Válasszon az alábbi lehetőségekből:


75 éves a vas- és acélöntvénygyártás Csepelen : 1911-1986
/ [szerk. Rácz József] ; - Budapest : [CSVM], 1986. 230 p. : ill. ; 24 cm

Az 1990. évi népszámlálás: Budapest XXI. kerület adatai, Központi Statisztikai Hivatal. - [S.l.] : [S.n.].

Acélsziget : irodalmi és képzőművészeti antológia Csepelről : 1892-1977: [szerk. Csepeli Szabó Béla] - Budapest : Táncsics : CSVFM Okt. és Társadalomtud Int, 1977. - 367 p.

Adalékok a Csepel Repülőklub történetéhez : az első negyven év, 1942-1982 / [kiad. a Repülőklub Történelmi Emlékbizottsága]. - [Budapest] : Repülőklub Tört. Emlékbiz., [2013]. - 142 p. : ill. ; 21x30 cm + 1 DVD

Adamovics Jenő: Csepel Vas- és Fémművek 40 éve, 1945-1985 gazdaságtörténeti monográfia,[... közrem. Dusa Erzsébet] ; - [S.l.] : Udvarhelyi és Udvarhelyi BT, cop. 2005. - 164 p.

Adamovics Jenő: „A gombostűtől a repülőgépig" a Weiss Manfréd Vas- és Fémművek és a Csepel Vas- és Fémművek termékszerkezetének alakulása, műszaki-gazdasági mutatói, 1892-1985 - [Budapest] : [s. n.], cop. 2007. - 157 p.

Az alkotás tart életben : Csőregh Éva a tudós, művész, tanár, [riporter:] Udvarhelyi András. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 96 p.

Báder Imre: A csepeli erőmű története1892-1995 - [S.l. ] : [s.n.], [2009?]. - 75, [2] p.

Baksai Zoltán: Csepel művek munkásmozgalmi történetének áttekintése : a kommunista párt harca Csepelen : [kiegészítő anyag a Magyar Szocialista Munkáspárt Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága által szervezett politikai tömegoktatáshoz] / írta Baksai Zoltán ; [kiad. Csepel Művek Pártbizottság, Propaganda és Művelődési Osztálya] [Budapest] : Csepel Művek Pártbiz. Propaganda és Műv. Oszt., 1968.

Bali Pálné: Dél-Pest régiója a természetvédelmi nevelés tükrében - [Budapest] : Kék Ökosuli Oktatóközp., [2000]-

Bognár Attila László: Védett természeti értékek a fővárosban / [írta és összeáll. Bognár Attila László] ; [a szerkesztésben közrem. Ménesi László et al.] ; [kiad. Főpolgármesteri Hivatal] [Budapest] : Főpolgármesteri Hiv., [2005]

Bognár József: Csepel : a csepeli reprint sorozat 2. kiadványa / BognárJózsef ; ... Bolla Dezső előszavával ; kiad a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület [Hasonmás kiad.] [Budapest] : CsHVE, 2013 (1843-ban a Tudománytár folyóiratban jelent meg a tanulmány)

Bolla Dezső: Csepel 1956 : az 1956-os forradalom tiszteletére : [tények és dokumentumok] - 2. kiad.. - Budapest-Csepel : Budapest-Csepel Önkormányzatának '56-os Emlékbizottsága, 2005. - 85 p.

Bolla Dezső: Csepel története : helytörténeti vázlat a honfoglalástól a XX. Század utolsó évtizedéig ; [kiad. a Budapest-Csepel Önkormányzata és a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület]. - 2. bőv. kiad.. - Budapest : Bp.-Csepel Önkorm. : CsHVE, 2010.

Bolla Dezső: Csepeli monográfia - [Budapest] : XXI. ker. Tanács Műv. Közp. : Hazafias Népfront XXI. ker. Biz., 1976-

Bolla Dezső, Gavlik István: Csepeli helytörténeti olvasókönyv : 5. osztályos tanulók részére - Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 1993. - 32 p.

Bolla Dezső, Holczman Györgyné: Csepeli helyismereti bibliográfia - [Budapest] : Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, 2009. – 136 p.

