Tagsági díjaink  
   
Regisztráció természetes és jogi személyeknek  ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja  200 Ft / 12 hónap
Napijegy  1.100 Ft / nap
Beiratkozási díjak  
a Központi Könyvtárba 6.600 Ft / 12 hónap
  4.600 Ft / 6 hónap
  3.300 Ft / 3 hónap
a Könyvtár I. és Könyvtár II. besorolású tagkönyvtárakba* 4.600 Ft / 12 hónap
  3.500 Ft / 6 hónap
  2.500 Ft / 3 hónap
a Könyvtár III. besorolású tagkönyvtárakba* 2.600 Ft / 12 hónap
  1.800 Ft / 6 hónap
  1.200 Ft / 3 hónap
valamennyi tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító bérleti tagság létesítése 9.500 Ft / 12 hónap
  6.600 Ft / 6 hónap
* Az egyes tagkönyvtárak beiratkozási díjait ld. a Használati Szabályzat 5. sz. mellékletben.
Szolgáltatási díjaink
I. Alapszolgáltatások  
I.1. A Könyvtár nyilvános könyvtárként, helyben nyújtott alapszolgáltatásai  
Könyvtárhasználat ingyenes
A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata  ingyenes
Állományfeltáró eszközök használata, a könyvtár gépi katalógusának (OPAC) használata, helyben, a könyvtári eszközökön ingyenes
Információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  ingyenes
I.2. A könyvtári számítógépek használata az olvasójegy vonalkódjával – csak könyvtári tagsággal rendelkezőknek elérhető szolgáltatás! ingyenes
I.3. Korlátlan idejű WiFi-használat nyitvatartási időben, a kijelölt könyvtárakban, saját eszközzel, az olvasójegy vonalkódjával – csak könyvtári tagsággal rendelkezőknek elérhető szolgáltatás! ingyenes
   
II. További díjmentes szolgáltatások napijegyes olvasóknak  
II.1. Előfizetett adatbázisok használata - helyben  ingyenes
II.2. Előfizetett adatbázisok használata - távszolgáltatásként (szolgáltatói szerződéstől függően) ingyenes
II.3. Könyvtári számítógépek használata napijeggyel  ingyenes
III. Beiratkozott olvasóknak további térítési díj megfizetése nélkül igénybe vehető szolgáltatások
Kölcsönzés (nyomtatott dokumentumok, diafilmek, egyes audiovizuális dokumentumok) Az olvasó a különböző dokumentumtípusokból tagkönyvtáranként egyidejűleg összesen 18 darabot kölcsönözhet
III.1. Könyvkölcsönzés (max. 8 cím)  ingyenes / 4 hét
III.2. Sikerkönyvek kölcsönzése (max. 2 cím)  ingyenes / 2 hét
III.3. Hetilap és folyóirat-kölcsönzés (max. 10 db)  ingyenes / 2 hét
III.4. Kották kölcsönzése (max. 6 cím)  ingyenes / 4 hét
III.5. Diafilmek kölcsönzése (max. 6 cím)  ingyenes / 2 hét
III.6. CD-ROM kölcsönzés (max. 3 cím)  ingyenes / korong / hét
III.7. Hangoskönyv kölcsönzése - CD-n, kizárólag vakok és gyengénlátók számára (max. 6 cím) ingyenes / 4 hét
III.8. DVD – súlyos fogyatékossággal élők részére  ingyenes / 1 hét
III.9. Hangoskönyv kazettán (max. 6 cím)  ingyenes / 4 hét
III.10. Videókazetta (VHS) kölcsönzés (max. 3 cím)  ingyenes / 1 hét
Eszközkölcsönzés
III.11. CD-lejátszó és kazettás magnó kölcsönzése súlyos fogyatékossággal élők számára ingyenes / 4 hét
Dokumentumkölcsönzéshez kötődő (kényelmi) szolgáltatások
III.12. Lejárat előtti értesítés küldése e-mailben  ingyenes
III.13. A lejáratot követő 45. napi figyelmeztető e-mail küldése  ingyenes
III.14. Lejárati idő hosszabbítása  ingyenes
III.15. Kölcsönzött dokumentumok házhoz szállítása otthonukhoz kötöttek részére ingyenes
Előfizetett adatbázisok használata
III.16. Előfizetett adatbázisok használata - helyben  ingyenes
III.17. Előfizetett adatbázisok használata beiratkozott olvasóknak - távszolgáltatásként (szolgáltatói szerződéstől függően) ingyenes
Könyvtári eszközök használata
III.18. Könyvtári számítógépek használata látássérültek számára (kijelölt gépeken) ingyenes
III.19. Audiovizuális dokumentumok helyben használata könyvtári eszközzel ingyenes
WiFi-használat saját eszközzel
III.20. Korlátlan idejű WiFi-használat nyitvatartási időben, a kijelölt könyvtárakban ingyenes
IV. Egyéb térítéses szolgáltatások kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel rendelkezők számára
Kölcsönzés (egyéb dokumentumok)
IV.1. DVD (max. 6 cím) 300 Ft / korong / hét
IV.2. Grafika (max. 4 db) 450 Ft / db / 3 hó
IV.3. Hangoskönyv - CD-n (max. 6 cím)  300 Ft / cím / 4 hét
IV.4. Oktatócsomagok (max. 2 csomag)  500 Ft / csomag / 4 hét
IV.5. Zenei vagy műsoros CD (max. 6 cím)  200 Ft / korong / hét
Egyéb szolgáltatások
IV.6. Térítési díj fejében kölcsönözhető dokumentumok hosszabbítása a kölcsönzés térítési díja
IV.7. Átkölcsönzés FSZEK-tagkönyvtárak között  500 Ft / kötet
IV.8. Előjegyzés  300 Ft / kötet
IV.9. Könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége  1600 Ft / csomag
V. Térítéses reprográfiai és irodai szolgáltatások könyvtári tagsággal rendelkezők számára
V.1. Digitális másolat készítése (szkennelés)  
A Budapest Gyűjtemény állományába tartozó dokumentumok  
Másolat a Budapest-képarchívumban elérhető állományból – nyilvános használatra 800 Ft / kép
Önálló képi jellegű dokumentumok (fotó, plakát, grafika, térkép stb.) új másolatának elkészítése a megrendelő igénye szerint – nyilvános használatra 1250 Ft / kép
Egyéb dokumentum (könyvrészlet, könyvillusztráció, újságcikk) – nyilvános használatra 300 Ft / oldal
Letöltés a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából ingyenes
   
