

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Tarsoly Kiadó könyvei
Történelemmel és segédtudományaival, valamin pszichológiával, illetve társadalomtudományokkal foglalkozó könyvek. Leírás:
A kiadó elkötelezett a magyarság sorskérdései iránt, ezért elsősorban a 20–21. századi magyarság életére vonatkozó történelmi és annak segédtudományai (családkutatás, genealógia, heraldika), helytörténeti, közgazdasági könyveket jelentet meg, de értékesek az egyháztörténeti, építészeti, pszichológiai tárgyú könyvei is.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Typotex Interkönyv
Teljes szövegű könyvek több tudományterületről. Leírás:

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el pdf-formátumban: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a matematika, természettudomány, társadalomtudomány, műszaki tudomány, orvostudomány, művészet köréből. Lehet keresni szerző, cím és témakör szerint, valamint szövegen belül. Külön regisztráció szükséges a használatához. A regisztrációt követően a könyvek 25%-a letölthető és kinyomtatható.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történeti Archívum (EISZ)
Vizuális interjúk a holokauszttal és más népirtásokkal kapcsolatban. Leírás:

A Holokauszt és más népirtások tanúival és túlélőivel készített vizuális interjúk gyűjteménye. Az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 44 nyelven, 65 országban rögzítették. Az adatbázis  több mint 1300 magyar nyelvű interjút valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. Az interjúalanyok hozzátartozóiról illetve a VHA-vallomásokban megemlített személyekről születési és halálozási információkat kínál az adatbázis. Az oldalon a partnerszervezetek információs oldalai kiterjedt kontextust biztosítanak az összes olyan szervezet történetéről és gyűjtési módszertanáról, amelyek hozzájárultak a Vizuális Történelmi Archívumhoz - VHA-hoz.
A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai, kambodzsai, a rohingya és az örmény népirtás, valamint a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Új Jogtár
Teljes szövegű magyar joganyag. Leírás:

A Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett Új Jogtár. A jogtár korlátozott felhasználószámmal használható, ezért előfordulhat, hogy adott pillanatban nem engedi a kapcsolódást, ilyenkor érdemes később megpróbálni. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Városháza Kiadó
Budapest vonatkozású digitalizált dokumentumok. Leírás:
A Városháza Kiadó fő feladata a Fővárosi Önkormányzat, illetve intézményei kiadványainak megjelentetése, különös tekintettel a Budapestet érintő helytörténeti, kulturális, a város életét bemutató könyvek, tanulmányok, cikkek közkinccsé tétele, nyomtatott, illetve digitális formában. A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon "A mi Budapestünk" című korábbi könyvsorozat kötetei olvashatóak magyar, angol, német és olasz nyelven.
Budapest történetének válogatott bibliográfiája 1950-től napjainkig
Budapest vonatkozású könyvek és cikkek bibliográfiája. Leírás:

1950 után megjelent budapesti vonatkozású könyvek és cikkek válogatott bibliográfiája. Elsősorban a hazai várostörténeti, helyismereti irodalmat tartalmazza, kiegészítve a gyűjtemény anyagában megtalálható, illetve más bibliográfiákból átvett külföldi publikációk adataival.

Budapest-képarchívum
Budapest vonatkozású képek adatbázisa. Leírás:

Budapesttel kapcsolatos eredeti vagy kiadványokban megjelent fényképek, grafikai ábrázolások képes adatbázisa.

Több mint 16 000 kép a főváros egykori arculatáról és lakóinak egykori életéről. Az adatbázis időről időre bővül. Szerkesztői szívesen fogadják a hibajavításokat, javaslatokat a valamennyi képleírásnál megtalálható „Olvasók véleménye" ablakon át.

Budapest-képarchívum a Hungaricana közgyűjteményi portálon
Budapest vonatkozású képek adatbázisa a Hungaricanában. Leírás:

A Hungaricana közgyűjteményi portálon szereplő változat tartalmilag azonos a Budapest-képarchívummal, a megjelenítés azonban eltérő, például a képekbe jobban be lehet nagyítani.

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Irodalomtudomány bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A FSZEK saját készítésű szakirodalmi adatbázisa, mely 1961 óta épül. Magyar nyelvű irodalmi szakkönyveket és időszaki kiadványok (szakfolyóiratok, hetilapok, napilapok) cikkeit dolgozza fel. Elsősorban monográfiákra, recenziókra, műelemzésekre, tanulmányokra lehet benne keresni, de írókkal, irodalommal kapcsolatos interjúkat, nekrológokat, laudációkat, ajánló verseket is számba vesz.

