Ezen az oldalon a könyvtárainkban elérhető adatbázisok betűrendes listája található. A kurzort a listaelemek jobb oldalán látható ikonok fölé pozicionálva az adatbázis tulajdonságait láthatjuk, az  gombra kattinva a hozzá tartozó részletes információkat jeleníthetjük meg.

 • Jelmagyarázat
  Előfizetett Előfizetett
  Saját építésű Saját építésű
  Online Online
  Teszt Teszt

  Csak könyvtárakban használható Csak könyvtárakban használható
  Távolról is elérhető Távolról is elérhető
  Szabadon használható Szabadon használható

  Budapest Gyűjtemény Budapest Gyűjtemény
  Szociológiai Gyűjtemény Szociológiai Gyűjtemény
  Zenei Gyűjtemény Zenei Gyűjtemény

Academic Search Complete (EBSCO)
Tudományos igényű, több tudományterületet felölelő, teljes szövegű adatbázis. Leírás:

Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikumot tartalmaz, több mint 7000 lektorált folyóiratot beleértve. A teljes szövegeken kívül több mint 13000 folyóirat és egyéb kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Akadémiai Digitális Archívum
Teljes szövegű tudományos könyvek. Leírás:
A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ adatbázisban érhetők el. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

Használható: minden könyvtárban elérhető. A szolgáltató a járványhelyzetre való tekintettel a FSZEK kölcsönzésre beiratkozott olvasói számára biztosítja a távoli elérést is visszavonásig.
Akadémiai folyóiratok
Az Akadémiai Kiadó szakfolyóiratainak legfrissebb számait is biztosító teljes szövegű adatbázis. Leírás:

Az Akadémiai Kiadó összesen 80 nemzetközi és hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított folyóiratot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító tudományos kiadványok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Akadémiai szótárcsomag
Az Akadémiai Kiadó szótárainak szócikkek szerint kereshető adatbázisa. Leírás:
 • Angol-magyar nagyszótár
 • Magyar-angol nagyszótár
 • Angol–magyar egyetemes nagyszótár 
 • Magyar–angol egyetemes nagyszótár
 • Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár
 • Angol-magyar pénzügyi szótár
 • Angol-magyar műszaki szótár
 • Német-magyar nagyszótár
 • Magyar-német nagyszótár
 • Német-magyar műszaki szótár
 • Francia-magyar nagyszótár
 • Magyar-francia nagyszótár
 • Olasz-magyar nagyszótár
 • Magyar-olasz nagyszótár
 • Spanyol-magyar nagyszótár
 • Magyar-spanyol nagyszótár
 • Orosz-magyar nagyszótár
 • Magyar-orosz nagyszótár
 • Magyar−holland szótár
 • Magyar - szlovén nagyszótár
 • Magyar−latin szótár
 • Latin - magyar szótár
 • Kínai - magyar szótár
 • Svéd - magyar szótár
 • A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás
 • Magyar értelmező kéziszótár
 • Magyar szinonimaszótár
 • Magyar szólások és közmondások szótára
 • Akadémiai helyesírási szótár
 • Idegen szavak és kifejezések szótára
 • Környezetvédelmi lexikon
 • Pszichológiai lexikon
A keresőfelületen egyszerre több szótárban is lehet keresni.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Arcanum Digitális Tudománytár
Magyar nyelvű, teljes szövegű, napilapokat, folyóiratokat és szakkönyveket is tartalmazó adatbázis. Leírás:

Több száz szakfolyóirat, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is. Az adatbázis PDF-formátumban tárolja és jeleníti meg a digitális tartalmakat. Ennek köszönhetően a felhasználó minden esetben az eredeti dokumentum hiteles oldalképét látja.

Használható: minden könyvtárban elérhető. A szolgáltató a járványhelyzetre való tekintettel a FSZEK kölcsönzésre beiratkozott olvasói számára a távoli elérést is biztosítja visszavonásig. 

Arcanum Kézikönyvtár
Teljes szövegű, szak- és szépirodalmi könyvek az irodalom, a történelem és a vallás területeiről. Leírás:

Az Arcanum Kiadó legértékesebb CD és DVD kiadványai online elérhető formában.
A teljes szövegű keresést, jegyzetelési lehetőséget biztosító adatbázis többek között tartalmazza a Verstár, Biblia kiadványokat valamint lexikonokat, írói életműveket, történelmi monográfiákat, családtörténeti alapmunkákat.

Attraktor Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia és a társadalomtudomány területéről, valamint klasszikus szerzőktől. Leírás:

Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó mintegy 150 kötetét tartalmazza.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Balassi Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, a nyelvészet, a művészetek, a történelem és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

A Balassi Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Bibliographia Hungarica (Demeter Tibor)
Magyar szépirodalmi alkotások bibliográfiája. Leírás:

A Bibliographia Hungarica az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények, elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak (elsősorban az OSZK állományára támaszkodva) bibliográfiai adatait közli. Demeter Tibor 1800-tól 1945-ig terjedő alap-gyűjtése mintegy 36000-38000 adatot tartalmaz.

Budapest időgép
Budapest vonatkozású digitális dokumentumok térképes keresője. Leírás:

Budapesti utcákhoz, házakhoz kapcsolódó adatok és digitális dokumentumok térképes keresője.

Budapest történetének válogatott bibliográfiája 1950-től napjainkig
Budapest vonatkozású könyvek és cikkek bibliográfiája. Leírás:

1950 után megjelent budapesti vonatkozású könyvek és cikkek válogatott bibliográfiája. Elsősorban a hazai várostörténeti, helyismereti irodalmat tartalmazza, kiegészítve a gyűjtemény anyagában megtalálható, illetve más bibliográfiákból átvett külföldi publikációk adataival.

