Alapszolgáltatás

  • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

   Valamennyi tagkönyvtárban igénybe vehető alapszolgáltatás, melynek keretében információt kaphat a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

  • Katalógus

   A Könyvtár a teljes gyűjteményéről, valamint a könyvtári hálózaton és az interneten elérhető, a gyűjteményéhez kapcsolódó elektronikus dokumentumok egy részéről elektronikus katalógust épít. Ez a katalógus a Könyvtár hálózatán és az interneten is szabadon hozzáférhető, könyvtári tagság nélkül bárki számára elérhető.
   Katalógusunk ide kattintva érhető el.

  • Könyvtárhasználat

   Alapszolgáltatás, mely regisztrációs jeggyel bármelyik tagkönyvtárban igénybe vehető. Valamennyi könyvtárlátogatónak be kell tartania Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatában foglaltakat.

  Helyben használat

  • Adatbázisok használata helyben

   Napijeggyel és kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel igénybe vehető szolgáltatás. Előfizetett adatbázisaink a Könyvtár által biztosított számítógépeken vagy saját eszközön, wifi használatával érhetőek el.

  • Audiovizuális dokumentumok helyben használata

   Napijeggyel és kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel igénybe vehető szolgáltatás. Az eszközök használatában a könyvtáros nyújt segítséget.

   FIGYELEM! A szolgáltatás egyes könyvtárainkban kizárólag saját fülhallgató használatával vehető igénybe.

  • Helyben használat

   Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, mely regisztrációs jeggyel bármelyik tagkönyvtárban igénybe vehető.

  • Számítógép használat

   A Könyvtár számítógépeit kizárólag napijeggyel, illetve kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel rendelkezők használhatják. 
   A Könyvtár számítógépeit az olvasó nem használhatja üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekhez, közízlést sértő oldalak megtekintésére, valamint mások munkájának zavarására vagy akadályozására. 
   Ha a könyvtáros ilyet észlel, a Használati Szabályzat V. 2. pontban részletezett intézkedése lép életbe. 
   Amennyiben az olvasó a Könyvtár számítógépein történő internet használata során a használathoz szükséges azonosítókat lementi, és azzal visszaélésre ad lehetőséget, ezért a Könyvtár felelősségre nem vonható.

  • Wifi (saját eszközzel)

   A FSZEK Központi Könyvtárában és a kijelölt tagkönyvtárakban szélessávú internetelérést biztosít könyvtári tagsággal vagy napijeggyel rendelkezők számára, valamint a Központi Könyvtárban turistajegyet váltók részére, az ott tartózkodás időtartamára.

   A szolgáltatást biztosító tagkönyvtárak listája.

  Kölcsönzés

  • Előjegyzés

   Az olvasó által keresett, kölcsönzésben vagy tagkönyvtárba való kiszállítás alatt álló dokumentumok értesítési és eljárási díj megfizetésével, személyesen a tagkönyvtárakban, és a Könyvtár webes katalógusán, bejelentkezés után előjegyezhetők. 
   Az előjegyzett dokumentumot a könyvtárhasználó által kért időpontig, de legfeljebb két hónapig figyeli a Könyvtár. 
   A kiértesítés előtt a kérés lemondható. 
   Ha az előjegyzett dokumentum beérkezik, erről a Könyvtár az olvasót e-mailben vagy telefonon értesíti. A kiértesítéssel egyidőben az előjegyzés díja ráterhelődik az olvasójegyre. A díjat akkor is meg kell téríteni, ha a kérést követően az előjegyzést lemondják, vagy az előjegyzett dokumentum átvételére nem kerül sor. 
   A dokumentumot az értesítés után a Könyvtár 8 naptári napig őrzi, ezt követően az előjegyzés elévül. 
   A Könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki. 
   A kijelölt tagkönyvtárakban az előjegyzett könyvek átvételi pontja a könyvkiadó automata (locker). A könyvkiadó automata levelet küld az olvasónak az átvételre váró példányokról. A levél tartalmaz egy egyszer használatos kódot is, melyet az olvasó a könyvszekrény nyitásához használhat. Az előjegyzés díját az olvasó távfizetéssel egyenlítheti ki. (A szolgáltatást biztosító tagkönyvtárak listája ide kattintva olvasható.)

   A szolgáltatás díja:
   300 Ft/kötet

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Hosszabbítás

   A kölcsönzési határidő – a sikerkönyvek és az előjegyzett művek kivételével – a kölcsönzési határidő lejárta előtt két alkalommal, legfeljebb a könyvtári tagság fennállásáig hosszabbítható meg a könyvtár nyitvatartási idejében személyesen, telefonon és e-mailben, illetve a könyvtár honlapján keresztül 24 órában. A honlapon keresztül történő hosszabbításról a könyvtárhasználó a felületen megjelent üzeneteken felül, amennyiben e-mail címét megadta, e-mailben is visszajelzést kap.

