Kártérítés

A könyvtár használatra alkalmas dokumentumot és eszközt ad át a könyvtárhasználónak, melyek állapotát a visszavételkor ellenőrzi.

Ha a kölcsönző elvesztette, megrongálta a dokumentumot, vagy ha a melléklettel együtt kölcsönzött könyvet hiányosan hozta vissza és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű teljes példányával, úgy kártérítést és eljárási díjat kell fizetnie. A díjakat, és a további szabályokat a Használati Szabályzat 7. sz. melléklet IV. fejezete tartalmazza.

A könyvtár a vissza nem szolgáltatott dokumentumokat és eszközöket elveszettnek tekinti, ezért a kármegtérítés érdekében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerint jár el. A lejárattól számított 57. nap után a vagyoni kár (az elveszett dokumentum gyűjteményi 
értéke, illetve az eszköz nyilvántartási értéke) rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kér, 
illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez. Az eljárási díj, az értesítési díj és a kamatköltség a könyvtárhasználót (vagy a készfizető kezest) terheli.

A könyvtárhasználó a díjtartozását bármely tagkönyvtárban személyesen, illetve távfizetéssel a könyvtár honlapján keresztül rendezheti. 
Azonban a dokumentumtartozás csak abban a tagkönyvtárban rendezhető, ahol keletkezett.