Bolla Dezső, Kasza Sándor: Csepel : XXI. kerület - Budapest : CEBA, 2006. - 192 p. : (Az Európai Unió Fővárosai - Budapest sorozat. Városrészek) )

Bolla Dezső, Udvarhelyi András: Szent Imre tér - Budapest : [Csepel Önkorm. Polgármesteri Hiv.], 2005. - 47 p. : ill. ; 21 cm (Csepeli séták ; 1.)

Budapest XXI. kerület, Csepel: [... szerk. Papp Gyuláné et al.] - [S.l.] : Szülőföld Kvk., 2010. – 98. p.

Budapest XXI. kerület, Csepel / [... szerk. Papp Gyuláné et.al.] ; [képek: Bottos József et al.] [S.l.] : Szülőföld Kvk., 2010

A budapesti XXI. kerület Csepel Jedlik Ányos Gimnázium évkönyve : fennállásának 65. évében, 2009/2010 / [szerk.: Krassói Kornélia, Zsilvölgyi Márta] ;[kiad. Jedlik Ányos Gimnázium]. - Budapest : Jedlik Ányos Gimnázium,[2010]. - 100 p. : ill. ; 24 cm

Budapesttől délre [Kartográfiai dokumentum] : Etyeki-dombság, Csepel-sziget, Pesti-síkság : szabadidőtérkép : leisure map : Freizeitkarte : aktív térkép Budapest : Cartographia, 2017 - 1 térkép

Csepel Vas- és Fémművek. - Bp. : Csepel Vas- és Fémművek, [1980]. - 35 p. : ill. ; 24 cm

Csepeli Szabó Béla(1924-2013): Életszomj - csillagporos út egy vajúdó világban : Csepeli Szabó Béla versei és elbeszélései / [megj. a Művészetbarátok Egyesülete gondozásában]. - Budapest : Művészetbarátok Egyesülete, 1999. - 2 db : ill. ; 21 cm

Mészáros István: A budapesti és csepeli bencés gimnáziumok / írta Mészáros István. -Pannonhalma : Bencés Kiadó és Terjesztó Kft., 1994. - 172 p. ; 20 cm

Budapesti helytörténeti emlékkönyv, I-II.-VII kötet Budapesti Honismereti Társaság ; szerk. Gábriel Tibor. - Budapest : Budapesti Honismereti Társ., 2005- től

Budapest helytörténeti kézikönyve: szerk. Gerelyes Ede - Budapest : Hazafias Népfront : Fővárosi Népművelési Tanács, 1971. - 178, p.

Csapatjátékos vagyok, de... : Szenteczky János önkormányzati képviselő, a CSEVAK Kft. igazgatói tanácsadója, [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 61 p.

Csepel 30 éve : jubileumi képeskönyv : [Czirfusz János, Hajtun József]. - Budapest : Zrínyi ny., 1975

Csepel 300: fejezetek Csepel történetéből : Weiss Manfréd és a magyar hadiipar hőskora / [szerzőink: Ágoston Balázs et al.] 2012.

A Csepel-sziget helynevei : közzéteszi Hajdú Mihály. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. - 332 p.,

A Csepel-sziget és lakói : a csepeli reprint sorozat 1. kiadványa : Pápai Károly ; ... Bolla Dezső előszavával ; kiad a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület, [Hasonmás kiad.] [Budapest] : CsHVE, 2010

Csepel-sziget és vonzáskörzete : antológia : válogatások... tíz év "dióhéjban" (1994-2004): [szerk. Pető Emerencia Veronika, N. Pető Ilona, D. Nagy László]. - Szigethalom : [Magánkiad.], 2004. - 400 p., [22] t.fol.

Csepel szikrái: sorsok, emberek a századfordulótól a felszabadulásig / [szerk. Csepeli Szabó Béla, Czakó Sarolta] ; [az összeállításban részt vettek: Mályi Vilmos, Sárdi Antal] ; [kiad. MSZMP Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága] Budapest : Táncsics Kvk., 1970.

Csepel kulturális élete az ezredfordulón: [szerk. Hricsovinyi Tamás et al.] - Budapest-Csepel : Önkormányzat, [2005]

A Csepel Sport Club 75 éve, 1912-1987: [szerk. L. Kelemen Gábor, Tőzsér László] Budapest : Csepel Sport Club, 1987

Csepel története: [Kubinyi András et al.]. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1965. - 500 p.

