Tagsági díjaink  
   
Regisztráció természetes és jogi személyeknek  ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja  200 Ft / 12 hónap
Napijegy  1100 Ft / nap
Beiratkozási díjak  
a Központi Könyvtárba 6.600 Ft / 12 hónap
  4.600 Ft / 6 hónap
  3.300 Ft / 3 hónap
a Könyvtár I. és Könyvtár II. besorolású tagkönyvtárakba* 4.600 Ft / 12 hónap
  3.500 Ft / 6 hónap
  2.500 Ft / 3 hónap
a Könyvtár III. besorolású tagkönyvtárakba* 2.600 Ft / 12 hónap
  1.800 Ft / 6 hónap
  1.200 Ft / 3 hónap
valamennyi tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító bérleti tagság létesítése 9.500 Ft / 12 hónap
  6.600 Ft / 6 hónap
* Az egyes tagkönyvtárak beiratkozási díjait ld. a Használati Szabályzat 5. sz. mellékletben.
Szolgáltatási díjaink
I. Alapszolgáltatások  
I.1. A Könyvtár nyilvános könyvtárként, helyben nyújtott alapszolgáltatásai  
Könyvtárhasználat ingyenes
A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata  ingyenes
Állományfeltáró eszközök használata, a könyvtár gépi katalógusának (OPAC) használata, helyben, a könyvtári eszközökön ingyenes
Információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  ingyenes
I.2. A könyvtári számítógépek használata az olvasójegy vonalkódjával – csak könyvtári tagsággal rendelkezőknek elérhető szolgáltatás! ingyenes
I.3. Korlátlan idejű WiFi-használat nyitvatartási időben, a kijelölt könyvtárakban, saját eszközzel, az olvasójegy vonalkódjával – csak könyvtári tagsággal rendelkezőknek elérhető szolgáltatás! ingyenes
   
II. Fizetős tagsággal (napijegy vagy beiratkozás), további térítési díj megfizetése nélkül igénybe vehető szolgáltatások
Kölcsönzés (nyomtatott dokumentumok, diafilmek, egyes audiovizuális dokumentumok) Az olvasó a különböző dokumentumtípusokból tagkönyvtáranként egyidejűleg összesen 18 darabot kölcsönözhet
II.1. Könyvkölcsönzés (max. 10 cím)  ingyenes / 4 hét
II.2. Sikerkönyvek kölcsönzése (max. 2 cím)  ingyenes / 2 hét
II.3. Hetilap és folyóirat-kölcsönzés (max. 10 db)  ingyenes / 2 hét
II.4. Kották kölcsönzése (max. 6 cím)  ingyenes / 4 hét
II.5. Diafilmek kölcsönzése (max. 6 cím)  ingyenes / 2 hét
II.6. CD-ROM kölcsönzés (max. 3 cím)  ingyenes / korong / hét
II.7. Hangoskönyv kölcsönzése - CD-n, kizárólag vakok és gyengénlátók számára (max. 6 cím) ingyenes / 4 hét
II.8. DVD – súlyos fogyatékossággal élők részére  ingyenes / 1 hét
II.9. Hangoskönyv kazettán (max. 6 cím)  ingyenes / 4 hét
II.10. Videókazetta (VHS) kölcsönzés (max. 3 cím)  ingyenes / 1 hét
Eszközkölcsönzés
II.11. CD-lejátszó és kazettás magnó kölcsönzése súlyos fogyatékossággal élők számára ingyenes / 4 hét
Dokumentumkölcsönzéshez kötődő (kényelmi) szolgáltatások
II.12. Lejárat előtti értesítés küldése e-mailben  ingyenes
II.13. A lejáratot követő 45. napi figyelmeztető e-mail küldése  ingyenes
II.14. Lejárati idő hosszabbítása  ingyenes
II.15. Kölcsönzött dokumentumok házhoz szállítása otthonukhoz kötöttek részére ingyenes
II.16. Előjegyzett dokumentum átvétele az önkiszolgáló cserepontból (Locker) csak a kijelölt könyvtárakban ingyenes
Előfizetett adatbázisok használata
II.17. Előfizetett adatbázisok használata - helyben  ingyenes
II.18. Előfizetett adatbázisok használata beiratkozott olvasóknak - távszolgáltatásként (szolgáltatói szerződéstől függően) ingyenes
Könyvtári eszközök használata
II.19. Könyvtári számítógépek használata napijeggyel ingyenes
II.20. Könyvtári számítógépek használata látássérültek számára (kijelölt gépeken) ingyenes
II.21. Audiovizuális dokumentumok helyben használata könyvtári eszközzel ingyenes
WiFi-használat saját eszközzel
II.22. Korlátlan idejű WiFi-használat nyitvatartási időben, a kijelölt könyvtárakban ingyenes
III. Egyéb térítéses szolgáltatások kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel rendelkezők számára
Kölcsönzés (egyéb dokumentumok)
III.1. DVD (max. 6 cím) 300 Ft / korong / hét
III.2. Grafika (max. 4 db) 450 Ft / db / 3 hó
III.3. Hangoskönyv - CD-n (max. 6 cím)  300 Ft / cím / 4 hét
III.4. Oktatócsomagok (max. 2 csomag)  500 Ft / csomag / 4 hét
III.5. Zenei vagy műsoros CD (max. 6 cím)  200 Ft / korong / hét
Egyéb szolgáltatások
III.6. Térítési díj fejében kölcsönözhető dokumentumok hosszabbítása a kölcsönzés térítési díja
III.7. Átkölcsönzés FSZEK-tagkönyvtárak között  500 Ft / kötet
III.8. Előjegyzés  300 Ft / kötet
III.9. Könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége  1600 Ft / csomag
III.10. Könyvtári számítógépek használata kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel ingyenes
IV. Térítéses reprográfiai és irodai szolgáltatások könyvtári tagsággal rendelkezők számára
IV.1. Digitális másolat készítése (szkennelés)  
Muzeális állományba tartozó dokumentumok  
Nyilvános használatra szánt másolatok technikai költségei 800 Ft / kép
Letöltés a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából ingyenes
   