Az adatbázis használatát bemutató videó:

SzocioWeb - A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája
Szociológiai vonatkozású szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A SzocioWeb az 1970-től megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa.
Az elmúlt évek intenzív informatikai fejlesztéseinek köszönhetően 2018-tól új felületen, önállóan is kereshető a szociológiai irodalmi bibliográfia. A keresőfelület összességében ismerős lesz a FSZEK katalógusát használók számára, az egyedi elemek pedig a hatékony adatgyűjtést segítik.

A bibliográfia anyaga természetesen továbbra is kereshető a katalógusban. Itt az összetett keresésnél a Gyűjtemény menüpontban lehet szűkíteni a szociológiai bibliográfiára.

 • Interdiszciplináris
  Academic Search Complete (EBSCO)
  Tudományos igényű, több tudományterületet felölelő, teljes szövegű adatbázis. Leírás:

  Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikumot tartalmaz, több mint 7000 lektorált folyóiratot beleértve. A teljes szövegeken kívül több mint 13000 folyóirat és egyéb kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Akadémiai Digitális Archívum
  Teljes szövegű tudományos könyvek. Leírás:

  A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ adatbázisban érhetők el. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  A videóban említett "nyílt hónap" lejárt, az adatbázsiban jelenleg a FSZEK által előfizetett kiadók dokumentumi érhetőek el.

  Használható: minden könyvtárban és távolról is elérhető. Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Akadémiai folyóiratok
  Az Akadémiai Kiadó szakfolyóiratainak legfrissebb számait is biztosító teljes szövegű adatbázis. Leírás:

  Az Akadémiai Kiadó összesen 80 nemzetközi és hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított folyóiratot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító tudományos kiadványok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt. 

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Arcanum Digitális Tudománytár
  Magyar nyelvű, teljes szövegű, napilapokat, folyóiratokat és szakkönyveket is tartalmazó adatbázis. Leírás:

  Több száz szakfolyóirat, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is. Az adatbázis PDF-formátumban tárolja és jeleníti meg a digitális tartalmakat. Ennek köszönhetően a felhasználó minden esetben az eredeti dokumentum hiteles oldalképét látja.

  Használható: Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Arcanum Kézikönyvtár
  Teljes szövegű, szak- és szépirodalmi könyvek az irodalom, a történelem és a vallás területeiről. Leírás:

  Az Arcanum Kiadó legértékesebb CD és DVD kiadványai online elérhető formában.
  A teljes szövegű keresést, jegyzetelési lehetőséget biztosító adatbázis többek között tartalmazza a Verstár, Biblia kiadványokat valamint lexikonokat, írói életműveket, történelmi monográfiákat, családtörténeti alapmunkákat.

  Argumentum Kiadó könyvei
  Teljes szövegű történelmi, irodalomtörténeti, művészeti és társadalomtudományi könyvek. Leírás:
  A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. 
  Attraktor Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia és a társadalomtudomány területéről, valamint klasszikus szerzőktől. Leírás:

  Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó mintegy 150 kötetét tartalmazza.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Balassi Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a történelem, a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, a nyelvészet, a művészetek, a történelem és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

  A Balassi Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Compass
  Elektronikus tartalmak és adatbázisok keresőfelülete. Leírás:

  A COMPASS egy elektronikus katalógus: a hazai intézmények által nemzeti licenc vagy egyéni előfizetés keretében beszerzett elektronikus tudományos tartalmak, illetve saját fejlesztésű adatbázisok keresőfelülete. Jelenleg az EISZ Nemzeti Program keretében előfizetett adatbázisokat tartalmazza.

  E-book Academic Collection
  Több tudományterületet felölelő teljes szövegű e-könyvek. Leírás:

  Ez a folyamatosan növekvő előfizetési csomag több tudományágat átfogó választékban kínál tudományos e-könyveket. Tartalma lefedi a művészetek, az üzlet és közgazdaságtan, valamint az oktatás, a nyelvművelés, az irodalomkritika, az orvostudomány, az előadóművészet, a filozófia, a politológia, a vallás, a társadalomtudományok  és a mérnöki tudományok területét. A csomag révén elérhető információk széles köre biztosítja, hogy a hallgatók és a tudósok hozzáférjenek a kutatási igényeikhez kapcsolódó információkhoz.
  Az eBook Academic Collection éves előfizetés alapján a tartalomhoz való korlátlan hozzáféréssel és korlátlan letöltéssel használható, bárhány egyidejű felhasználóval. 

  Az adatbázis kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel érhető el az EBSCOhost és az EBSCO Discovery felületéről, akár távolról is.