Csepel története : helytörténeti vázlat a honfoglalástól a XX. - Bolla Dezső ; [kiad. a Budapest-Csepel Önkormányzata és a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület] 2. bőv. kiad.. - Budapest : Bp.-Csepel Önkorm. : CsHVE, 2010.

Csepel Vas- és Fémművek, [ismertetője] . - Budapest : [S.n.], [1980]

A Csepel Vas- és Fémművek munkásai / [... összeáll. Kemény István és Kozák Gyula] ; [... közrem. Vigh Lajos et al.] ; [közread.] az MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete [Budapest] : Társadalomtud. Int., 1971.

Csepel története / [írta Kubinyi András et al.]. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1965. - 500 p. : ill. ; 24 cm

A Csepel Vas- és Fémművek 90 éve : 1892-1982 : gazdaságtörténeti mongráfia , [... szerk. ... Adamovics Jenő et al.]. - [Budapest] : [CSMSZV], 1982. - 153, [2] p.,

A csepeli fotókör 85 éve / [szerk. Varga Csaba] ; Budapest : Réti Pál Fotóklub, 2013

Csepeli kronológia és bibliográfia : szerk. Bolla Dezső - [Budapest] : Tanácsi Közművelődési Intézmények Igazgatósága, 1975. - 56 p.

Csepeli csevegések : a halálraítélt '56-os, Kovács Sándor dandártábornok : [üzenet a jövőnek] / Udvarhelyi András ; [fotó: Mizik Zsuzsa ...]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 73 p. : ill. ; 24 cm

Csepeli szociális kisokos : mit kell tudni a szociális ellátásokról?, [szerk. a Csepeli Családsegítő Szolgálat munkatársai] ; - Budapest : Szociális Szakmai Szövetség, 2006. - 99 p.

Csepeli Zeneiskola. - Budapest : Csepeli Zeneiskola, [2002]. - 28 p. : ill. ; 21 cm

Csepeliek '56-ról : visszaemlékezések, fényképek, dokumentumok, irodalmi és képzőművészeti alkotások, pályamunkák : az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére : [szerk.] Bárány Tibor, - Budapest : Budapest-Csepel Önkormányzat '56-os Emlékbizottság, 2006. - 397 p. : ill.

Csordulj idő : riportok, portrék, tárcák, versek : [csepeli hétköznapok] / szerk. Czirfusz János ; [grafikák ... Bálványos Huba et al. ]. - Budapest : Idegenforg. Propaganda K., 1978. - 285 p. : ill. ; 24 cm

Drucker Tibor : A Csepeli Munkásotthon története - Budapest : [S.n.], 1964. - 91 p.

Drucker Tibor: A Csepeli Munkásotthon története ; a Csepeli Munkásotthon Alapítvány kiadása. - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2000. - 128 p.

Egry Artúr (1953-)Portugál gálya : válogatott versek / Egry Artúr ; [közread. az]Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irodalmi Rádió, 2012. - 93, [4] p. : ill. ;21 cm

Én a szocializmus embere voltam : Csató László a Csepel Művek volt vezérigazgatója : [apa és fia] ; Hívő vagyok, de nem vallásos : Csató Sándor bibliakutató : [apa és fia]: [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2006. - 96, 80 p.

Eörsi László : A csepeli fegyveres ellenállás, 1956; Pécs: Kronosz; Budapest : ÁBTL : 1956-os Int. Alapítvány, 2016 226 p.

Étkek és páholybéli írások, [összeáll. Százdi Antal] - Csepel : Csepeli Krúdy Páholy : Petit Real, 2004. - 171 p.

Fészekbe fogadjon közösség... : Zanati Béla a Jedlik Ányos Gimnázium volt igazgatója, [beszélgetőtárs] Udvarhelyi András ; - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2006. - 72 p.

Fodor Veronika : A csepeli Weiss és a Chorin család : munkásjólét és szociális gondoskodás / [Fodor Veronika] : Paks : Fodor V., 2010

Gyimesi Kornél: Lángvivők : fejezetek a KISZ Csepel- Vas és Fémművekbeli 25 éves történetéből : [1957-1982] / [írta ... Gyimesi Kornél]. - [Budapest] : KISZ Csepel Művek Bizottsága, [1982]. - 95, [1] p. : ill. ; 20 cm

Hajtun mester és az Ingres hegedűje : nyolcvan éves Hajtun József, : [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [s.n.], cop. 2003. - 51 p.