  • Kölcsönzés - CD-ROM

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 1 hétre, maximum 3 cím kölcsönözhető.

  • Kölcsönzés - DVD

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 1 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető.

   A szolgáltatás díja:
   300 Ft/korong/hét
   Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Kölcsönzés - eszközkölcsönzés

   A Könyvtár egyes dokumentumtípusok lejátszásához CD-lejátszó és kazettás magnó kölcsönzését teszi lehetővé súlyos fogyatékossággal élők részére.
   Lejátszóeszközt kizárólag dokumentummal (CD, kazetta) együtt lehet kölcsönözni.

   A kölcsönző és a Könyvtár minden egyes kölcsönzési ciklusra eszközkölcsönzési megállapodást köt az eszköz átvételekor (ld. 8/1. sz. melléklet).

  • Kölcsönzés - grafika

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 3 hónapra, maximum 4 darab kölcsönözhető.

   A szolgáltatás díja:
   450 Ft/db/3 hó

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Kölcsönzés - gyerekkönyvtári gyűjtemény

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 10 cím kölcsönözhető. Gyerek olvasójeggyel 0-10 éves korig csak a gyermekkönyvtári állományba sorolt dokumentumokat lehet kölcsönözni.

  • Kölcsönzés - hangoskönyv kazettán

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők max. 2 címet kölcsönözhetnek, lejátszóeszközzel együtt.

  • Kölcsönzés - hetilap, folyóirat

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 2 hétre, maximum 10 darab kölcsönözhető.

  • Kölcsönzés - kotta

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető.

  • Kölcsönzés - könyv

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 10 cím kölcsönözhető. A kölcsönzések két alkalommal meghosszabbíthatóak, amennyiben nem került rájuk előjegyzés, illetve időközben nem jár le az olvasójegy.

  • Kölcsönzés - oktatócsomag

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 4 hétre, maximum 2 csomag kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.

   A szolgáltatás díja:
   500 Ft/csomag/4 hét

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Kölcsönzés - sikerkönyv

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 2 hétre, maximum 2 cím kölcsönözhető. A sikerkönyvek kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.

  • Kölcsönzés - videókazetta (VHS)

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 1 hétre, maximum 3 cím kölcsönözhető.

  • Kölcsönzés - zenei vagy műsoros CD

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 1 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.

   A szolgáltatás díja:
   200 Ft/korong/hét

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Kölcsönzés - zenei vagy műsoros hordozó

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 1 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. 

  • Könyvtárközi kölcsönzés (FSZEK átkölcsönzés)

   Az egyes tagkönyvtárak állományából hiányzó dokumentumokat másik FSZEK tagkönyvtárból a könyvtárhasználó– térítési díj ellenében –átkölcsönözheti. A térítési díjat a kérés leadásakor kell megfizetni. A Könyvtár az átkölcsönzésben kért dokumentumot annak elérhetőségétől számított 20 munkanapon belül biztosítja a könyvtárhasználó számára abban a tagkönyvtárban, ahol tagként kérését leadta. A nem kölcsönözhető, csak másolatban küldhető dokumentumok vagy dokumentumrészek másolási költségét a könyvtárhasználónak meg kell térítenie. Az átkölcsönzött dokumentumok lejárati ideje nem hosszabbítható.

   A szolgáltatás díja:
   500 Ft/kötet

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • ​Könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en keresztül​

   A Könyvtár a tagkönyvtárai állományából hiányzó dokumentumok lelőhelyéről az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben, az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével tájékoztatást nyújt. 
   A lelőhely ismeretében, a könyvtárhasználó megrendelésére, a tagkönyvtár kezdeményezi a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését. 
   A könyvtárhasználónak a dokumentum szállításával kapcsolatos költségeket (postaköltség, csomagolás) a dokumentum átvételekor meg kell térítenie. 
   Ha az igényelt dokumentum továbbítását a kérő könyvtár digitális formában igényli, a szkennelés költségét meg kell téríteni. 
   Az igényléshez szükéges formanyomtatvány letölthető
   A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználónak kell megtérítenie. A másolatot a könyvtárhasználónak írásban kell megrendelnie. 
   A könyvtárközi kölcsönzés keretében kapott dokumentum a beérkezéstől számított 8 naptári napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről. Az értesítés költsége, illetve a szolgáltató könyvtár által felszámított kölcsönzési díj a könyvtárhasználót terheli. 
   A csak külföldi könyvtárban elérhető dokumentumok nemzetközi könyvtárközi kölcsönzését a Könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) közreműködésével bonyolítja. Ennek folyamatát és díjtételeit az OSZK határozza meg.