  EBSCO
  Több adatbázist tartalmazó teljes szövegű és bibliográfiai adatbázis. Leírás:
  Az EBSCO több adatbázis gyűjtő szolgáltatója, angol nyelven többezer friss és archív folyóirat, napilap cikkeit szolgáltatja. Köztük kivonatokat és teljes szövegeket is találunk.
  Az EBSCO (rövidítés az Elton B. Stephens Company kezdőbetűkből) a legnagyobb ma is magánkézben tartott adatbázis szolgáltató és folyóirat előfizető-küldő cég.
  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában és a tagkönyvtárakban az internet-eléréssel rendelkező számítógépeken vagy otthonról is használható.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban elérhető adatbázisok:

  • Academic Search Complete
  • eBook Academic Collection
  • e-Journals
  • European Views of the Americas: 1493 to 1750
  • GreenFILE
  • Library, Information Science & Technology Abstracts /LISTA/
  • Open Dissertation
  • PsycArticles
  • RILM Abstracts of Music Literature
  • SocINDEX with Full Text
  EBSCO Discovery Service
  A könyvtár adatbázisaiban kereső rendszer. Leírás:

  Könyvtárunkban, illetve már távolról is elérhető az EBSCO Discovery Service, amelynek az a lényege, hogy egyszerre keres több adatbázisban, így használóinak időt és munkát takarít meg. Keres könyvtárunk elektronikus katalógusában és azokban az adatbázisainkban, amelyek kiadói hozzájárulták ahhoz, hogy termékeiket használhassa az EDS.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  EUROPEANA
  Európa archívumainak digitalizált dokumentumai. Leírás:

  Az Európai Digitális Könyvtárnak az a célja, hogy közös felületet nyújtson az Európai Unió országaiban digitalizált dokumentumok eléréséhez, illetve hogy ingyenesen, bárhonnan és bármikor hozzáférhetővé tegye az európai kulturális örökséget felhasználói számára. Könyvtárunk honlapjának nyitóoldalán az „Europeana kereső” közvetlen keresést biztosít.

  Elektronikus Periodika Archívum (EPA)
  Magyar időszaki kiadványok teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

  Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  Encyclopaedia Britannica
  Angol nyelvű általános enciklopédia. Leírás:

  Az angol nyelvterület legfontosabb enciklopédiája, az Encyclopaedia Britannica online változata.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO)
  Amerikára vonatkozó bibliográfiai adatbázis. Leírás:

  Ez az új bibliográfiai adatbázis az amerikai államokra vonatkozó európai munkák iránt érdeklődő könyvtárak, tudósok és személyek értékes indexe. A forrásanyag az EBSCO Publishing és a John Carter Brown Library együttműködésének terméke, amely a tudósok által világszerte jól ismert és nagyra értékelt „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750” irányadó bibliográfia alapján született. Az adatbázis több mint 32 000 szócikket tartalmaz, és az 1750 előtt Európában keletkezett, amerikai államokról szóló nyomtatott rekordok átfogó útmutatójául szolgál.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Gale e-Books
  Társadalomtudományi és szociológiai kézikönyvek. Leírás:

  A legfontosabb külföldi társadalomtudományi és szociológiai enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek folyamatosan bővülő gyűjteménye.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Gondolat Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

  A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó által megjelentetett kiadványok túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  HUMANUS
  Magyar humanóriák bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

  A HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

  HUNGARICANA
  Magyar archívumok digitalizált dokumentumai. Leírás:

  A Hungaricana Könyvtár a magyar közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) digitalizált állományait tartalmazza teljes szöveggel. Több mint 150 intézmény közgyűjteményi adatbázisaiban lehet böngészni, közösen keresni.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  JSTOR - Public Library Collection
  Több tudományterület teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

  A JSTOR egy digitális könyvtár, amely több ezer tudományos folyóiratot, könyvet és elsődleges forrásdokumentumot tartalmaz. A JSTOR Közkönyvtári Gyűjtemény teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. A legtöbb JSTOR tartalom angol nyelven készült, de a német, a francia, a cseh, a spanyol és más nyelvek is képviseltetik magukat.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Kalligram Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a szépirodalom, a művészetek és több tudományág területéről. Leírás:
  A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak fő közvetítője. Vallási, filozófiai, pszichológiai, társadalomtudományi, művészeti és szépirodalommal kapcsolatos könyveket szolgáltat. 

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
  Kossuth Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia és a politikatudomány területéről. Leírás:

  Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Kriterion Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a történelem, az irodalomtörténet, a helytörténet, a néprajz és a szépirodalom területéről. Leírás:
  Az ötvenéves múltra visszatekintő erdélyi Kriterion Kiadó fő profilja a tudományos-ismeretterjesztő művek gondozása, de kisebb arányban szépirodalommal is foglalkozik. Történelmi, irodalomtörténeti, néprajzi, helytörténeti témájú könyveiről ismert leginkább.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
  L’Harmattan Digitális Adatbázis
  Teljes szövegű könyvek a humanóriák és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

  A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400 többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Laptapir
  Teljes szövegű, elektronikus folyóirat- és magazinolvasó. Leírás:

  E-folyóiratok többek között az autó-motor, az egészség, a gasztronómia, az életmód, az ismeretterjesztés, a kultúra, a sport és a számítástechnika területéről. Jelenleg 98 magyar nyelvű folyóirat és 12 német nyelvű folyóirat érhető el, de a szám folyamatosan növekszik.