Budapest-képarchívum
Budapest vonatkozású képek adatbázisa. Leírás:

Budapesttel kapcsolatos eredeti vagy kiadványokban megjelent fényképek, grafikai ábrázolások képes adatbázisa.

Több mint 16 000 kép a főváros egykori arculatáról és lakóinak egykori életéről. Az adatbázis időről időre bővül. Szerkesztői szívesen fogadják a hibajavításokat, javaslatokat a valamennyi képleírásnál megtalálható „Olvasók véleménye" ablakon át.

Budapest-képarchívum a Hungaricana közgyűjteményi portálon
Budapest vonatkozású képek adatbázisa a Hungaricanában. Leírás:

A Hungaricana közgyűjteményi portálon szereplő változat tartalmilag azonos a Budapest-képarchívummal, a megjelenítés azonban eltérő, például a képekbe jobban be lehet nagyítani.

Cambridge University Press (CUP) Journals Humanities & Social Sciences (HSS) Collection
Több tudományterületet lefedő, de a bölcsészet és a társadalomtudományi területeken kiemelkedő teljes szövegű adatbázis. Leírás:
A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el. Ha csak az előfizetett kurrens folyóiratszámokban szeretne tájékozódni, akkor az adatbázisban való böngészéskor kattintson erre a szövegre: „Only show content I have full access to”. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Céginfo
Cégek, vállalkozások, intézmények és nonprofit szervezetek adatbázisa. Leírás:

A Céginfo.hu Kft. által megjelentetett, Magyarországon bejegyzett cégek, egyéni vállalkozók, költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek havonta frissülő adatbázisa.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Compass
Elektronikus tartalmak és adatbázisok keresőfelülete. Leírás:

A COMPASS egy elektronikus katalógus: a hazai intézmények által nemzeti licenc vagy egyéni előfizetés keretében beszerzett elektronikus tudományos tartalmak, illetve saját fejlesztésű adatbázisok keresőfelülete. Jelenleg az EISZ Nemzeti Program keretében előfizetett adatbázisokat tartalmazza.

Dictionary of Literary Biography Complete Online (GALE)
Irodalmi alakok életrajzi adatbázisa. Leírás:

A Gale irodalmi életzrajzi szótára több mint 16.000 életrajzi és kritikai tanulmányt tartalmaz a világ legbefolyásosabb irodalmi alakjainak életéről, műveiről és pályafutásáról minden korszakból és minden műfajból. Megbízható információkat nyújt a szerzőkről és műveikről könnyen érthető, vonzó formában, miközben az írókat az irodalomtörténet tágabb perspektívájába helyezi.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Digitalstand
Magyar időszaki kiadványok teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Digitalstand Kft. elektronikus dokumentum kínálatából több e-folyóiratra van előfizetése a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak. (BBC History, Best, Blikk, Bors, Chip magazin, Figyelő, Magyar Demokrata, Magyar Hang, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, National Geographic, Nemzeti Sport, Népszava, Nők Lapja, PC World, Világgazdaság)
Ezen kívül néhány ingyenes folyóirat megtekintésére, valamint további lapokba és magazinokba való betekintésre van lehetőségük használóinknak.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Digitális Irodalmi Akadémia
Magyar irodalmi művek teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Digitális Irodalmi Akdémia a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásait menti át a digitális korba, értékeik megőrzésével és népszerűsítésével. Az adatbázis célja, hogy a világ bármely pontján megismerhetővé váljék a kortárs magyar irodalom színe-java, és a nemzeti értéknek számító jelenkori szépirodalmi művek egyre bővülő köre egységesen kezelt adatbázisban elérhető legyen az érdeklődők számára.

Digitális képarchívum
Képi dokumentumok adatbázisa. Leírás:

A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtárban működő Elektronikus Dokumentum Központ fejlesztése. Magyar vonatkozású, oktatási, tudományos és kulturális szempontból érdekes digitális dokumentumokat tartalmaz.

E-book Academic Collection
Több tudományterületet felölelő teljes szövegű e-könyvek. Leírás:

Ez a folyamatosan növekvő előfizetési csomag több tudományágat átfogó választékban kínál tudományos e-könyveket. Tartalma lefedi a művészetek, az üzlet és közgazdaságtan, valamint az oktatás, a nyelvművelés, az irodalomkritika, az orvostudomány, az előadóművészet, a filozófia, a politológia, a vallás, a társadalomtudományok  és a mérnöki tudományok területét. A csomag révén elérhető információk széles köre biztosítja, hogy a hallgatók és a tudósok hozzáférjenek a kutatási igényeikhez kapcsolódó információkhoz.
Az eBook Academic Collection éves előfizetés alapján a tartalomhoz való korlátlan hozzáféréssel és korlátlan letöltéssel használható, bárhány egyidejű felhasználóval. 

Az adatbázis kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel érhető el az EBSCOhost és az EBSCO Discovery felületéről, akár távolról is.

EBSCO
Több adatbázist tartalmazó teljes szövegű és bibliográfiai adatbázis. Leírás:
Az EBSCO több adatbázis gyűjtő szolgáltatója, angol nyelven többezer friss és archív folyóirat, napilap cikkeit szolgáltatja. Köztük kivonatokat és teljes szövegeket is találunk.
Az EBSCO (rövidítés az Elton B. Stephens Company kezdőbetűkből) a legnagyobb ma is magánkézben tartott adatbázis szolgáltató és folyóirat előfizető-küldő cég.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában és a tagkönyvtárakban az internet eléréssel rendelkező számítógépeken vagy otthonról is használható.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban elérhető adatbázisok:

 • Academic Search Complete
 • eBook Academic Collection
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
 • GreenFILE
 • Library, Information Science & Technology Abstracts /LISTA/
 • Open Dissertation
 • PsycArticles
 • RILM Abstracts of Music Literature
 • SocINDEX with Full Text
EBSCO Discovery Service
A könyvtár adatbázisaiban kereső rendszer. Leírás:

