The history of the library

The Metropolitan Ervin Szabó Library celebrated the 100th anniversary of its opening in 2004.  The establishment of the Metropolitan Library was accepted by the City's General Assembly in 1903. The institution was set up by the combination of two special libraries ensuring the material - financial - and staff conditions recorded in the Rules for Operation.The library started to operate in 1904.

When it was founded, the stock material - comprised of 33000 volumes taken over from the City Statistical Office - basically included books of social science There were demographic, statistical, administrative and sociological books. Ervin Szabó (the social scholar), who was the first director of the library, had a significant role in the formation of national sociology.  He consistently developed the inherited material to a modern collection of sociology and social sciences. Under his management, from 1910, the Metropolitan Library started to be reorganized as an institution of  'public library'.  He planned (among other things) to build a 'library palace' - a library building -; develop the city library as a centralized network of branch libraries; create children's libraries and perform cultural tasks. The plans were only partly completed mainly because of World War I: five branch libraries were established, but the library palace could not be built. The task of managing and enlarging the material on local history, inherited from the preceeding institutions, was given to a new section from 1912;  it is called Budapest Collection.  In 1925 the rules for operation and organization were changed. The library became a collection with general field of subjects. In 1927, the City Council purchased the beautiful Neo-Baroque Wenckheim Palace, built in 1889, in the center of Budapest (in the so called palace quarter set up in the Reform Age).  After four years of  reconstruction, the library was opened in 1931. According to the requirements of the age, the significance of humanities and historical works increased, but natural and applied sciences were not developed. The number of branch libraries grew to thirteen. In 1945, the siege of Budapest caused relatively little damage to the library.  Although the Central Library had bullet-holes, and two branch libraries were totally destroyed, it was bearable compared with the total destruction of other public institutions and residential areas. The reconstruction started with great impetus after 1945.   Sixteen libraries with deposited documents, a travelling library, 2 mobile ones - set up on trams - and an administrative branch library in the City Hall were established and some bibliographical publications were made. In May, 1946, the institution adopted the name of its founder, and it has been operating onwards under the name of Metropolitan Ervin Szabó Library.  In 1950, 'Greater-Budapest' was established, so the library had to undertake to provide for the incorporated towns and villages, as well. Twenty-three branch libraries were set up within six years. From 1955 the Central Library was qualified as the main library within the network as well as the national resource library in social sciences and modern world history. It also has a nationwide range of influence serving the reference  library system. It systematically explores the material on national sociology. The Music Collection was established in 1964, and in 1968 the library was qualified as the national resource library in sociology. The scope of collection remained unchanged for decades. 

In the past half century, the library has organized a rich assortment in information services: analitical and other bibliographies have been made. The seven volumes of the Budapest Historical Bibliography represented a high standard. (Its continuation is fully computerized nowadays.) The analitical catalogues of literary periodicals and volumes of essays and studies have been developed since 1964. Today they are available online (www.fszek.hu) as well, along with SocioWeb. The use of the Central Library  housed in the Wenckheim Palace has been growing rapidly from 1952.  Our  registered users are mainly intellectuals, especially students now. Although the accommodation in the reading rooms was increased by alterations, it was more and more difficult to meet the requirements. The real solution was the reconstruction of the old buildings, extended by a new wing. It was done with the aid of financial resources given by the capital and with subsidy by the government  (1998-2001). The result is an imposing building of high standard with the use and services appropriate to such a nice institution. The new complex includes the Children’s Dragon Library as well.  
 
Information
 • Address:
  1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
 • Phone:
  (+36-1) 411-5000
 • E-mail:
  titkar@fszek.hu

 • Director General:
  dr. Fodor Péter

List and contact details of our libraries

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2004-ben ünnepli alapításának 100. évfordulóját.

A Fővárosi Könyvtár létrehozását – két szakkönyvtár egyesítésével, a működési szabályzatban rögzített feladatokhoz anyagi és személyi feltételek biztosításával –1903-ban fogadta el a városi közgyűlés.

A könyvtár 1904-ben kezdte meg működését. Alapításakor a törzsanyag, a Városi Statisztikai Hivatal könyvtárától átvett 33000 kötet alapvetően társadalomtudományi: demográfiai, statisztikai, közigazgatási, szociológiai összetételű könyvanyag volt. Szabó Ervin társadalomtudós, a könyvtár egyik első munkatársa, aki maga is fontos szerepet játszott a hazai szociológia kialakulásában, ezt az örökölt könyvanyagot következetesen korszerű társadalomtudományi, szociológiai gyűjteménnyé fejlesztette tovább. Irányításával 1910-től megkezdődött a Fővárosi Könyvtár átszervezése "public library" jellegű nyilvános könyvtárrá. (...)