  Kölcsönzésre jogosító jeggyel rendelkező olvasóink számára minden FSZEK könyvtárban és távolról is elérhető.

  Library, Information Science & Technology Abstracts /LISTA/ (EBSCO)
  Könyvtár- és információtudománnyal kapcsolatos bibliográfiai adatbázis. Leírás:

  A Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) több mint 560 magfolyóiratot, közel 50 részlegesen hozzáférhető folyóiratot és közel 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási jelentéseket és előadásanyagokat. A gyűjteményben többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezelés témakörei találhatók meg. A forrásanyag terjedelme az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza és ez a legrégebbi folyamatosan előállított adatbázis, amely az informatika területére terjed ki.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  MATARKA - Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
  Magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek az adatbázisa. Leírás:

  A MATARKA túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  MERSZ - Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (EISZ)
  Több tudományterületet felölelő teljes szövegű kézikönyvek. Leírás:

  A MeRSZ alapvető referenciaműveket tartalmazó adatbázis, folyamatosan bővülő kínálattal.
  Az adatbázis a könyvtárban az EISZ-en keresztül érhető el. Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt. 2021 elején több mint 700 mű érhető el a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig.

  A felület használatát bemutató videó:

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus
  ODR közös katalógusa. Leírás:

  A magyarországi nemzeti, tudományos és felsőoktatási könyvtárak és a központi szolgáltatói szerepet betöltő (megyei, városi) könyvtárak közös katalógusa.

  Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
  Magyar vonatkozású könyvek teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

  A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisa. A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB)
  Hungarikumok bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

  A Magyar Nemzeti Bibliográfia oldalain közös felületen gyűjtik össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

  Múlt és Jövő Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia, a vallás, a szépirodalom, a művészetek, a társadalomtudományok, a zsidó tudományok és a holokauszt területéről. Leírás:

  A kiadó célja a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása és beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg. A kiadó fő profilja a szépirodalom, a történelem, a tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Napvilág Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a történelem és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

  A kiadó alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A kiadó alapvető célkitűzése és motivációja az, hogy nyilvánosságot biztosítson rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak, fórumot hozzon létre új kutatási eredményeknek és eddig nem ismert szövegeket tegyen hozzáférhetővé magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőik között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
  Magyar audiovizuális tartalmak archívuma. Leírás:

  A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt.
  Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungarikum) műsorai tartoznak: M1, M2, M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók Rádió. Az archívumban megtalálhatóak többek között tévéfilmek, tévésorozatok, illetve egészséggel és életmóddal kapcsolatos audiovizuális tartalmak.
  Különgyűjteményei (Pl. 100 magyar film) kutatás és oktatás céljából  csak a könyvtárban tekinthetőek meg.

  Használható: Központi Könyvtárban és további Nava-pontokban.

  Newswires (EBSCO)
  Az EBSCO híradatbázisa Leírás:

  Az EBSCO Newswires adatbázisa folyamatosan közel valós idejű hozzáférést biztosít a világ vezető híreihez az Associated Press, az United Press International, a CNN Wire és a Business Wire hírügynökségeken keresztül. Az EBSCO Newswires teljes szövegének indexét az EBSCO egy 30 napig élő archívumba helyezi el, így a felhasználók az érdeklődésüknek megfelelő hírek között 30 napra visszamenőleg kereshetnek.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Nyilvános könyvtárak jegyzéke
  Magyar nyilvános könyvtárak listája. Leírás:

  Az adatbázis tartalmazza valamennyi olyan könyvtár nevét, címét, honlap-címét és fenntartójának a megnevezését, amely mindenki számára elérhető.

  Open Dissertations (EBSCO)
  Disszertációk bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

  Az OpenDissertations nyílt hozzáférésű adatbázis azért készült, hogy történelmi és kortárs disszertációk és szakdolgozatok anyagával segítse a kutatókat. Ez az adatbázis a 20. század elejétől napjainkig terjedő időtartamú hivatkozásokat biztosít használói számára,  valamint a rendszeres frissítések és az új partnerségek révén tovább növekszik a diplomát adó intézményekkel. 

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Osiris Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a humaniórák, a vallás, a művészetek, a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

  A hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban meghatározó szerepet betöltő Osiris Kiadó adatbázisa, amely közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Szaktárs adatbázis
  Szakkönyvkiadók adatbázisa teljes szöveggel. Leírás:
  A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit.