Halász Imre (1938-) (költő) Mintha a világ : ötven év verseiből - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 600 p. ; 24 cm

Hegedűs Ernő: Ráckeve, Savoyai kastély. - Budapest : TKM Egyes., 1984 [!1985]. - [16] p. : ill. ; 17 cm

Hérics Nándor: Csepel Vasmű / Hérics Nándor ; [... a fotókat kész. Hérics Nándor] Budapest Hérics Neon Design Kft., [2011]

Horgászbottal a Csepel-sziget körül, [írták: Zákonyi Botond et al.] ; - Budapest : Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, 1994. - 253, [2] p. :

Horváth György : Dél-pesti zenei mozaikok : érdekességek Pestszentlőrinc-Pestszentimre, valamint Kispest, Pesterzsébet, Soroksár és Csepel zenei életéből - Budapest : Dohnányi E. Zeneisk., 2010. - 504 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD

Iratok a Csepel Vas- és Fémművek történetéhez : szerk. Baczoni Gábor ; [kiad. a Csepel Vas- és Fémművek Oktatási és Társadalomtudományi Intézet Társadalomtudományi Osztály]. - Budapest : Táncsics, 1977. - 400 p.,

Kertész Z. István : Az elővárosi vasút: a budapesti HÉV története Budapest : Kornétás, cop. 2017. 179 p.

A Királyerdei Római Katolikus Egyházközség története. - 1 kötet., 1939-1955. - 2015. - 159 p. - Összeáll. Gráf Károlyné, Vihart Anna. - Bibliogr.: p. 154-158. és a lábjegyzetekben. - (Kötött)

Kiss József : Vázlat Csepel társadalomtörténetéhez : 1919-1945, kiad. a Művelődési Min. Marxizmus-leninizmus Okt. Főoszt. , Budapest : Dabasi ny., 1984

Kis Pál István: Rekviem: szembesítő képek és emlékképzetek a Csepel Vas- és Fémművekről versek, novellák ;. Szekszárd : Vitolla Marketing és Tanácsadó BT, [2012]

A közművelődés házai Budapesten : szerk. Slézia Gabriella. - Budapest : BMK, 2002- Ill. ; 21 cm - 2003. - 193 p.

Kulcsár Júlia, V : A könyv és a 10-14 éves gyermek : Felmérés a Csepel Vas- és Fémművek 444 dolgozójának családjában, [kiad. a] Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. - Budapest : [Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése], 1975. - 101 p.

Kürti László(1953-) (antropológus): Youth and the state in Hungary : capitalism, communism and class / - London ; Sterling : Pluto Press, 2002. - XIII, 296 p. :ill. ; 22 cm

Legát Tibor: Hévkönyv Budapest: MÁV-HÉV, 2017 285 p.

Lengyel Géza: Egy tanár regöséneke : válogatott, új és megújított versek / - Budapest : Jordán Print BT, 2012. - 146 p. ; 21 cm

Lengyel Géza: Reménykereső : versek - Budapest : Szerző, 2015. - 110,[2] p. ; 21 cm

Margitay-Becht András: A Leitha monitor : az utolsó osztrák - magyar hadihajó története / [szerző ... Margitay-Becht András] ; [közread. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ... TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület] [Szekszárd] : Schöck Kft., [2010]

Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn, [... főszerk. ... Kasza Sándor]. - [Hatvan] : CEBA-Hungary Kft., [1997]- ill.

Minden kedden : Dokumentumok a Csepeli Olvasó Munkás Klub életéből : Egy közösség két évtizede, [szerk. Tamási Lajos] - [Budapest] : Táncsics Kiadó, 1981. - 279 p.

Mindig hasznos akartam lenni : Sepsi Zsigmond vezérigazgató, Csepel Aduja, [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 97 p.

Molnár Krisztián: Egy szelet Csepel; [fotók: Tóth Beáta et al.] Csepeli Városkép Kft. Budapest: Csepeli Városkép Kft., 2019 295 p.

"Nem hazudni még magunknak sem" : Sostorics József cipész, volt önkormányzati képviselő, [riporter: Udvarhelyi András]. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2008. - 58 p. : ill.

