Ki lehet könyvtárhasználó?
A Könyvtárba beiratkozhat  
 • saját jogán
  1. minden cselekvőképes nagykorú magyar és európai uniós állampolgár;
  2. tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár;
  3. magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;
 • a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett
  1. minden 18 év alatti személy;
  2. nem cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes személy; valamint
 • cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár készfizető kezessége mellett- a fenti kategóriákba nem tartozó külföldi állampolgár;
 • magyarországi vagy európai uniós telephellyel rendelkező jogi személy.
További részletek a Használati szabályzatban.

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók
Beiratkozáskor könyvtárhasználói szerződést kötünk minden olvasónkkal. Az ehhez szükséges azonosítókat (személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél, lakcímkártya) kizárólag eredeti formájukban fogadjuk el. A beiratkozás személyesen lehetséges, a portálon és a Használati szabályzatban iratmintaként szereplő könyvtárhasználói és kezességi nyilatkozatokból otthon nyomtatott és előre kitöltött példányt nem tudunk elfogadni.

Beiratkozási kedvezményeinkről itt tájékozódhat.

Gyermek-olvasójeggyel (10 éves korig) csak gyerekkönyv kölcsönözhető, így kérjük a szülőket, hogy ha maguknak szeretnének kölcsönözni, ők is iratkozzanak be.

Az olvasójegy nem átruházható!

Ingyenes beiratkozásra jogosultak a könyvtáros, levéltáros, muzeológus kollégák, ennek igazolásához viszont a beiratkozáskor és a tagság megújításakor is munkáltatói igazolás szükséges.

Forrás: Használati Szabályzat