Könyvtárunkban, illetve már távolról is elérhető az EBSCO Discovery Service, amelynek az a lényege, hogy egyszerre keres több adatbázisban, így használóinak időt és munkát takarít meg. Keres könyvtárunk elektronikus katalógusában és azokban az adatbázisainkban, amelyek kiadói hozzájárulták ahhoz, hogy termékeiket használhassa az EDS. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

ERIC (EBSCO)
Oktatási e-könyvek és folyóiratok Leírás:
Az ERIC (Educational Resource Information Center) oktatáshoz szükséges kötetekhez és más erőforrásokhoz nyújt hozzáférést. Az adatbázis több mint 1,3 millió rekordot tartalmaz, és hozzáférést biztosít a Current Index of Journals in Education és Resources in Education Index adatbázisokban lévő folyóiratok tartalmához is. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
EUR-Lex
Európai Unió joganyaga. Leírás:

EU jogszabályok hivatalos adatbázisa.  EUR-Lex az uniós joghoz online hozzáférést adó portál. Az EUR-Lex tartalmazza az EU jogi dokumentumainak hivatalos változatát, egyszersmind a legátfogóbb uniós jogtár. Az EU 24 hivatalos nyelvének mindegyikén rendelkezésre áll, és naponta frissül.

EUROPEANA
Európa archívumainak digitalizált dokumentumai. Leírás:

Az Európai Digitális Könyvtárnak az a célja, hogy közös felületet nyújtson az Európai Unió országaiban digitalizált dokumentumok eléréséhez, illetve hogy ingyenesen, bárhonnan és bármikor hozzáférhetővé tegye az európai kulturális örökséget felhasználói számára. Könyvtárunk honlapjának nyitóoldalán az „Europeana kereső” közvetlen keresést biztosít.

Elektronikus Periodika Archívum (EPA)
Magyar időszaki kiadványok teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul.

Encyclopaedia Britannica
Angol nyelvű általános enciklopédia. Leírás:

Az angol nyelvterület legfontosabb enciklopédiája, az Encyclopaedia Britannica online változata.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO)
Amerikára vonatkozó bibliográfiai adatbázis. Leírás:

Ez az új bibliográfiai adatbázis az amerikai államokra vonatkozó európai munkák iránt érdeklődő könyvtárak, tudósok és személyek értékes indexe. A forrásanyag az EBSCO Publishing és a John Carter Brown Library együttműködésének terméke, amely a tudósok által világszerte jól ismert és nagyra értékelt „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750” irányadó bibliográfia alapján született. Az adatbázis több mint 32 000 szócikket tartalmaz, és az 1750. előtt Európában keletkezett, amerikai államokról szóló nyomtatott rekordok átfogó útmutatójául szolgál.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale Academic OneFile
A Gale legnagyobb folyóirat-gyűjteménye. Leírás:

A Gale vezető folyóirat-forrása, a Gale Academic OneFile több mint 17 000 tudományos folyóiratból és más mérvadó forrásból származó cikkek millióit, valamint videók és podcastok ezreit közli. 
A többi Gale adatbázissal közös keresőfelülete a Gale Reference Complete címén érhető el.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

 

Gale General OneFile
A Gale legnagyobb általános érdeklődésre számot tartó folyóirat-gyűjteménye. Leírás:

A Gale General OneFile a legszélesebb általános érdeklődésre számot tartó időszaki kiadványok adatbázisa, amely magazinokat, hírlapokat, cikkeket, tudományos folyóiratokat, képeket és videókat tartalmaz, ezekkel segítve a mindennapi kutatómunkát. Az adatbázis legtöbb tartalma teljes szövegű és embargó nélküli. A használó a következő témakörökben tájékozódhat: karrier, számítógéptudomány, oktatás, egészségügy, történelem, pénzügyek, hírek és világpolitika.
A többi Gale adatbázissal közös keresőfelülete a Gale Reference Complete címén érhető el.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale Literature
GALE irodalmi adatbázisainak a keresője. Leírás:

A GALE Literature (korábban GLS) összegyűjti a GALE kiadó irodalmi adatbázisait, melyekben az integrált keresője használható. Egyaránt lehet keresni szerzőkre, műveikre, irodalmi mozgalmakra és műfajokra. Találhatók teljes szövegű irodalmi művek, folyóiratcikkek, irodalomkritikák, elemzések, szemlék és életrajzok, valamint szakszerűen kidolgozott összefoglalók gazdag gyűjteménye.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale OneFile News
A Gale híradatbázisa. Leírás:

A Gale OneFile News lehetővé teszi a használói számára, hogy hozzáférjenek a világ több mint kétezer vezető napilapjához, valamint képek, rádió és TV adások, illetve hangfelvételek leiratainak ezreihez.
A többi Gale adatbázissal közös keresőfelülete a Gale Reference Complete címén érhető el.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale Primary Sources
A Gale elsődleges forrásgyűjteménye. Leírás:

A Gale Primary Sources kutatási platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy keressenek a Gale digitális archívum elsődleges forrásgyűjteményeiben.