  Könyvtárunk az alábbi kiadók adatbázisára fizet elő, melyek kölcsönzésre jogosító jeggyel rendelkező olvasóink számára minden könyvtárban és távolról is (a kivételeket jelöltük) elérhetők:

  Akadémiai Digitális Archívum
  Argumentum Kiadó
  Attraktor Kiadó

  Balassi Kiadó
  Gondolat Kiadó
  Kalligram Kiadó
  Kortárs Kiadó

  Kriterion Kiadó
  Múlt és Jövő Kiadó
  Napvilág Kiadó
  Osiris Kiadó
  Szent István Társulat - minden könyvtárban elérhető. Távoli elérésére nincs lehetőség.
  Tarsoly Kiadó
  TIT Gondolat Kiadó (1957-1995)

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  A videóban említett "nyílt hónap" lejárt, az adatbázsiban jelenleg a FSZEK által előfizetett kiadók dokumentumi érhetőek el.
  Szent István Társulat adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek a teológia, a humaniórák, a művészetek, a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

  Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  TIT Gondolat Kiadó
  Teljes szövegű könyvek a szépirodalom, a művészetek és több természet- és társadalomtudományág területéről. Leírás:

  A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Tarsoly Kiadó könyvei
  Történelemmel és segédtudományaival, valamin pszichológiával, illetve társadalomtudományokkal foglalkozó könyvek. Leírás:
  A kiadó elkötelezett a magyarság sorskérdései iránt, ezért elsősorban a 20–21. századi magyarság életére vonatkozó történelmi és annak segédtudományai (családkutatás, genealógia, heraldika), helytörténeti, közgazdasági könyveket jelentet meg, de értékesek az egyháztörténeti, építészeti, pszichológiai tárgyú könyvei is.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
  Typotex Interkönyv
  Teljes szövegű könyvek több tudományterületről. Leírás:

  Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el pdf-formátumban: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a matematika, természettudomány, társadalomtudomány, műszaki tudomány, orvostudomány, művészet köréből. Lehet keresni szerző, cím és témakör szerint, valamint szövegen belül. Külön regisztráció szükséges a használatához. A regisztrációt követően a könyvek 25%-a letölthető és kinyomtatható.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Városháza Kiadó
  Budapest vonatkozású digitalizált dokumentumok. Leírás:
  A Városháza Kiadó fő feladata a Fővárosi Önkormányzat, illetve intézményei kiadványainak megjelentetése, különös tekintettel a Budapestet érintő helytörténeti, kulturális, a város életét bemutató könyvek, tanulmányok, cikkek közkinccsé tétele, nyomtatott, illetve digitális formában. A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon "A mi Budapestünk" című korábbi könyvsorozat kötetei olvashatóak magyar, angol, német és olasz nyelven.
 • Irodalom, Nyelvészet
  Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás (Szotar.net)
  Az Akadémiai Kiadó szótárainak szócikkek szerint kereshető adatbázisa. Leírás:
  • Angol-magyar nagyszótár
  • Magyar-angol nagyszótár
  • Angol-magyar egyetemes nagyszótár 
  • Magyar-angol egyetemes nagyszótár
  • Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár
  • Angol-magyar pénzügyi szótár
  • Angol-magyar műszaki szótár
  • Német-magyar nagyszótár
  • Magyar-német nagyszótár
  • Német-magyar műszaki szótár
  • Finn-magyar nagyszótár
  • Magyar-finn nagyszótár
  • Francia-magyar nagyszótár
  • Magyar-francia nagyszótár
  • Olasz-magyar nagyszótár
  • Magyar-olasz nagyszótár
  • Spanyol-magyar nagyszótár
  • Magyar-spanyol nagyszótár
  • Orosz-magyar nagyszótár
  • Magyar-orosz nagyszótár
  • Magyar-holland szótár
  • Magyar-szlovén nagyszótár
  • Magyar-szerb szótár
  • Magyar-latin szótár
  • Latin-magyar szótár
  • Kínai-magyar szótár
  • Svéd-magyar szótár
  • A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás
  • Magyar szinonimaszótár
  • Magyar szólások és közmondások szótára
  • Akadémiai helyesírási szótár
  • Idegen szavak és kifejezések szótára
  • Környezetvédelmi lexikon
  • Pszichológiai lexikon
  A keresőfelületen egyszerre több szótárban is lehet keresni.

  A felület használatát bemutató videó:


  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
  Bibliographia Hungarica (Demeter Tibor)
  Magyar szépirodalmi alkotások bibliográfiája. Leírás:

  A Bibliographia Hungarica az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények, elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak (elsősorban az OSZK állományára támaszkodva) bibliográfiai adatait közli. Demeter Tibor 1800-tól 1945-ig terjedő alap-gyűjtése mintegy 36000-38000 adatot tartalmaz.