A tagkönyvtárakban  
Egyéb dokumentum (könyvrészlet, könyvillusztráció, újságcikk) 50 Ft / oldal
V.2. Önkiszolgáló szkennelés, chip-kártyával, pénzbedobóval (csak a Központi Könyvtárban) 10 Ft/oldal
V.3. Fotójegy  700 Ft / alkalom
V.4. Fénymásolás megrendelése fekete-fehérben (csak a kijelölt tagkönyvtárakban) A4: 45 Ft / oldal
  A3: 55 Ft / oldal
V.5. Laminálás (A4)  200 Ft / lap
V.6. Nyomtatás (csak a kijelölt tagkönyvtárakban)  
A4 méretben  
Fekete-fehér szöveg  60 Ft / oldal
Színes szöveg  270 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 200 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  300 Ft / oldal
A3 méretben  
Fekete-fehér szöveg  110 Ft / oldal
Színes szöveg  400 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 400 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  600 Ft / oldal
V.7. Önkiszolgáló fénymásolás, fekete-fehérben, chip-kártyával, pénzbedobóval (csak a Központi Könyvtárban) A4: 30 Ft / oldal
  A3: 40 Ft / oldal
V.8. Chipkártya másoláshoz és önkiszolgáló szkenneléshez a Központi Könyvtárban 300 Ft
V.9. Papírmásolat készítése mikrofilmről, A4 méretben  130 Ft / oldal
V.10. Spirálozás - műanyag spirálozás, átlátszó elő- és hátlappal (csak a Dagály utcai könyvtárban) 500 Ft
Számítógéphasználat, Internet és WiFi-használat
V.11. Könyvtári számítógépek használata regisztrált olvasóknak ingyenes
V.12. Korlátlan WiFi-asználat saját eszközzel, egyedi kóddal, regisztrált olvasóknak ingyenes
VI. Könyvtári tagság nélkül ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
VI.1. Könyvtárhasználati foglalkozás iskolai csoportoknak és kísérő tanárainak ingyenes
VI.2. Könyvtárszakmai célú könyvtárlátogatások ingyenes
VI.3. Nyilvános könyvtári programok látogatása ingyenes
VII. Könyvtári tagság nélkül térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Egyes reprográfiai és irodai szolgáltatások (csak a kijelölt tagkönyvtárakban)
VII.1. Digitális másolat készítése a megrendelő saját dokumentumáról (szkennelés) 50 Ft / oldal
VII.2. Fénymásolás megrendelése fekete-fehérben A4: 60 Ft / oldal
  A3: 70 Ft / oldal
VII.3. Laminálás (A4) (csak a Dagály utcai könyvtárban)  400 Ft / oldal
VII.4. Nyomtatás  
A4 méretben  
Fekete-fehér szöveg  80 Ft / oldal
Színes szöveg  300 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 250 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  400 Ft / oldal
A3 méretben  
Fekete-fehér szöveg  150 Ft / oldal
Színes szöveg  500 Ft / oldal
Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép) 500 Ft / oldal
Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép)  700 Ft / oldal
VII.5. Spirálozás - műanyag spirálozás, átlátszó elő- és hátlappal (csak a Dagály utcai könyvtárban) 700 Ft
Turisztikai célú könyvtárlátogatások a Központi Könyvtárban
VII.6. Magyar nyelvű vezetések  
Csoportos vezetés (minimum 10 fő)  1500 Ft / fő
Csoportos vezetés diákok és nyugdíjasok számára  200 Ft / fő
Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára  ingyenes
VII.7. Idegen nyelvű vezetések  
Csoportos vezetés (minimum 10 fő)  2000 Ft / fő
Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára  ingyenes
VII.8. Egyéni, nem vezetett látogatás (turistajegy)  1500 Ft / fő
VII.9. Vezető igénybe vétele egyéni látogatóknak  5000 Ft / alkalom
Terem- és helyiségbérlés
Termek és helyiségek bérlése a FSZEK tagkönyvtáraiban egyéni megállapodás szerint
Távfizetés
Távfizetés ingyenes
VIII. Késedelmi díjak
DOKUMENTUMTÍPUS  KÉSEDELMI DÍJ
1. Könyv, kotta  55 Ft / kötet vagy db / naptári nap
2. Folyóirat, diafilm  55 Ft / db / naptári nap
3. Oktatócsomag  55 Ft / csomag / naptári nap
4. Hangoskönyv (CD és kazetta)  55 Ft / cím / naptári nap
5. DVD  100 Ft / korong / naptári nap
6. Zenei és műsoros CD, videókazetta, CD-ROM  60 Ft / korong vagy kazetta / naptári nap
7. Zenei és műsoros lemez és kazetta  50 Ft / db / naptári nap
8. CD-lejátszó és kazettás magnó  70 Ft / db / naptári nap

Forrás: FSZEK Használati Szabályzat