A Gale Primary Sources egyesíti a bölcsész- és társadalomtudományok elsődleges forrásgyűjteményeit, lehetővé téve a kutatást több millió oldalnyi újságban, könyvben, kéziratban, térképben és fényképben. Ez a platform több tucat történelmi archívumot egyesít, amelyek monográfiákat, kéziratokat, újságokat, térképeket és fényképeket tartalmaznak, és több mint 500 száz év történelmét ölelik fel.
A többi Gale adatbázissal közös keresőfelülete a Gale Reference Complete címén érhető el.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale Reference Complete
Teljes szövegű könyvek, folyóiratok és elsődleges források. Leírás:

A Gale Reference Complete kiváló minőségű, hiteles tartalmat kínál több mint 28 000 folyóiratból, 1,5 millió tételnyi irodalomkritikai és teljes szövegű irodalmi alkotásból, valamint 4000 Gale e-könyvkötetből és a világ nagy könyvtáraiból származó több mint 13 millió oldal ritka elsődleges forrásból a hallgatók tanulásának elősegítése és a megfelelő kutatási eredmények elérésének az érdekében. 
A Gale Reference Complete erőforrásai az első éves hallgatótól kezdve a tapasztalt kutatóig minden tudományos szinten kielégítik a felhasználók igényeit, és minden kutatási területre és tudományterületre kiterjednek, beleértve a történelmet, az irodalmat, az üzleti életet, a természettudományokat és az orvostudományt.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale e-Books
Társadalomtudományi és szociológiai kézikönyvek. Leírás:

A legfontosabb külföldi társadalomtudományi és szociológiai enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek folyamatosan bővülő gyűjteménye.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gale irodalmi adatbázisok
GALE irodalmi adatbázisai. Leírás:

A GALE szépirodalommal foglalkozó adatbázisainak gyűjtőoldala.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Gondolat Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó által megjelentetett kiadványok túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

GreenFILE (EBSCO)
Környezetvédelemmel kapcsolatos bibliográfiai adatbázis. Leírás:

A GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását. A gyűjtemény tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában, és többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok. Az adatbázis több mint 380 000 rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít közel 5000 rekord teljes szövegéhez.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

HUMANUS
Magyar humanóriák bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

HUNGARICANA
Magyar archívumok digitalizált dokumentumai. Leírás:

A Hungaricana Könyvtár a magyar közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) digitalizált állományait tartalmazza teljes szöveggel. Több mint 150 intézmény közgyűjteményi adatbázisaiban lehet böngészni, közösen keresni.

HUNGARICANA: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteménye
A Budapest Gyűjtemény digitalizált dokumentumai a Hungaricanában. Leírás:

Az összeállításban megtalálhatóak a Budapest Gyűjtemény digitalizált szöveges dokumentumai és a könyvtár saját kiadásban megjelent kiadványainak digitális másolatai.

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Irodalomtudomány bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A FSZEK saját készítésű szakirodalmi adatbázisa, mely 1961 óta épül. Magyar nyelvű irodalmi szakkönyveket és időszaki kiadványok (szakfolyóiratok, hetilapok, napilapok) cikkeit dolgozza fel. Elsősorban monográfiákra, recenziókra, műelemzésekre, tanulmányokra lehet benne keresni, de írókkal, irodalommal kapcsolatos interjúkat, nekrológokat, laudációkat, ajánló verseket is számba vesz.

JSTOR (EISZ)
Több tudományterület teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A JSTOR egy digitális könyvtár, amely több ezer tudományos folyóiratot, könyvet és elsődleges forrásdokumentumot tartalmaz. A JSTOR Közkönyvtári Gyűjtemény teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. A legtöbb JSTOR tartalom angol nyelven készült, de a német, a francia, a cseh, a spanyol és más nyelvek is képviseltetik magukat.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Kalligram Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a szépirodalom, a művészetek és több tudományág területéről. Leírás:
A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak fő közvetítője. Vallási, filozófiai, pszichológiai, társadalomtudományi, művészeti és szépirodalommal kapcsolatos könyveket szolgáltat. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Kortárs Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek többnyire a szépirodalom területéről. Leírás:

Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el. Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Kossuth Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia és a politikatudomány területéről. Leírás:

Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Közlönyök online
Közlönyök teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó oldalán lehetőség van az éppen aktuális vagy régebbi közlönyök tartalmát elolvasni és letölteni.

Kriterion Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, az irodalomtörténet, a helytörténet, a néprajz és a szépirodalom területéről. Leírás:
Az ötvenéves múltra visszatekintő erdélyi Kriterion kiadó fő profilja a tudományos-ismeretterjesztő művek gondozása, de kisebb arányban szépirodalommal is foglalkozik. Történelmi, irodalomtörténeti, néprajzi, helytörténeti témájú könyveiről ismert leginkább.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Kronosz Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

L’Harmattan Digitális Adatbázis
Teljes szövegű könyvek a humanóriák és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400 többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Laptapír
Magyar időszaki kiadványok teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

E-folyóiratok többek között az autó-motor, az egészség, a gasztronómia, az életmód, az ismeretterjesztés, a kultúra, a sport és a számítástechnika területéről.

Használata egyéni regisztráció után csak a Központi Könyvtár kijelölt számítógépein lehetséges.

Library, Information Science & Technology Abstracts /LISTA/ (EBSCO)
Könyvtár- és információtudománnyal kapcsolatos bibliográfiai adatbázis. Leírás:

A Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) több mint 560 magfolyóiratot, közel 50 részlegesen hozzáférhető folyóiratot és közel 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási jelentéseket és előadásanyagokat. A gyűjteményben többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezelés témakörei találhatók meg. A forrásanyag terjedelme az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza és ez a legrégebbi folyamatosan előállított adatbázis, amely az informatika területére terjed ki.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

LitFinder (Gale)
GALE szépirodalom vonatkozású teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A LitFinder hozzáférést biztosít több mint 130.000 teljes szövegű vershez, valamint több mint 650.000 versidézethez, beszédhez és színdarabhoz. Továbbá olyan másodlagos anyagot is tartalmaz, mint életrajzok, képek stb.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Literature Criticism Online (Gale)
A GALE irodalomkritikai adatbázisa. Leírás:

A világ legnagyobb irodalomkritikai gyűjteménye.

A világ legnagyobb, legszélesebb körű irodalmi kommentár-összeállítása, amely évszázados tudományos, népszerű kommentárok táblázatokból, brosúrákból, enciklopédiákból, könyvekből és folyóiratokból  származó elemzéseket tartalmaz. Az összeállítás eredménye több tízezer nehezen megtalálható esszé.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.