   A szolgáltatás díja:
   a mindenkori postaköltség

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Kölcsönzés - hangoskönyv CD-n

   Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 4 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet, lejátszóeszközzel együtt.

   A szolgáltatás díja:
   300 Ft/cím/4 hét

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  Távhasználat

  • Adatbázisok használata távolról

   Kölcsönzésre jogosító érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink számára lehetőség van a Könyvtár előfizetett tartalmait távolról - otthonról vagy a világ bármely pontjáról - használni. 
   A szolgáltatás azokra a forrásokra vonatkozik, melyek távoli elérésére a kiadó is engedélyt adott.
   Hasznos tudnivalók ezen a linken érhetők el.

   Adatbázishasználatra jogosító online regisztrációval a FSZEK által biztosított online adatbázisok távoli használatára van lehetőség. 
   A virtuális jegy az aktiválástól számított 30 napig érvényes, azt követően megújítható. A megújításról szóló segédlet itt olvasható.
   A szolgáltatás regisztrációja a Könyvtári katalógus oldalán indítható. Az adatbázisok elérésére távfizetést követően van lehetőség.  
   Az online regisztráció díját a díjtétel-táblázat (ld. 7.sz. melléklet) tartalmazza.
  E-mail

  • E-mail értesítés a lejárati határidő előtt

   Azoknak az olvasóknak, akik a beiratkozáskor e célból megadták e-mail címüket, a Könyvtár a tagság lejárta előtt 2 héttel, valamint a kölcsönzési határidő lejárata előtti utolsó napon e-mailes emlékeztetőt küld.

  • E-mail értesítés fizetési meghagyás előtt

   A lejárattól számított 45. napon a Könyvtár utolsó figyelmeztető e-mailt küld a fizetési meghagyás megkezdésének időpontjáról és várható költségeiről.

  • Hírlevél

   A könyvtárak programjaikról, híreikről ingyenes hírlevelet küldenek, melyre az e-mail cím megadásával lehet feliratkozni.

  Távfizetés

  • Távfizetés

   A Könyvtár a különböző díjak és tartozások rendezésére, kényelmi szolgáltatásként, távfizetési lehetőséget kínál honlapján keresztül bejelentkezett olvasói számára. 
   A szolgáltatás igénybevételéhez az olvasójegy vonalkódja, bankkártya és e-mail cím szükséges.
   Távfizetés esetén a Könyvtár a vevő számára a Corvina integrált könyvtári rendszerben automatikusan generált számlát bocsát ki, amelyet az olvasó a Könyvtár honlapján egyéni bejelentkezést követően megtekinthet és kinyomtathat.

  Reprográfia - másolatkészítés

  • Dokumentumok fotózása saját eszközzel

   Valamennyi tagkönyvtárban vásárolható fotójegy, amellyel a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett lehetőség nyílik könyvtári dokumentumok adott oldalainak, részleteinek lefényképezésére.

   A fotójegy díja: 700 Ft/alkalom

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Fénymásolás - önkiszolgáló

   Önkiszolgáló fénymásolás, fekete-fehérben, egyenlegfeltöltés után (csak a Központi Könyvtárban).

   A szolgáltatás díja:
   A4: 30 Ft/oldal
   A3: 40 Ft/oldal

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Fénymásolás megrendelése

   Fénymásolás megrendelése A/4 és A/3 méretben fekete-fehérben, a kijelölt tagkönyvtárakban.

   A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal:
   A4: 45 Ft/oldal
   A3: 55 Ft/oldal

   A szolgáltatás díja könyvtári tagság nélkül:
   A4: 60 Ft/oldal
   A3: 70 Ft/oldal

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Nyomtatás

   Nyomtatás csak a kijelölt tagkönyvtárakban lehetséges, a szolgáltatás olvasói tagság nélkül is igénybe vehető.

   A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal:

   A4 méretben:
   Fekete-fehér szöveg: 60 Ft/oldal
   Színes szöveg: 270 Ft/oldal
   Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 200 Ft/oldal
   Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 300 Ft/oldal

   A3 méretben:
   Fekete-fehér szöveg: 110 Ft/oldal
   Színes szöveg: 400 Ft/oldal
   Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 400 Ft/oldal
   Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 600 Ft/oldal

   A szolgáltatás díja könyvtári tagság nélkül:

   A4 méretben:
   Fekete-fehér szöveg: 80 Ft/oldal
   Színes szöveg: 300 Ft/oldal
   Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 250 Ft/oldal
   Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 400 Ft/oldal

   A3 méretben:
   Fekete-fehér szöveg: 150 Ft/oldal
   Színes szöveg: 500 Ft/oldal
   Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 500 Ft/oldal
   Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 700 Ft/oldal

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Papírmásolat készítése mikrofilmről, A/4-es

   Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatás.