Ocskay Zoltán: Autózás az ötvenes években Budapest : Oldtimer Média, 2014 224 p. : ill. ; 24 cm

Ocskay Zoltán : Csepeli motorkerékpárok: WM, Csepel, Tünde,Pannonia Budapest: Oldtimerpress 2004 304p.

Ocskay Zoltán : Csepeli történet: A WM 250-től a P21-ig Budapest : Oldtimer Média, 2014 357 p. 24 cm

Ocskay Zoltán: Régi szép pannóniák 2.: prototípusok, verseny- és sportmotorok; Budapest : Oldtimer Média, 2016. 224 p.

Pálffy István: Csepel-a XXI. kerület. [Budapest] : Csepeli Városkép Kft., cop. 2012

Papp Zoltán, P.(1949-)Érzékkövek / Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K. 2011. - 75, [3] p. ; 18 cm Versek

Papp Zoltán, P.(1949-)Rétegrend : válogatott versek / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2014. - 172, [10] p. ; 21 cm

Pest-budai séták : magánmesék közterekről / [szerk. Halász Csilla] ; [szerzők: Ablonczy Bálint et al.] [Budapest] : Heti Válasz K., cop. 2012

Pesterzsébet, Soroksár : Budapest XX. kerületének múltja és jelene : tanulmányok / szerk. Lakatos Ernő [et al.] ; kiad. a Budapest XX. kerületi Tanács, 1972, Budapest.

Rejtő László: Kilenc klub krónikája / Rejtő László ; [sajtó alá rend. Hoppe László] 1969: Budapest, Sport.

Soroksár 1956 [ Eörsi László szerk.] [Budapest] : Táncsics M. Művel. Ház, cop. 2014. - 304 p. : ill. ; 24 cm

Stork József: Első generációs értelmiségi vagyok : Stork József okleveles gépészmérnök / [beszélgetőtárs:] Udvarhelyi András ; [fotó: Mizik Zsuzsa ...]cop. 2005 [Budapest] : [s.n.]

Százéves a magyar szerszámgépgyártás : 1872-1972 / [főszerk. Ulbrich Sándor] ; [közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület , [Budapest] : GTE, 1972

Szembesítés: az Olvasó Munkás Klub antológiája / [szerk. Tamási Lajos] 1970 Budapest : [Vas- és Fémművek]

'Szigethy leg- leg leg... és a Helena 'Szigethy-díj : kor-dokumentum sorozat-kötet : I. II. rész, [... szerk., kiad. N. Pető Szigethy Ilona] - Jav., bőv. kiad.. - Szigethalom : N. Pető 'Szigethy Ilona, [2009]. - 180 p.,

Szigetszentmiklós / írta Pető László ; [fotók: Nagy Ferenc ...] . - Budapest : CEBA, 2001. - 187 p. : ill. ; 24 cm

Sadovskij, Âkov Alekseevic: Csepel vörös csillaga .- Budapest : Kossuth Könyvkiadó ; Uzsgorod : Kárpáti Kiadó ;

Száz év Isten formáló kezében, 1902-2002 : a baptista misszió története Csepelen, kezdettől napjainkig / [Budapest] : [Csepeli Baptista Gyülekezet], 2002. - 158 p. : ill. ; 23 cm

Százdi Antal : Görgey - Tisza - Horthy . - Csepel : [Magánkiad.], 2013. -162 p. ; 26 cm

Szombathy Viktor : A Csepel-sziget - Budapest : Pest (megye). Tanács. Idegenforgalmi Hivatal : Közlekedési Dokumentációs Rt., 1961. - 133 p.

Tenk András : Csepel természetföldrajzi olvasókönyve - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 32 p.

Tenk András(1976-) Csepel természeti képe / Tenk András, Merkl Ottó, Gergely Attila. - Budapest : Csepeli Városkép Kft., 2014. - 115 p. : ill. ; 25 cm

Tenk András: Pesterzsébet és a Kis-Duna mente : a XX. kerület földrajza - [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., 2009. - 88 p. (Pesterzsébeti Múzeumi könyvei, ISSN 1788-5523 ; 8.)

Tenk András : A Tamariska-domb természeti értékei : [Budapest védett területei] - [Budapest] : Csepeli Zöld Kör Egy., 2007. - 72 p.