Literature Resource Center
A GALE teljes szövegű irodalmi adatbázisa. Leírás:

A Literature Resource Center a Gale kiadó teljes szövegű irodalmi adatbázisa.
A Gale Literature Resource Center a Gale kiadó legfrissebb, legátfogóbb és legmegbízhatóbb online irodalmi forrása, amely a legszélesebb és legreprezentatívabb szerzők és művek körét kínálja, beleértve az irodalomtudomány teljes szöveges kritikai és irodalmi elemzésének tág gyűjteményét.
Tartalmaz életrajzokat, elsődleges forrásokat, irodalmi műveket, irodalomkritikákat, szemléket és híreket.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

MATARKA - Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
Magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek az adatbázisa. Leírás:

A MATARKA túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás.

MERSZ - Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (EISZ)
Több tudományterületet felölelő teljes szövegű kézikönyvek. Leírás:

A MeRSZ alapvető referenciaműveket tartalmazó adatbázis, folyamatosan bővülő kínálattal.
Az adatbázis a könyvtárban az EISZ-en keresztül érhető el. Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt. 2021 elején több mint 700 mű érhető el a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus
ODR közös katalógusa. Leírás:

A magyarországi nemzeti, tudományos és felsőoktatási könyvtárak és a központi szolgáltatói szerepet betöltő (megyei, városi) könyvtárak közös katalógusa.

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
Magyar vonatkozású könyvek teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisa. A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet.

Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB)
Hungarikumok bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A Magyar Nemzeti Bibliográfia oldalain közös felületen gyűjtik össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)
Magyar archívumok digitalizált dokumentumai. Leírás:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény.

Mentor Könyvek Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a néprajz, a művészet és a szépirodalom területéről. Leírás:

Az egyik legismertebb erdélyi könyvkiadó. Történelmi, néprajzi, művészettörténeti és szépirodalmi könyvek kiadásával foglalkozik.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Middle English Dictionary (MED)
Közép-angol egynyelvű szótár. Leírás:

A Közép-angol szótár az 1100-1500 közötti időszak szókészletének és nyelvhasználatának a legnagyobb adatbázisa. Hasznos forrás szótárírók, nyelvtudósok és minden középkorral foglalkozó szakember számára.

Múlt és Jövő Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem, a filozófia, a vallás, a szépirodalom, a művészetek, a társadalomtudományok, a zsidó tudományok és a holokauszt területéről. Leírás:

A kiadó célja a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása és beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg. A kiadó fő profilja a szépirodalom, a történelem, a tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Napvilág Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a történelem és a társadalomtudományok területéről. Leírás:

A kiadó alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A kiadó alapvető célkitűzése és motivációja az, hogy nyilvánosságot biztosítson rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak, fórumot hozzon létre új kutatási eredményeknek és eddig nem ismert szövegeket tegyen hozzáférhetővé magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőik között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
Magyar audiovizuális tartalmak archívuma. Leírás:

A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt.
Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungarikum) műsorai tartoznak: M1, M2, M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók Rádió. Az archívumban megtalálhatóak többek között tévéfilmek, tévésorozatok, illetve egészséggel és életmóddal kapcsolatos audiovizuális tartalmak.
Különgyűjteményei (Pl. 100 magyar film) kutatás és oktatás céljából  csak a könyvtárban tekinthetőek meg.

Használható: Központi Könyvtárban és további Nava-pontokban.

Newswires (EBSCO)
Az EBSCO híradatbázisa Leírás:
Az EBSCO Newswires adatbázisa folyamatosan közel valós idejű hozzáférést biztosít a világ vezető híreihez az Associated Press, az United Press International, a CNN Wire és a Business Wire hírügynökségeken keresztül. Az EBSCO Newswires teljes szövegének indexét az EBSCO egy 30 napig élő archívumba helyezi el, így a felhasználók az érdeklődésüknek megfelelő hírek között 30 napra visszamenőleg kereshetnek. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
Nyilvános könyvtárak jegyzéke
Magyar nyilvános könyvtárak listája. Leírás:

Az adatbázis tartalmaz valamennyi olyan könyvtár nevét, címét, honlap címét és fenntartójának a megnevezését, amely mindenki számára elérhető.

Open Dissertations (EBSCO)
Disszertációk bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

Az OpenDissertations nyílt hozzáférésű adatbázis azért készült, hogy történelmi és kortárs disszertációk és szakdolgozatok anyagával segítse a kutatókat. Ez az adatbázis a 20. század elejétől napjainkig terjedő időtartamú hivatkozásokat biztosít használói számára,  valamint a rendszeres frissítések és az új partnerségek révén tovább növekszik a diplomát adó intézményekkel. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Osiris Kiadó adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a humaniórák, a vallás, a művészetek, a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

A hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban meghatározó szerepet betöltő Osiris Kiadó adatbázisa, amely közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Oxford Art Online (EISZ)
Angol nyelvű képzőművészeti lexikon. Leírás:

