Várostörténeti művek 
A Budapest Gyűjtemény a főváros várostörténeti-helyismereti könyvtára. Közel hétszázötvenezer nyomtatott, kéziratos és digitális mű, fénykép várja a város fejlődése és lakóinak életkörülményei iránt érdeklődőket. Ebből mintegy százezer kötetre rúg a hagyományos könyvtárképnek talán jobban megfelelő könyvtári dokumentumok, azaz a könyvek, folyóiratok, térképek, szerzői kéziratok száma. Az állományt folyamatosan, a lehető teljességre törekedve bővítjük. Ízelítőül néhány tartalmi és műfaji csoport a kínálatból:   
 • várostörténeti forráskiadványok és feldolgozások 
 • útleírások, útikalauzok 
 • cím- és névtárak, ingatlanjegyzékek, telefonkönyvek 
 • építészeti, urbanisztikai, szociológiai szakmunkák
 • városigazgatási anyagok, jegyzőkönyvek, szabályrendeletek
 • a város intézményeinek, a közszolgáltatások dokumentumai
 • fővárosi és kerületi hírlapok, a helyi közélet, a politikai küzdelmek anyagai  
 • statisztikai sorozatok
 • térképek és tervrajzok
 • iskolai évkönyvek, értesítők
 • egyesületek, társaságok, szervezetek és a
 • a kultúra, a művelődés, a társasélet helyszíneinek, intézményeinek kiadványai 
 • gyárak, cégek, üzletek és vendéglátóhelyek hivatalos és reklámnyomtatványai
 • népszerű füzetek, kalendáriumok, divatlapok
 • a városi életformát, az egyes városrészek hangulatát megjelenítő szépirodalmi művek
 • egykor városszerte kedvelt tánczenék, kuplék, slágerek kottái 
A gyűjtemény a 19. század vége óta épül. Szép számmal találhatók benne régi, ritkaságnak számító könyvek. Különösen gazdag a törökkori küzdelmek, a Buda visszafoglalásért vívott harcok irodalma. 
A Budapest Gyűjteménybe sorolt kiadványokat az egységes gyűjtési szempontok miatt koruktól és értéküktől függetlenül végleges megőrzésre szánták, ezért törvényi előírások szerint muzeális besorolásúak. Mindenki számára hozzáférhetőek, de mindenkor csak helyben és esetenként bizonyos szabályok betartásával használhatóak. A használat helye a Budapest Gyűjtemény 6. szinti olvasóterme. A katalógusban a „Budapest Gyűjtemény raktár” felirat vagy a „B” betűvel kezdődő raktári számok hívják fel a figyelmet erre. 

 

Információ

Budapest Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: bpgyujt@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5026
Vezető: Kiss Borbála
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
Online