Szabó Ervin
(Szlanica, 1877. aug. 22. – Bp., 1918. szept. 30.) szociológus, könyvtárigazgató, bibliográfus.

Elszegényedett polgári családból származott. A budapesti, majd a bécsi egyetemen folytatott jogi tanulmányokat; már ebben az időszakban kitűnt statisztikai és könyvtárosi munkáival. 1899-ben doktorált. Pár év gyakorlat után a Fővárosi Könyvtárhoz került, 1911-től ennek igazgatója. Átfogó művelődési hálózatot tervezett, az ő szellemében indult meg a könytári hálózat kiépítése. Széles néprétegek számára igyekezett hozzáférhetővé tenni az intézményt, különös tekintettel a hátrányos társadalmi helyzetűekre. Tevékenységében az angol public library mintáját tartotta szem előtt. Vezetése alatt korszerű társadalomtudományi könyvtár született.

Tudományos munkásságát 1903-ban kezdte meg. 1906-tól a Társadalomtudományi Társaság alelnöke. A Huszadik Század című folyóiratban, a szociológia első magyar műhelyében rendszeres tájékoztatásokat adott a nemzetközi munkásmozgalom kérdéseiről. Cikkeket írt a Neue Zeit német és a Mouvement Socialiste francia folyóiratokba is. Kapcsolatba került Sorellel, Kautskyval, Mehringgel, Plehanovval, majd 1904 végén Párizsban Lagardelle-lel és a francia szindikalistákkal, továbbá számos orosz emigráns szocialistával. Az I. világháború éveiben, súlyos betegsége ellenére, az antimilitarista mozgalom szellemi vezérévé vált. Nagy történelmi művét a Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban címmel már betegágyában fejezte be.

Letöltés
Alapító okirat
Küldetésnyilatkozat
Stratégia - Informálni, integrálni, inspirálni
Szervezeti és Működési Szabályzat
Minőségpolitikai nyilatkozat
Gyűjtőköri Szabályzat
Általános ügyrend
 • Használati Szabályzat
  Használati Szabályzat
  Mellékletek
  1. sz. A FSZEK működését meghatározó jogszabályok jegyzéke
  2. sz. A könyvtárhasználó (természetes személy) nyilatkozata/16 év alatti és gondnokság alá helyezett személyek adatainak kezeléséről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
  3. sz. A könyvtárhasználó (jogi személy) nyilatkozata
  4. sz. Készfizető kezességi szerződés/Nyilatkozat készfizető kezesség visszavonásáról
  5. sz. A tagkönyvtárak nyitvatartása és beiratkozási díjai
  6. sz. Szolgáltatási mátrix a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
  7. sz. Díjtétel-táblázat
  8. sz. Dokumentumkölcsönzés, eszközkölcsönzés
  9. sz. Könyvtárközi kölcsönzés
  10. sz. Másolási engedély és felhasználói nyilatkozat
  11. sz. A muzeális dokumentumok használatának rendje
  12. sz. Dokumentumokat házhoz szállító tagkönyvtárak listája
  13. sz. WiFi-szolgáltatással rendelkező könyvtárak
  14. sz. Reprográfiai és irodai szolgáltatásokat biztosító tagkönyvtárak
 • Gazdálkodási szabályzat
  (1) Gazdasági igazgatói utasítás a kötelezettségvállalások rendjéről és nyilvántartásáról
  (2) Általános elvek
  (3) Általános gazdálkodási jogkörök
  (4) Költségvetési előirányzat
  (5) Bér- és létszámgazdálkodás
  (6) Anyag és eszközgazdálkodás
  (7) Pénzkezelés
  (8) Épület és eszközberuházás, felújítás, karbantartás, vagyonvédelem
  (9) Szállítás, perlés, kötészet, egyéb
 • Jelentések
  2018. évi jelentés
  2017. évi jelentés
  2016. évi jelentés
  2015. évi jelentés
  2014. évi jelentés
  2013. évi jelentés
  2012. évi jelentés
  2011. évi jelentés
  2010. évi jelentés
  2009. évi jelentés
  2008. évi jelentés
  2007. évi jelentés
  2006. évi jelentés
  2005. évi jelentés
  2004. évi jelentés
  2003. évi jelentés
 • Munkatervek
  2018. évi munkaterv
  2017. évi munkaterv
  2016. évi munkaterv
  2015. évi munkaterv
  2014. évi munkaterv
  2013. évi munkaterv
  2012. évi munkaterv
  2011. évi munkaterv
  2010. évi munkaterv
  2009. évi munkaterv
  2008. évi munkaterv
  2007. évi munkaterv
  2006. évi munkaterv
  2005. évi munkaterv
  2004. évi munkaterv
 • Minisztériumi statisztikai jelentések
  2018. évi statisztika
  2017. évi statisztika
  2016. évi statisztika
  2015. évi statisztika
  2014. évi statisztika
  2013. évi statisztika
  2012. évi statisztika
  2011. évi statisztika
  2010. évi statisztika
  2009. évi statisztika
  2008. évi statisztika
  2007. évi statisztika
  2006. évi statisztika
  2005. évi statisztika
  2004. évi statisztika
  2003. évi statisztika
  2002. évi statisztika
  2001. évi statisztika
 • Könyvtárhasználói felmérések
  2009. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozói elégedettségi vizsgálata
  2004-2009. Könyvtárhasználói felmérés a Szabó Ervin Könyvtárban
  2004. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárhasználói felmérés
 • 2019
 • 2018
  Közbeszerzési terv
 • 2017
  Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában
  EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 pályázati dokumentációk
  Könyvek beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2018. évre
  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi közbeszerzési terve