A Oxford Art adatbázis az interneten elérhető legjelentősebb művészeti lexikon. Az adatbázis művészettörténeti és szépirodalmi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza múzeumi képanyagokkal kiegészítve. A gyűjteményben több mint 45 ezer szócikk, 22 ezer életrajz és 7 ezer tételes múzeumi képanyag között lehet keresni. Az Oxford Art Online hozzáférést biztosít a ma elérhető leghitelesebb, legolfogadottabb és legkönnyebben kereshető online művészeti forrásokhoz. Egyetlen felületen keresztül a felhasználók hozzáférhetnek és kutathatják az Oxford elismert, rendszeresen frissített művészeti referencia műveit: a Grove Művészeti Szótárat és a Benezit Művészek Szótárát. A Grove Art a legelső tudományos művészeti enciklopédia, amely globálisan lefedi a vizuális kultúrát A Benezit egyedülálló információkat kínál a művészek munkáinak értékesítéséről és gyűjtéséről, valamint ez a művészek életrajzainak egyik legátfogóbb és legmeghatározóbb forrása.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Oxford Handbooks Online
Teljes szövegű kézikönyvek több tudományterületről Leírás:
Az Oxford University Press teljes szövegű kézikönyv kínálata többek között a társadalomtudományok, a történelem, a filozófia, a jogtudomány, az ókortudomány, a régészet, a nyelvészet, az irodalom, a vallás, a zene és a pszichológia területéről. A Kézikönyvek az OUP tudományos kiadványainak a legrangosabb és legsikeresebb vonulata. Mindegyik kézikönyv mélyreható bevezetést nyújt a témához és kritikus áttekintéssel szolgál a jelenlegi helyzetről. A kézikönyvi cikkek áttekintik a kulcsfontosságú kérdéseket és az élvonalbeli vitákat, valamint érvekkel szolgálnak az eszmecserékhez.
A próbahozzáférés október 31-ig tart.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.


Oxford Journals Collection
Az OUP teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat gyűjteménye Leírás:

Az Oxford University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóirat 1996 utáni évfolyamai érhetők el.  A 2021-es gyűjtemény magas impakt faktorú folyóiratokat tartalmaz.
A próbahozzáférés október 31.-ig tart.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Oxford Music Online (EISZ)
Angol nyelvű zenei lexikon. Leírás:

Az Oxford Music Online (Grove Music Online) a világ első online zenei enciklopédiája, amely átfogó képet nyújt a zenéről, a zenészekről, a zenélésről és a zenei ösztöndíjakról. A gyakran frissített Grove Music Online elengedhetetlen eszköz mindazok számára, akik érdeklődnek a zene kutatása, tanítása vagy csak a zene további megismerése iránt. Közel 9000 tudományterületi szakértő által írt és szerkesztett Grove több mint 50000 cikke közérthető áttekintést nyújt a témákról tudományos szempontból, valamint terjedelmes bibliográfiákat tartalmaz. A Grove 33000 életrajzi cikke életrajzokat és részletes műlistákat tartalmaz zeneszerzők, előadók és más fontos zenei szereplők számára. A Grove Music Online tartalmaz több mint 5000 képet, zenei mintát, valamint linkeket audio és video példákra. Tökéletes kiindulópont a tudományos kutatáshoz, de világos és meggyőző írásmóddal a Grove könnyen érthető az amatőr zenerajongók számára is. 

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Oxford Scholarship Online
Az Oxford University Press teljes szövegű tudományos e-könyvei. Leírás:
Az OSO az Oxford University Press több mint 17 000 kiemelkedő tudományos könyvét tartalmazó könyvtára. A bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a vallástudomány, a pszichológia, a történelem, a nyelvészet és az irodalom, az orvostudomány és a jog szakterületek között az OSO elengedhetetlen kutatási forrás mind a hallgatók, mind a tudósok, mind az akadémikusok számára. Mindemellett több más egyetemi kiadó műveit teszi hozzáférhetővé.
A próbahozzáférés október 31-ig tart.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.


Oxford World's Classics
Világirodalmi e-könyvek teljes szöveggel. Leírás:
Az Oxford University Press ezen új vállalkozása az intézményi felhasználók számára könnyű hozzáférést biztosít 300 teljes szövegű műhöz, a XVIII. századi drámáktól és esszéktől kezdve a viktoriánus kori regényekig, naprakész kiegészítő anyagokkal ellátva. Az adatbázis kiváló forrás mind a felsőoktatási hallgatók, mind a tudományos közösség számára.
A próbahozzáférés október 31-ig tart.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.
PsycArticles (EBSCO)
Teljes szövegű pszichológiai adatbázis. Leírás:

Az American Psychological Association (APA) által létrehozott PsycARTICLES adatbázis a pszichológia témájában született teljes szövegű, lektorált tudományos cikkek irányadó forrása.
Az adatbázis megközelítőleg 153 000 cikket tartalmaz közel 120 folyóiratból, amelyek az APA és kiadója, az Educational Publishing Foundation (EPF) és a vele kapcsolatban álló szervezetek – beleértve a Canadian Psychology Association és a Hogrefe Publishing Group szervezeteket – kiadásában jelentek meg. A PsycArticles a folyóiratok - köztük kiemelt kiadványuk, az American Psychologist - jelenlegi és több mint egy évszázados múltra visszatekintő tartalma nélkülözhetetlen forrás kutatók, klinikusok, oktatók és hallgatók számára, és elengedhetetlen minden pszichológiával, magatartás- és társadalomtudományokkal foglalkozó  gyűjtemény számára.  Minden folyóirat tartalmazza a folyóiratcikkeket, a könyvismertetéseket, a szerkesztőknek írt leveleket és a hibajegyzéket. A lefedettség 1894-től napjainkig van meg, és majdnem az összes APA-folyóirat az 1. évfolyam, 1. számtól elérhető.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCO)
Zenei témájú részben teljes szövegű adatbázis. Leírás:

A világszerte megjelent, zenével kapcsolatos kiadványok átfogó, aktuális útmutatójául szolgáló RILM tudósok, diákok, könyvtárosok, előadók, tanárok és zeneszeretők nélkülözhetetlen eszköze. A több mint 620 ezer rekordot tartalmazó, évente több mint 30 ezer új rekorddal bővülő RILM anyagában minden dokumentumtípus megtalálható: cikkek, könyvek, bibliográfiák, katalógusok, értekezések, ünnepi írások, ikonográfiák, teljes művek kritikai kommentárjai, néprajzi rekordok, konferencia-jegyzőkönyvek, elektronikus források, ismertetések stb.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Sage Journal Sociology Subjects Collection
SAGE szociológiai tárgyú gyűjteménye. Leírás:

A kiadótól a könyvtár 2017-ben a Sociology Subject Collection 84 lektorált folyóiratát fizeti elő.
A kurrens számok mellett a folyóiratok korábbi tanulmányai is letölthetők. Az adatbázisba való belépéskor érdemes a jobb fölső sarokban a Sign in-re kattintva saját fiókot nyitni. Ez teszi lehetővé a saját beállítások, mentések, témafigyelések kezelését. Ha csak az előfizetett folyóiratokban szeretnénk keresni, akkor a Böngészésnél állítsuk be a tudományterületet: Disciplines: Social Sciences and Humanities; Subjects: Sociology.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

SageKnowledge
Társadalomtudományi e-könyvek. Leírás:

Jelenleg 7 referensz könyv érhető el teljes szöveggel könyvtárukban. A digitális társadalomtudományi könyvgyűjtemény 4400 címet tartalmaz, tudományos monográfiákat, kézikönyveket, referensz-könyveket és könyvsorozatokat. Az adatbázis egészében lehet böngészni, de csak az előfizetett könyvek esetében lehet a teljes szöveghez hozzáférni és letölteni. Belépés után itt is érdemes regisztrálni és Saját fiókot létrehozni a dokumentumok elmentéséhez. Ha csak az előfizetett könyvekben szeretne keresni, a Keresés után a jobb oldalon az Availability szűrő funkciónál jelölje be az Available to me opciót.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Scribner Writers on GVRL (Gale)
Tanulmányok szépirodalmi szerzők életéről. Leírás:

Tudományosan jegyzett tanulmányok szerzők életéről és az egész világból minden időkből. A bejegyzések tömör esszéket, idézeteket és életrajzi információkat tartalmaznak, amelyek egyéni és történelmi kontextusba helyezik el a szerzőket és műveiket.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

SocINDEX with full text - online (EBSCO)
Szociológiai vonatkozású adatbázis. Leírás:

A SocINDEX with Full Text a szociológiai kutatások legátfogóbb és legmagasabb színvonalú adatbázisa. Az adatbázis több mint 2 100 000 rekordot tartalmaz, amelyekben a tartalmi feltárás a téma szakemberei és lexikográfusok által összeállított, több mint 20 000 kifejezést tartalmazó szociológiai tezauruszra épül. A SocINDEX with Full Text több mint 820 folyóirat teljes szövegű hozzáférését biztosítja 1908-ig visszamenőleg. Emellett több mint 830 könyv és monográfia, valamint 14 636 konferencia-előadás teljes szövege is megtalálható az adatbázisban.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Something about the author online (Gale)
Gyermek és ifjúsági irodalommal kapcsolatos e-könyvek. Leírás:

A hasonló című könyvsorozat online változata, amely a gyermek és ifjúsági irodalom szerzőinek életét és munkáit vizsgálja. 217 kötetet, több mint 12.000 bejegyzést és közel 17.000 képet tartalmaz.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Szakirodalmi adatbázis (magyar és külföldi jogi, VPI)
Jogi és világpolitikai szakirodalmi adatbázis. Leírás:

Az Országgyűlési Könyvtár Szakirodalmi Adatbázisában több mint 500 ezer tétel található, mely tartalmazza a folyamatosan bővülő Magyar Jogi Adatbázist, valamint a lezárt Külföldi Jogi Adatbázist és Világpolitikai Információk Adatbázist.

Szaktárs adatbázis
Szakkönyvkiadók adatbázisa teljes szöveggel. Leírás:
A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit.

Könyvtárunk az alábbi kiadók adatbázisára fizet elő, melyek kölcsönzésre jogosító jeggyel rendelkező olvasóink számára minden könyvtárban és távolról is elérhetők:

Akadémiai Digitális Archívum - minden könyvtárban elérhető. A szolgáltató a FSZEK kölcsönzésre beiratkozott olvasói számára a távoli elérést is biztosítja 2021. március 1-ig.
Attraktor Kiadó
Balassi Kiadó
Gondolat Kiadó
L’Harmattan Kiadó
Kalligram Kiadó
Kortárs Kiadó
Kriterion Kiadó
Kronosz Kiadó
Mentor Könyvek Kiadó
Múlt és Jövő Kiadó
Napvilág Kiadó
Osiris Kiadó
Szaktudás Kiadó Ház
Szent István Társulat - minden könyvtárban elérhető. Távoli elérése nincs.
Szaktudás Kiadó Ház adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a mezőgazdaság területéről. Leírás:

A tankönyvkiadás mellett kezdettől fogva foglalkozik agrárszakkönyvek és –szaklapok kiadásával, amely a cég 2001-es belső átszervezése óta a Kiadó fő profilja. A cél az, hogy a folyamatosan változó, átalakuló mezőgazdaságot és a vidéket korszerű, a gyakorlatot támogató információkkal lássa el.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Szent István Társulat adatbázisa
Teljes szövegű könyvek a teológia, a humaniórák, a művészetek, a társadalomtudományok és a szépirodalom területéről. Leírás:

Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

SzocioWeb - A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája
Szociológiai vonatkozású szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A SzocioWeb az 1970-től megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa.
Az elmúlt évek intenzív informatikai fejlesztéseinek köszönhetően 2018-tól új felületen, önállóan is kereshető a szociológiai irodalmi bibliográfia. A keresőfelület összességében ismerős lesz a FSZEK katalógusát használók számára, az egyedi elemek pedig a hatékony adatgyűjtést segítik.

A bibliográfia anyaga természetesen továbbra is kereshető a katalógusban. Itt az összetett keresésnél a Gyűjtemény menüpontban lehet szűkíteni a szociológiai bibliográfiára.

