Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének olvasóterme

Fotó: Pálinkó Gábor©

Budapest Gyűjtemény: a főváros helyismereti-várostörténeti könyvtára 

Feladata, hogy a lehető teljességgel felkutasson és megőrizzen minden olyan nyomtatott kiadványt és egyéb sokszorosított dokumentumot, ami Budapest lakóinak életéről, a város természeti és épített környezetének változásairól adatokat vagy elképzeléseket tartalmaz. (Erről további részleteket a könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatában lehet olvasni.)

A tárgykörben adattárakat, szakirodalmi adatbázisokat épít, kiadványokat tesz közzé, digitális dokumentumokat hoz létre és közvetít. Információkat nyújt az érdeklődőknek, együttműködik más közgyűjteményekkel, kiadókkal, szerkesztőségekkel. Kapcsolatban áll a helytörténeti csoportokkal, helyi társadalmi szerveződésekkel és önkormányzati szervekkel. Budapesttel összefüggő témákban kiállításokat és más kulturális eseményeket szervez, középiskolások és egyetemistáknak tart bemutatókat.

A Budapest Gyűjtemény formailag 1914 óta külön osztálya a főváros könyvtárának, múltja azonban jóval korábbra nyúlik vissza: a kötetekben Pest Város Tanácsának az 1800-as évek közepéről való pecsétei mellett ott találjuk a Fővárosi Statisztikai Hivatal és a Fővárosi Levéltár bibliotékáinak, a mai könyvtár 19. századi elődintézményeinek a tulajdonbélyegzőit is.

A könyvek között 15-17. századi régiségek is megtalálhatók, bőségesen találni 19. és 20. századi könyveket, folyóiratokat, térképeket, plakátokat, kottákat és fényképeket. Antikvár kereskedelemből és szerencsére gyakran magánemberek felajánlásaiból egészítjük ki a hiányokat. Gyűjteményünket emellett hétről-hétre frissítjük az újonnan megjelent kiadványokkal. 

A Budapest Gyűjtemény gondozza a könyvtár egyéb témákról szóló régiségeit, védett ritkaságait is.

Minden itt található dokumentum muzeálisnak minősül, tehát a modern kiadványokat is véglegesen őrizzük meg, ezért a kiadványok nem kölcsönözhetők, csak olvasótermünkben használhatók. Az anyag minden beiratkozott olvasó számára hozzáférhető, de néhány használati szabály az általánosnál több megkötést tartalmaz.    

Gyűjteményrészek

Várostörténeti törzsgyűjtemény: több mint százezer könyv, időszaki kiadvány, kéziratos mű;

Fotótár: több mint kétszázötvenezer fénykép és egyéb várostörténeti témájú képi ábrázolás;

Plakát- és kisnyomtatványtár: több mint négyszázezer képes és szöveges utcai hirdetmény; változatos műfajú, rövid terjedelmű nyomtatvány;  

Térképtár: Ezerötszáz kartográfiai mű, alaprajzok, helyrajzok, tervek;

Könyvészeti különgyűjtemények: Ritkaságok és kéziratok gyűjteménye, Ballagi-gyűjtemény, Szűry-gyűjtemény, Pamfletgyűjtemény – több mint húszezer ritkabecsű kötet.

Irodalom:
Katsányi Sándor: A főváros könyvtárának története 1945-ig. Bp., FSZEK, 2004. 420. o.  

Katsányi Sándor - Tóth Gyula: A főváros könyvtárának története 1945–1998. Bp., FSZEK, 2008. 542. o-

Sándor Tibor: Helyismeret változó felhasználói környezetben. A százéves Budapest Gyűjtemény mai törekvései = Könyvtári Figyelő, 2015. 61. évf. 2. sz. 157–167. p.

 

 

 

Információ

Budapest Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: bpgyujt@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5026
Vezető: Kiss Borbála
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
Online