  Digitális Irodalmi Akadémia
  Magyar irodalmi művek teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

  A Digitális Irodalmi Akdémia a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásait menti át a digitális korba, értékeik megőrzésével és népszerűsítésével. Az adatbázis célja, hogy a világ bármely pontján megismerhetővé váljék a kortárs magyar irodalom színe-java, és a nemzeti értéknek számító jelenkori szépirodalmi művek egyre bővülő köre egységesen kezelt adatbázisban elérhető legyen az érdeklődők számára.

  Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
  Irodalomtudomány bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

  A FSZEK saját készítésű szakirodalmi adatbázisa, mely 1961 óta épül. Magyar nyelvű irodalmi szakkönyveket és időszaki kiadványok (szakfolyóiratok, hetilapok, napilapok) cikkeit dolgozza fel. Elsősorban monográfiákra, recenziókra, műelemzésekre, tanulmányokra lehet benne keresni, de írókkal, irodalommal kapcsolatos interjúkat, nekrológokat, laudációkat, ajánló verseket is számba vesz.

  Az adatbázis használatát bemutató videó:

  Kortárs Kiadó adatbázisa
  Teljes szövegű könyvek többnyire a szépirodalom területéről. Leírás:

  Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el. Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  Middle English Dictionary (MED)
  Közép-angol egynyelvű szótár. Leírás:

  A Közép-angol szótár az 1100-1500 közötti időszak szókészletének és nyelvhasználatának a legnagyobb adatbázisa. Hasznos forrás szótárírók, nyelvtudósok és minden középkorral foglalkozó szakember számára.

  SzóTudásTár - Tinta Könyvkiadó
  Egynyelvű magyar szótárak szócikkek szerint kereshető adatbázisa. Leírás:

  A SzóTudásTár a leggazdagabb tartalmú, hiánypótló, interneten elérhető egynyelvű magyar szótár, mely a magyar szavakról a következő témakörökben ad információkat:
  etimológia, szinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, összetett szó, értelmező, magyarító, szólás, közmondás, idegen szó, rövidítés.
  A szótárat a Tinta Kiadó jelenteti meg.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

 • Történelem
  Budapest időgép
  Budapest vonatkozású digitális dokumentumok térképes keresője. Leírás:

  Budapesti utcákhoz, házakhoz kapcsolódó adatok és digitális dokumentumok térképes keresője.

  Budapest történetének válogatott bibliográfiája 1950-től napjainkig
  Budapest vonatkozású könyvek és cikkek bibliográfiája. Leírás:

  1950 után megjelent budapesti vonatkozású könyvek és cikkek válogatott bibliográfiája. Elsősorban a hazai várostörténeti, helyismereti irodalmat tartalmazza, kiegészítve a gyűjtemény anyagában megtalálható, illetve más bibliográfiákból átvett külföldi publikációk adataival.

  Budapest-képarchívum
  Budapest vonatkozású képek adatbázisa. Leírás:

  Budapesttel kapcsolatos eredeti vagy kiadványokban megjelent fényképek, grafikai ábrázolások képes adatbázisa.

  Több mint 16 000 kép a főváros egykori arculatáról és lakóinak egykori életéről. Az adatbázis időről időre bővül. Szerkesztői szívesen fogadják a hibajavításokat, javaslatokat a valamennyi képleírásnál megtalálható „Olvasók véleménye" ablakon át.

  Budapest-képarchívum a Hungaricana közgyűjteményi portálon
  Budapest vonatkozású képek adatbázisa a Hungaricanában. Leírás:

  A Hungaricana közgyűjteményi portálon szereplő változat tartalmilag azonos a Budapest-képarchívummal, a megjelenítés azonban eltérő, például a képekbe jobban be lehet nagyítani.

  HUNGARICANA: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteménye
  A Budapest Gyűjtemény digitalizált dokumentumai a Hungaricanában. Leírás:

  Az összeállításban megtalálhatóak a Budapest Gyűjtemény digitalizált szöveges dokumentumai és a könyvtár saját kiadásban megjelent kiadványainak digitális másolatai.

  USC Soá Alapítvány Vizuális Történeti Archívum (EISZ)
  Vizuális interjúk a holokauszttal és más népirtásokkal kapcsolatban. Leírás:

  A Holokauszt és más népirtások tanúival és túlélőivel készített vizuális interjúk gyűjteménye. Az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 44 nyelven, 65 országban rögzítették. Az adatbázis  több mint 1300 magyar nyelvű interjút valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. Az interjúalanyok hozzátartozóiról illetve a VHA-vallomásokban megemlített személyekről születési és halálozási információkat kínál az adatbázis. Az oldalon a partnerszervezetek információs oldalai kiterjedt kontextust biztosítanak az összes olyan szervezet történetéről és gyűjtési módszertanáról, amelyek hozzájárultak a Vizuális Történelmi Archívumhoz - VHA-hoz.
  A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai, kambodzsai, a rohingya és az örmény népirtás, valamint a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

 • Jog, Üzlet
  Céginfo
  Cégek, vállalkozások, intézmények és nonprofit szervezetek adatbázisa. Leírás:

  A Céginfo.hu Kft. által megjelentetett, Magyarországon bejegyzett cégek, egyéni vállalkozók, költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek havonta frissülő adatbázisa.  A Céginfo korlátozott felhasználószámmal használható, ezért előfordulhat, hogy adott pillanatban nem engedi a kapcsolódást, ilyenkor érdemes később megpróbálni. 