Szociológiatörténeti Digitális Archívum
Teljes szövegű magyar szociológiatörténeti könyvek. Leírás:

Válogatás a magyar szociológiatörténet klasszikusainak műveiből. Szabadszöveges keresést tesz lehetővé 45 műben. Szerzők többek között: Ágoston Péter, Apáthy István, Concha Győző, Geőcze Sarolta, Giesswein Sándor,. Hunfalvy Pál, Pulszky Ágost, Somló Bódog, Szabó Ervin.

Szó-Tudás-Tár
Egynyelvű magyar szótárak szócikkek szerint kereshető adatbázisa. Leírás:

A SzóTudásTár a leggazdagabb tartalmú, hiánypótló, interneten elérhető egynyelvű magyar szótár, mely a magyar szavakról a következő témakörökben ad információkat:
etimológia, szinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, összetett szó, értelmező, magyarító, szólás, közmondás, idegen szó, rövidítés.
A szótárat a Tinta Kiadó jelenteti meg.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Taylor & Francis journals. Sociology and Related Discipline
Szociológiával és határterületeivel foglalkozó folyóirat adatbázis. Leírás:

A kiadótól a könyvtár 2019-ben a Sociology & Related Disciplines kollekció 46 folyóiratát fizeti elő.
A kurrens számok mellett a folyóiratok korábbi tanulmányai is letölthetők. Ha csak az előfizetett kurrens folyóiratszámokban szeretne tájékozódni, akkor az adatbázisban való böngészéskor kattintson erre a szövegre: „Only show content I have full access to”

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Twyne's Authors (Gale)
A GALE szépirodalmi alkotókkal foglalkozó teljes szövegű adatbázisa. Leírás:

A Twyne’s a legalaposabb kritikai bevezetés a világ legfontosabb szerzőinek az életébe és műveibe.
A többszáz kötetes könyvsorozat online változata.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Typotex Interkönyv
Teljes szövegű könyvek több tudományterületről. Leírás:

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el pdf-formátumban: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a matematika, természettudomány, társadalomtudomány, műszaki tudomány, orvostudomány, művészet köréből.
Lehet keresni szerző, cím és témakör szerint, valamint szövegen belül
Regisztráció/ bejelentkezés után a könyvek 15%-a letölthető és kinyomtatható.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történeti Archívum (EISZ)
Vizuális interjúk a holokauszttal és más népirtásokkal kapcsolatban. Leírás:

A Holokauszt és más népirtások tanúival és túlélőivel készített vizuális interjúk gyűjteménye. Az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis  több mint 1300 magyar nyelvű interjút valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai és örmény népirtás, valamint a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Új Jogtár
Teljes szövegű magyar joganyag. Leírás:

A Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett Új Jogtár.

Használatához kölcsönzésre jogosító olvasójegy szükséges.

Városháza Kiadó
Budapest vonatkozású digitalizált dokumentumok. Leírás:
A Városháza Kiadó fő feladata a Fővárosi Önkormányzat, illetve intézményei kiadványainak megjelentetése, különös tekintettel a Budapestet érintő helytörténeti, kulturális, a város életét bemutató könyvek, tanulmányok, cikkek közkinccsé tétele, nyomtatott, illetve digitális formában. A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon "A mi Budapestünk" című korábbi könyvsorozat kötetei olvashatóak magyar, angol, német és olasz nyelven.
Budapest történetének válogatott bibliográfiája 1950-től napjainkig
Budapest vonatkozású könyvek és cikkek bibliográfiája. Leírás:

1950 után megjelent budapesti vonatkozású könyvek és cikkek válogatott bibliográfiája. Elsősorban a hazai várostörténeti, helyismereti irodalmat tartalmazza, kiegészítve a gyűjtemény anyagában megtalálható, illetve más bibliográfiákból átvett külföldi publikációk adataival.

Budapest-képarchívum
Budapest vonatkozású képek adatbázisa. Leírás:

Budapesttel kapcsolatos eredeti vagy kiadványokban megjelent fényképek, grafikai ábrázolások képes adatbázisa.

Több mint 16 000 kép a főváros egykori arculatáról és lakóinak egykori életéről. Az adatbázis időről időre bővül. Szerkesztői szívesen fogadják a hibajavításokat, javaslatokat a valamennyi képleírásnál megtalálható „Olvasók véleménye" ablakon át.

Budapest-képarchívum a Hungaricana közgyűjteményi portálon
Budapest vonatkozású képek adatbázisa a Hungaricanában. Leírás:

A Hungaricana közgyűjteményi portálon szereplő változat tartalmilag azonos a Budapest-képarchívummal, a megjelenítés azonban eltérő, például a képekbe jobban be lehet nagyítani.

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Irodalomtudomány bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A FSZEK saját készítésű szakirodalmi adatbázisa, mely 1961 óta épül. Magyar nyelvű irodalmi szakkönyveket és időszaki kiadványok (szakfolyóiratok, hetilapok, napilapok) cikkeit dolgozza fel. Elsősorban monográfiákra, recenziókra, műelemzésekre, tanulmányokra lehet benne keresni, de írókkal, irodalommal kapcsolatos interjúkat, nekrológokat, laudációkat, ajánló verseket is számba vesz.

SzocioWeb - A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája
Szociológiai vonatkozású szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. Leírás:

A SzocioWeb az 1970-től megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa.
Az elmúlt évek intenzív informatikai fejlesztéseinek köszönhetően 2018-tól új felületen, önállóan is kereshető a szociológiai irodalmi bibliográfia. A keresőfelület összességében ismerős lesz a FSZEK katalógusát használók számára, az egyedi elemek pedig a hatékony adatgyűjtést segítik.

A bibliográfia anyaga természetesen továbbra is kereshető a katalógusban. Itt az összetett keresésnél a Gyűjtemény menüpontban lehet szűkíteni a szociológiai bibliográfiára.