A Budapest Gyűjtemény várostörténeti ritkaságai


Az állományt a 19. század óta építik a gyűjtemény munkatársai. Az ide tartozó kötetek között ősnyomtatványokat (15. századi kiadások) és antikvákat (16. századi nyomtatványok) is őrzünk. Különösen gazdag a törökkori küzdelmek, a Buda és Magyarország visszafoglalásáért vívott harcok kora újkori irodalma. Emellett szép számban kerültek be a gyűjteménybe 17-19. századi útleírások is, melyek igen változatos képet nyújtanak a korabeli Pest és Buda viszonyairól.

A számos ritkaság közül is kiemelkedik a Buda első hiteles ábrázolását tartalmazó 1493-as Hartmann Schedel-féle világkrónika. A szerző és az illusztrátorok révén a Mátyás-korabeli Buda nagyméretű, hiteles és impozáns látképpel kerül a világkrónika olvasói elé, jelentőségét és szépségét méltató szöveg kíséretében.

A várostörténeti ritkaságok hagyományosan a BV jelzettel azonosíthatók. A „V” betű itt a Vitrin rövidítése, mely megjelölés még a könyvtárfelújítás előtti időkből hagyományozódott tovább, ugyanis ekkor a helytörténeti régiségek tárolóhelye még egy vitrines szekrény volt.
A helytörténeti irodalom mellett állományvédelmi okokból a Budapest Gyűjtemény gondozza a könyvtár más muzeális dokumentumait is. Ez az állomány több különgyűjteménybe lett besorolva.


Ritkaságok és kéziratok gyűjteménye

A könyvtár működésének kezdete óta ide soroltak minden olyan régi, ritka nyomtatványt, kéziratot, díszkiadást, amelyeknek nem volt helytörténeti vonatkozásuk. Az állomány ma 9308 kötetből áll, találhatók benne különböző országokból származó ősnyomtatványok, antikvák, köztük becses hungarikumok. Itt kapott helyet a ritkaságok szakirodalma is, a bibliofília, a bibliománia, a nyomda- és kötéstörténet. Ebben az állományegységben őrizzük a szerzői ajánlással ellátott 20. századi könyveket is.

A gyűjtemény kialakulásában jelentős szerepe volt gróf Zichy Jenő (1837-1906) hagyatékának. A könyvtár 1911-ben vásárolta meg az ősnyomtatványokból, aldinákból, régi hazai és külföldi nyomtatványokból, értékes kéziratokból álló magángyűjteményt. Ennek legnevezetesebb darabja a 15. század végén keletkezett, olasz nyelvű, ún. Zichy-kódex. Online változata itt elérhető.

A 20. század harmincas éveiben további antikváriumi, illetve aukciós vételekkel, magángyűjtemények megvásárlásával bővítették az állományt.

A gyűjteményre a katalógusokban a 09, illetve 091 jelzet hívja fel a figyelmet.

A régi könyvek kutatói számára kéziratos katalógusok is rendelkezésre állnak:
  • ősnyomtatványok betűrendes katalógusa
  • ősnyomtatványok jegyzéke (füzetkatalógus)
  • 16. századi nyomtatványok helyszámkatalógusa
  • RMNY helyszámkatalógusa, időrendi katalógusa 1800-ig
  • kéziratok helyszám- és betűrendes katalógusa

A 16. századi könyvekről nyomtatott bibliográfia készült:
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa : BCB Cat. / kész. Klinda Mária ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár ; [... ford. Hegyközi Ilona ...] = Catalogus librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca Civitatis Budapestiensis asservantur : BCB Cat. / composuit Mária Klinda [közread. a] Bibliotheca Civitatis Budapestiensis, Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana.- Budapest : FSZEK : OSZK, 2001


Szüry-gyűjtemény

Az 1719-1909 között megjelent magyar irodalmi művek első kiadásait és ezek korai variánsait tartalmazza. Alapja Szüry Dénes volt miniszteri tanácsos (1849-1909) magángyűjteménye, aki elsősorban a felvilágosodás és a kiegyezés korszakának irodalma iránt érdeklődött. Gyűjteményéről 1907-ben adott ki katalógust.

Könyvtárunk 1910 végén a Lantos Antikvárium közreműködésével megvásárolta az akkor mintegy 2000 kötetből álló hagyatékot, majd a későbbiek folyamán más hagyatékokból és vásárlásokkal továbbfejlesztette. A politikai és történelmi témájú munkák beleolvadtak a könyvtár állományába, és az első kiadású fordítások is kikerültek az eredeti állományegységből. Így a ma 5881 kötetes gyűjtemény csak szépirodalmi műveket, főképp magyar nyelvű munkákat tartalmaz. Különlegessége egy közel ezer darabos vásári ponyvafüzet-gyűjtemény a 18-20. századból, amelyben 20 db német nyelvű, pesti kiadású ritkaság is található.

Anyagát a könyvtár számítógépes és hagyományos katalógusa mellett külön betűrendes, szak- és földrajzi cédulakatalógus tárja fel. Jelzete: SZ. A ponyvagyűjteményhez külön fényképes címlapkatalógus is készült.

A tájékozódást nyomtatott jegyzék is segíti:
A Szüry-gyűjtemény katalógusa / [szerk. Klinda Mária] ; közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.- Budapest : FSZEK, 1987.-316 p. : ill. ; 29 cm 1 mell.


Ballagi-gyűjtemény

A könyvtár 1911-ben vásárolta meg Ballagi Géza történész (1851-1907) hagyatékát. Az ebből kialakított különgyűjtemény a 18. század közepétől a 19. század végéig megjelent, Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai röpiratokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma.
A teljes gyűjtemény 441 kolligátumban (különböző műveket egybekötő kötetekben) 4839 művet tartalmaz. A művekre a katalógusokban a Ball rövidítés hívja fel a figyelmet. A jelzet további részei a kötet számát és a mű kolligátumon belüli sorszámát jelentik.


Pamfletgyűjtemény

Magyar és külföldi politikai röpiratok döntően a 20. század első feléből. A Ballagi-gyűjtemény folytatása, illetve kiegészítése. A gyűjteményben jelenleg 4556 mű található.

A különgyűjteményre a jelzeteken P (Pamflet) hívja fel a figyelmet.

A muzeális gyűjtemények használatára a könyvtárban általában érvényes szabályoknál szigorúbb előírások vonatkoznak. (--> Ide lesz linkelve a használati szabályzat ide vonatkozó passzusa.)
Információ

Budapest Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: bpgyujt@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5026
Vezető: Kiss Borbála
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
Online