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  EUR-Lex
  Európai Unió joganyaga. Leírás:

  EU jogszabályok hivatalos adatbázisa.  EUR-Lex az uniós joghoz online hozzáférést adó portál. Az EUR-Lex tartalmazza az EU jogi dokumentumainak hivatalos változatát, egyszersmind a legátfogóbb uniós jogtár. Az EU 24 hivatalos nyelvének mindegyikén rendelkezésre áll, és naponta frissül.

  Közlönyök online
  Közlönyök teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó oldalán lehetőség van az éppen aktuális vagy régebbi közlönyök tartalmát elolvasni és letölteni.

  Szakirodalmi adatbázis (magyar és külföldi jogi, VPI)
  Jogi és világpolitikai szakirodalmi adatbázis. Leírás:

  Az Országgyűlési Könyvtár Szakirodalmi Adatbázisában több mint 500 ezer tétel található, mely tartalmazza a folyamatosan bővülő Magyar Jogi Adatbázist, valamint a lezárt Külföldi Jogi Adatbázist és Világpolitikai Információk Adatbázist.

  Új Jogtár
  Teljes szövegű magyar joganyag. Leírás:

  A Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett Új Jogtár. A jogtár korlátozott felhasználószámmal használható, ezért előfordulhat, hogy adott pillanatban nem engedi a kapcsolódást, ilyenkor érdemes később megpróbálni. 

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

 • Szórakoztató, ismeretterjesztő
  CloudLibrary
  Szórakoztató és ismeretterjesztő e-könyvek kölcsönzése a CloudLibrary platformon. Leírás:
  E-könyvek kölcsönzése a CloudLibrary platformon keresztül, 10 éven felüli, beiratkozott olvasóknak. 
  A kölcsönözhető e-könyvek száma egyidejűleg 1 db, a kölcsönzési idő 2 hét. A kölcsönzési idő lejártát követően az e-könyv elérhetősége megszűnik az olvasó számára. A kölcsönzési időt mindaddig meg lehet hosszabbítani, amíg az adott e-könyvre előjegyzés nem érkezik. Az e-könyvek előjegyzése ingyenes, az előjegyezhető példányok száma 1 db e-könyv.
  Az előjegyzett e-könyv rendelkezésre állásáról az olvasó a CloudLibrary felületén tájékozódhat. Amennyiben megadta email-címét az előjegyzés teljesüléséről levélben is kap értesítést. Az előjegyzett könyv kikölcsönzésére 48 óra áll rendelkezésére.

  Használatához kölcsönzésre  jogosító olvasójegy szükséges.
 • Művészet
  Digitális képarchívum
  Képi dokumentumok adatbázisa. Leírás:

  A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtárban működő Elektronikus Dokumentum Központ fejlesztése. Magyar vonatkozású, oktatási, tudományos és kulturális szempontból érdekes digitális dokumentumokat tartalmaz.

  Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)
  Magyar archívumok digitalizált dokumentumai. Leírás:

  A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény.

  Oxford Music Online
  Angol nyelvű zenei lexikon. Leírás:

  Az Oxford Music Online (Grove Music Online) a világ első online zenei enciklopédiája, amely átfogó képet nyújt a zenéről, a zenészekről, a zenélésről és a zenei ösztöndíjakról. A gyakran frissített Grove Music Online elengedhetetlen eszköz mindazok számára, akik érdeklődnek a zene kutatása, tanítása vagy csak a zene további megismerése iránt. Közel 9000 tudományterületi szakértő által írt és szerkesztett Grove több mint 50000 cikke közérthető áttekintést nyújt a témákról tudományos szempontból, valamint terjedelmes bibliográfiákat tartalmaz. A Grove 33000 életrajzi cikke életrajzokat és részletes műlistákat tartalmaz zeneszerzők, előadók és más fontos zenei szereplők számára. A Grove Music Online tartalmaz több mint 5000 képet, zenei mintát, valamint linkeket audio és video példákra. Tökéletes kiindulópont a tudományos kutatáshoz, de világos és meggyőző írásmóddal a Grove könnyen érthető az amatőr zenerajongók számára is. 