   A szolgáltatás díja:
   130 Ft/oldal

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Szkennelés, digitális másolat

   Digitális másolat megrendelése. A másolatot a könyvtár készíti el, melyet térítés ellenében a felhasználó rendelkezésére bocsát. Szolgáltatásunk a kijelölt tagkönyvtárakban érhető el. Lásd: Használati Szabályzat 11. számú melléklet.

   A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal:

   Muzeális állományba tartozó dokumentumok:
   Nyilvános használatra szánt másolatok technikai költségei: 600 Ft/kép
   Letöltés a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából: ingyenes

   A tagkönyvtárakban:
   Könyvrészlet, könyvillusztráció, újságcikk: 50 Ft/oldal

   A szolgáltatás díja könyvtári tagság nélkül:

   Muzeális állományba tartozó dokumentumok:
   Nyilvános használatra szánt másolatok technikai költségei: 600 Ft/kép
   Letöltés a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából: ingyenes
   Digitális másolat készítése a megrendelő saját dokumentumáról (szkennelés): 50 Ft/oldal

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Szkennelés, digitális másolat - önkiszolgáló

   Egyenlegfeltöltés után, a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett lehetőség van önálló szkennelésre (csak a Központi Könyvtárban). A digitalizált oldalak a könyvszkenner használatakor USB eszköz segítségével menthetőek el, a síkágyas szkenner esetében e-mailben kerülnek elküldésre.

   A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal meglévő chipkártya mellett:
   10 Ft/oldal

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  Könyvtárlátogatás

  • Könyvtárhasználati foglalkozás iskolai csoportoknak

   Könyvtári tagság nélkül, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. A látogatás előtt szükséges felvenni a kapcsolatot az érintett tagkönyvtár illetékes munkatársával.

  • Könyvtárszakmai célú könyvtárlátogatások

   A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár valamennyi tagkönyvtárában várja azokat a hazai és határon túli kollégákat, akik egyénileg, vagy önfejlesztés, szakmai kirándulás keretei között szeretnének megismerkedni a FSZEK tagkönyvtáraival, szolgáltatásaival és szakmai gyakorlatával. A látogatás előtt egyeztetés szükséges az érintett tagkönyvtár illetékes munkatársával.

  • Nyilvános könyvtári programok látogatása

   A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közgyűjteményi kulturális intézményként elkötelezett a tartalmas kulturális programok szervezése mellett. A könyvtár nyilvános programjait, rendezvényeit könyvtári tagság nélkül bárki szabadon látogathatja.

  • Turisztikai, csoportos könyvtárlátogatások

   Előzetes egyeztetés után könyvtáros kíséretével, magyar és idegen (angol és német) nyelven lehetőség nyílik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának látogatására.

   A szolgáltatás díja:

   Magyar nyelvű vezetések:
   Csoportos vezetés (min. 10 fő): 1.900 Ft/fő
   Csoportos vezetés diákok és nyugdíjasok számára: 600 Ft/fő
   Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára: ingyenes

   Idegen nyelvű vezetések:
   Csoportos vezetés (min. 10 fő): 2.700 Ft/fő
   Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára: ingyenes

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  • Turisztikai, egyéni könyvtárlátogatások

   Nyitvatartási időben, látogatójegy megvásárlásával lehetőség nyílik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának egyéni megtekintésére.

   A látogatójegy ára:
   1.900 Ft/fő
   6 éves korig ingyenes

   Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

  Továbbtanulási Információs Szolgáltatás

  • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás

   Könyvtári szolgáltatásunk elsősorban az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeiben tanulni kívánó diákoknak szolgál információkkal: angliai továbbtanuláshoz ajánlunk könyveket, honlapokat, linkgyűjteményeket. Más országok felsőoktatására vonatkozó kérdés esetén az illetékes irodák, kapcsolattartók elérhetőségét tudjuk megadni. Tájékoztatásunk ingyenes, és csak a tovabbtanulas@fszek.hu e-mail címen keresztül érhető el. Nem tartunk fogadónapokat, a továbbtanulni kívánó diákokat nem mentoráljuk, valamint nem tudjuk a jelentkezés folyamatában kísérni őket.

Információ

Központi Könyvtár

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:
A Sárkányos Gyerekkönyvtár nyitvatartása itt olvasható.

Kölcsönzési határidő hosszabbítása:
06 1 411 5060

Információ, tájékoztatás:
06 1 411 5019

További elérhetőségeink

Vezető és elérhetősége:
E-mail: kktitkar@fszek.hu
Telefonszám:
06 1 411 5017
Vezető: Farkas Ferenc
igazgató
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
OnlineFacebook link Facebook link Facebook link Youtube link blog link