Az Európai Unió 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók, az FSZEK munkatársak, valamint szerződéses partnerek információs önrendelkezési jogát.

Az adatvédelmi rendelettel, s a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével kapcsolatos dokumentumaink ezen az oldalon érhetők el.

Általános Adatkezelési Tájékoztató
Hatályos: 2018. december 18-tól
Tájékoztató a sütik (cookie-k) alkalmazásáról és a honlap által rögzített egyéb személyes adatokról
Hatályos: 2018. december 18-tól
Állásra jelentkezők adatkezelési tájékoztatója
Hatályos: 2019. március 7-től
Adatkezelési tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről
Hatályos: 2019. február 5-től

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros lakosságának könyvtári- és információellátását biztosítja, országos feladatkörű szakkönyvtárként részt vesz az ország szakirodalmi ellátásában, támogatja az oktatást és a kutatást. Minőségpolitikája illeszkedik az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, a stratégiai tervben, a jövőképben és a küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz.

A könyvtár vezetésének és minden munkatársának alapvető célja és feladata, hogy használóink elégedettek legyenek az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, szolgáltató partnereink pedig a céltudatos, az új kihívások iránt fogékony, feladatait magas szakmai színvonalon ellátó szervezetet lássák a könyvtárban. Ezért meghatározó fontosságú számunkra tevékenységünk minőségének tervezése, egyenletes biztosítása, folyamatos javítása, rendszeres fejlesztése.


1. Nyilvános dokumentumok
...
2. Belső dokumentumok (A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők.)
...
--sajtósunk elérhetősége?--
--saját magunk által válogatott cikkek--
Minősített KönyvtárMinősített Könyvtár cím 2018.
Munkatársaink közül kitüntetésben részesültek:
 • 2018-ban

  Deák Sándor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese, gazdasági-műszaki igazgatója a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban végzett három és fél évtizedes kiemelkedő, eredményes munkájáért, a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján, Pro Urbe Budapest díjban részesült. A díj átadására 2018. november 17-én, a Főváros Napján, a Budapest egyesítésének 145. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen került sor.

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri Elismerő Oklevelét kapták 2018. október 10-én: Baranyiné Berta Éva, a XXI/1. II. Rákóczi Ferenc úti könyvtár könyvtárosa, Csámpai Zoltán, az Informatikai osztály munkatársa, Sántha Tiborné, a Budapest Gyűjtemény nyugalmazott munkatársa.

  2018. június 20-án Budapest Főváros XXII. kerület Budafok Tétény Önkormányzatától kiemelkedő könyvtárosi munkájáért a kerület Emlékérmét kapta Szakács Edit, a Nagytétényi Könyvtár vezetője.

  2018. április 23-án Karbach Erika, a Szociológiai gyűjtemény nyugalmazott osztályvezetője a Magyar Szociológiai Társaság életműdíjában részesült.