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text (EBSCO)
  Zenei témájú részben teljes szövegű adatbázis. Leírás:

  A világszerte megjelent, zenével kapcsolatos kiadványok átfogó, aktuális útmutatójául szolgáló RILM tudósok, diákok, könyvtárosok, előadók, tanárok és zeneszeretők nélkülözhetetlen eszköze. A több mint 620 ezer rekordot tartalmazó, évente több mint 30 ezer új rekorddal bővülő RILM anyagában minden dokumentumtípus megtalálható: cikkek, könyvek, bibliográfiák, katalógusok, értekezések, ünnepi írások, ikonográfiák, teljes művek kritikai kommentárjai, néprajzi rekordok, konferencia-jegyzőkönyvek, elektronikus források, ismertetések stb.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

 • Természettudomány, alkalmazott tudományok
  EBSCO e-Journals
  Több tudományterület folyóiratainak adatbázisa. Leírás:
  Az e-Journals adatbázis cikkszintű hozzáférést biztosít elektronikus folyóiratok ezreihez, amelyek az EBSCO Subscription Services segítségével érhetők el. Érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználók számára az EBSCO's SmartLinks technológia közvetlen linkeket biztosít a kiadók anyagához. A cikkek többsége tudományos, műszaki és orvosi jellegű. Nem minden cikk tartalmaz teljes szöveget.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
  GreenFILE (EBSCO)
  Környezetvédelemmel kapcsolatos bibliográfiai adatbázis. Leírás:

  A GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását. A gyűjtemény tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában, és többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok. Az adatbázis több mint 380 000 rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít közel 5000 rekord teljes szövegéhez.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

 • Szociológia, társadalomtudományok
  ERIC (EBSCO)
  Oktatási e-könyvek és folyóiratok Leírás:
  Az ERIC (Educational Resource Information Center) oktatáshoz szükséges kötetekhez és más erőforrásokhoz nyújt hozzáférést. Az adatbázis több mint 1,3 millió rekordot tartalmaz, és hozzáférést biztosít a Current Index of Journals in Education és Resources in Education Index adatbázisokban lévő folyóiratok tartalmához is. 

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
  Oxford University Press (OUP) Journals Social Sciences Collection
  Intézményünk a Társadalomtudományi gyűjteményt fizeti elő. Leírás:
  Az OUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóirat teljes szövege érhető el. Intézményünk a Társadalomtudományi gyűjteményt (Social Sciences Collection) fizeti elő.

  Használható: kölcsönzésre jogosító jeggyel rendelkező olvasóink számára minden könyvtárban és távolról is elérhető.
  Sage Journals - Humanitites & Social Sciences (HSS) Package
  Humán- és társadalomtudományi témájú folyóiratok. Leírás:
  A világ egyik legnagyobb tudományos kiadója humán- és társadalomtudományi témájú folyóiratainak 1999 utáni évfolyamai érhetők el az adatbázisban.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
  SocINDEX with full text - online (EBSCO)
  Szociológiai vonatkozású adatbázis. Leírás:

  A SocINDEX with Full Text a szociológiai kutatások legátfogóbb és legmagasabb színvonalú adatbázisa. Az adatbázis több mint 2 100 000 rekordot tartalmaz, amelyekben a tartalmi feltárás a téma szakemberei és lexikográfusok által összeállított, több mint 20 000 kifejezést tartalmazó szociológiai tezauruszra épül. A SocINDEX with Full Text több mint 820 folyóirat teljes szövegű hozzáférését biztosítja 1908-ig visszamenőleg. Emellett több mint 830 könyv és monográfia, valamint 14 636 konferencia-előadás teljes szövege is megtalálható az adatbázisban.

  Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

  SzocioWeb - A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája
  Szociológiai vonatkozású szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

  A SzocioWeb az 1970-től megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa.
  Az elmúlt évek intenzív informatikai fejlesztéseinek köszönhetően 2018-tól új felületen, önállóan is kereshető a szociológiai irodalmi bibliográfia. A keresőfelület összességében ismerős lesz a FSZEK katalógusát használók számára, az egyedi elemek pedig a hatékony adatgyűjtést segítik.

  A bibliográfia anyaga természetesen továbbra is kereshető a katalógusban. Itt az összetett keresésnél a Gyűjtemény menüpontban lehet szűkíteni a szociológiai bibliográfiára.

  Szociológiatörténeti Digitális Archívum
  Teljes szövegű magyar szociológiatörténeti könyvek. Leírás:

  Válogatás a magyar szociológiatörténet klasszikusainak műveiből. Szabadszöveges keresést tesz lehetővé 45 műben. Szerzők többek között: Ágoston Péter, Apáthy István, Concha Győző, Geőcze Sarolta, Giesswein Sándor, Hunfalvy Pál, Pulszky Ágost, Somló Bódog, Szabó Ervin.