A tagkönyvtárakban  
Könyvrészlet, könyvillusztráció, újságcikk 50 Ft / oldal
IV.2. Önkiszolgáló szkennelés, chip-kártyával, pénzbedobóval (csak a Központi Könyvtárban) 10 Ft/oldal
IV.3. Fénymásolás megrendelése fekete-fehérben (csak a kijelölt tagkönyvtárakban) A4: 45 Ft / oldal
  A3: 55 Ft / oldal
IV.4. Laminálás (A4)  200 Ft / lap
IV.5. Nyomtatás (csak a kijelölt tagkönyvtárakban)  
A4 méretben  
Fekete-fehér szöveg  60 Ft / oldal
Színes szöveg  270 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 200 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  300 Ft / oldal
A3 méretben  
Fekete-fehér szöveg  110 Ft / oldal
Színes szöveg  400 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 400 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  600 Ft / oldal
IV.6. Önkiszolgáló fénymásolás, fekete-fehérben, chip-kártyával, pénzbedobóval (csak a Központi Könyvtárban) A4: 30 Ft / oldal
  A3: 40 Ft / oldal
IV.7. Chipkártya másoláshoz és önkiszolgáló szkenneléshez a Központi Könyvtárban 300 Ft
IV.8. Papírmásolat készítése mikrofilmről, A4 méretben  130 Ft / oldal
IV.9. Spirálozás - műanyag spirálozás, átlátszó elő- és hátlappal (csak a Dagály utcai könyvtárban) 500 Ft
Számítógéphasználat, Internet és WiFi-használat
IV.10. Könyvtári számítógépek használata regisztrált olvasóknak ingyenes
V.11. Korlátlan WiFi-asználat saját eszközzel, egyedi kóddal, regisztrált olvasóknak ingyenes
V. Könyvtári tagság nélkül ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
V.1. Könyvtárhasználati foglalkozás iskolai csoportoknak és kísérő tanárainak ingyenes
V.2. Könyvtárszakmai célú könyvtárlátogatások ingyenes
V.3. Nyilvános könyvtári programok látogatása ingyenes
V.4 Könyvtár otthonról online információszolgáltatás igénybevétele ingyenes
V.5 Továbbtanulási Információs Szolgáltatás ingyenes
VI. Könyvtári tagság nélkül térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Egyes reprográfiai és irodai szolgáltatások (csak a kijelölt tagkönyvtárakban)
VI.1. Digitális másolat készítése (szkennelés)
Muzeális állományba tartozó dokumentumok
Nyilvános használatra szánt másolatok technikai költségei 800Ft/kép
Letöltés a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából ingyenes
VI.2. Digitális másolat készítése a megrendelő saját dokumentumáról (szkennelés) 50 Ft / oldal
VI.3. Fénymásolás megrendelése fekete-fehérben A4: 60 Ft / oldal
  A3: 70 Ft / oldal
VI.4. Laminálás (A4) (csak a Dagály utcai könyvtárban)  400 Ft / oldal
VI.5. Nyomtatás  
A4 méretben  
Fekete-fehér szöveg  80 Ft / oldal
Színes szöveg  300 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 250 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  400 Ft / oldal
A3 méretben  
Fekete-fehér szöveg  150 Ft / oldal
Színes szöveg  500 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 500 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  700 Ft / oldal
VI.6. Spirálozás - műanyag spirálozás, átlátszó elő- és hátlappal (csak a Dagály utcai könyvtárban) 700 Ft
Turisztikai célú könyvtárlátogatások a Központi Könyvtárban
VI.7. Magyar nyelvű vezetések  
Csoportos vezetés (minimum 10 fő)  1500 Ft / fő
Csoportos vezetés diákok és nyugdíjasok számára  200 Ft / fő
Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára  ingyenes
VI.8. Idegen nyelvű vezetések  
Csoportos vezetés (minimum 10 fő)  2000 Ft / fő
Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára  ingyenes
VI.9. Egyéni, nem vezetett látogatás (turistajegy)  1500 Ft / fő
VI.10. Vezető igénybe vétele egyéni látogatóknak  5000 Ft / alkalom
Terem- és helyiségbérlés
Termek és helyiségek bérlése a FSZEK tagkönyvtáraiban egyéni megállapodás szerint
Távfizetés
Távfizetés ingyenes
VII. Késedelmi díjak
DOKUMENTUMTÍPUS  KÉSEDELMI DÍJ
1. Könyv, kotta  55 Ft / kötet vagy db / naptári nap
2. Folyóirat, diafilm  55 Ft / db / naptári nap
3. Oktatócsomag  55 Ft / csomag / naptári nap
4. Hangoskönyv (CD és kazetta)  55 Ft / cím / naptári nap
5. DVD  100 Ft / korong / naptári nap
6. Zenei és műsoros CD, videókazetta, CD-ROM  60 Ft / korong vagy kazetta / naptári nap
7. Zenei és műsoros lemez és kazetta  50 Ft / db / naptári nap
8. CD-lejátszó és kazettás magnó  70 Ft / db / naptári nap

Forrás: FSZEK Használati Szabályzat