  Budapest Fővárosi XIII. kerületi Önkormányzata a „2017. évi kulturális rendezvények előkészítésében és lebonyolításában végzett magas színvonalú tevékenységükért” 2018. január 24-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét Elismerő Oklevélben részesítette a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIII. kerületi tagkönyvtárainak vezetőit, Báling Gábort, a Dagály utcai Könyvtár, Bán Edinát, a 1304 Lehel úti Könyvtár, Karakasné Kőszegi Katalint, a 1306 Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár, és Novák Pétert, a Radnóti Miklós Könyvtár vezetőjét.

 • 2017-ben

  Újpalota önkormányzata 2017. október 23-i ünnepségén legmagasabb rangú elismerésben - díszpolgári címben - részesítette poszthumusz Dr. Fodorné Kovács Mártát, aki 15 évig volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újpalotai könyvtárának vezetője. A díjat fia: Fodor Miklós vette át.

  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete folyamatos, kimagasló szakmai munkásságáért Sándor Tibornak, a Budapest Gyűjtemény vezetőjének Kertész Gyula emlékérmet adományozott.

 • 2016-ban

  Augusztus 20-a alkalmából a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Minisztere a könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért Szinnyei József-díj elismerésben részesítette Béniné Virág Máriát, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtár-informatikai csoport vezetőjét, valamint Budavári Klárát, nyugalmazott gyerekkönyvtárost, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció alelnökét.

  Kőbánya Önkormányzata 2016. június 23-ai Szt. László napi ünnepi önkormányzati ülésén Földényi Krisztinának - a Kőbányai Könyvtár munkatársa - a kultúra területén végzett kimagasló munkájáért Manninger Miklós-díjat adott át. A díjat az Önkormányzat 2016-ban alapította, elsőként Földényi Krisztina vehette át.

  2016. május 20-án Tóth József, a XIII. kerület polgármestere átadta az Ember az emberért kerületi esélyegyenlőségi díjakat. Az elismerésben Vörösné Jánosi Katalin, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai fiókjának vezetője részesült.

  Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016. május 18-án kiemelkedő munkája elismeréséül és a hazai könyvtárügy fejlesztésében való részvételért „A KÖNYVTÁRÜGYÉRT” kitüntetést adományozta Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának.

 • 2015-ben
 • 2014-ben
 • 2013-ban
 • 2012-ben
 • 2011-ben
 • 2010-ben
 • 2009-ben

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ma a következő funkciókat tölti be:

Központi Könyvtára és Budapest 23 kerületében működő tagkönyvtárai a főváros egész lakosságának tájékozódási, művelődési és szórakozási igényeit szolgálja mindenféle dokumentumtípus gyűjtésével, feltárásával és rendelkezésre bocsátásával, az emberi tudás és művészi alkotómunka valamennyi területéről.

Azért, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minél jobb színvonalon eleget tehessen kötelezettségeinek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező „Pro bibliotheca civica alapítvány” létrehozását határozta el az alábbiak szerint:

I. Az alapítvány adatai
1. Az alapító neve, székhelye
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

2. Az alapítvány elnevezése
Pro bibliotheca civica alapítvány

3. Az alapítvány székhelye
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

4. Az alapítvány bélyegzőjének felirata
Pro bibliotheca civica alapítvány, Budapest, 1996.

5. Az alapítvány kulturális közhasznú tevékenységet végez.
Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet.

7. Az alapítvány feladata
...
Kérjük, támogassa személyi jövedelemadójának 1%-ával a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pro Bibliotheca Civica Alapítványát!


Adószámunk: 18166741-1-42
Köszönjük felajánlását!


 • Pro Bibliotheca Civica Alapítvány Alapító okirat - Praeambulum

  Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ma a következő funkciókat tölti be:

  Központi Könyvtára és Budapest 23 kerületében működő tagkönyvtárai a főváros egész lakosságának tájékozódási, művelődési és szórakozási igényeit szolgálja mindenféle dokumentumtípus gyűjtésével, feltárásával és rendelkezésre bocsátásával, az emberi tudás és művészi alkotómunka valamennyi területéről.

  Azért, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minél jobb színvonalon eleget tehessen kötelezettségeinek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező „Pro bibliotheca civica alapítvány” létrehozását határozta el az alábbiak szerint:

A befolyt támogatások összege