Tótfalusi Istvánné Koncz Éva : "életemet tettem a tanításra", [az interjút kész. Udvarhelyi András] ; - [Budapest] : [s.n.], [2007?]. - 46 p. :

Tűzőrzők : a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája, [szerk. Lengyel Géza et al.] - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2007. - 222, [2] p.,

Tűzőrzők 2008 : Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve, [szerk. Lengyel Géza] - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2008. - 244, [2] p.

Tűzőrzők 2009 : Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve, [szerk. Lengyel Géza] - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2009. - 242, [2] p.

Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2010.

Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2011.

Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2012

Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2013

Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2014

Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2015.

Udvarhelyi András: Csepeli csevegések : a halálraítélt '56-os, Kovács Sándor dandártábornok : [üzenet a jövőnek], - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 73 p.

Udvarhelyi András: Csepeli csevegések : XXI. század, XXI. kerület, XXI beszélgetés... és...: üzenet a jövőnek, - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 519 p.

Udvarhelyi András:Csepeli csevegések: Az alkotás tart életben : Csőregh Éva a tudós, művész, tanár / [riporter:] [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 96 p. : ill. ; 24 cm

Udvarhelyi András: Csepeli csevegések : Soha ne feledjük honnan indultunk: Mundruczó Kornél a Postás Szakszervezet elnöke / [riporter:] Udvarhelyi András; [fotó: Fodor Zsolt, Kis László, Mizik Zsuzsa ...] [Budapest]: Udvarhelyi BT, cop. 2005.

Udvarhelyi András: Én a szocializmus embere voltam : Csató László a Csepel Művek volt vezérigazgatója : [apa és fia] Budapest: Magánkiadás,cop 2006.

Varga László : A csepeli csoda: Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában ; Budapest: BFL, 2016. 366 p.

Varga László : A csepeli gyáróriás kialakulásának története : kézirat ; [közread. a] Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete. - Budapest : BME TI, 1981

Varsányi Erika - Budapest városrészei = Stadtteile von Budapest = Quarters of Budapest / ... főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA-Hungary Kft., [1997]- 21

Weisz Mária(1912-): Mária néni ifjúkori emlékei / lejegyezte és szerk. Sági Mária. - Budapest : Sági M., 2015. - 76 p. : ill. ; 21 cm

Zachár László : Csepel története - [Budapest] : Fővárosi Művelődési Ház, 1974. - 68, [12] p.

Vastükör : antológia / [szerk. Csepeli Szabó Béla] ; [kiad. a Csepel Vas- és Fémművek Társadalomtudományi Osztály] Budapest : Táncsics, 1975. - 423, [1] p. : ill. ; 24 cm

Vörös Csepel : gyilkosság, visszaélések, mutyivilág a XXI. kerületben / [szerk. Ábel Attila] ; [kiad. a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata] 2011.


Arcanum Digitális Tudománytár

Tudományos folyóiratok, régi heti- és napilapok, lexikonok és egyéb dokumentumok érhetők el ebben a folyamatosan bővülő adatbázisban. Hozzáférés: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minden tagkönyvtárában, illetve egyéb kijelölt hozzáférési pontokon.
adtplus.arcanum.hu

Europeana
Az Europeana Collections összesen több mint 50 millió Európában digitalizált műhöz (könyv, zenemű, műalkotás, videó stb.) biztosít hozzáférést az EU számos archívumával, könyvtárával és múzeumával együttműködve. Hozzáférés: szabad.
www.europeana.eu

Hungaricana
A Hungaricana Könyvtár a magyar közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) digitalizált állományait tartalmazza teljes szöveggel. Adatbázisai: Képcsarnok, Könyv- és Dokumentumtár, Mapire (térképek), Térképek és Építészeti Tervek, Levéltár, Budapest Időgép (térképek), Zenetudományi Intézet Hangarchívum. Hozzáférés: szabad.
hungaricana.hu

JSTOR
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Hozzáférés: érvényes olvasójeggyel bárhol.
www.jstor.org

MaNDA – Magyar Nemzeti Digitális Archívum
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Hozzáférés: szabad.
mandadb.hu

MATARKA
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. A cikkek teljes szövegének elérése a kiadóktól függ, így bizonyos esetekben egyéb feltételekhez, pl. regisztrációhoz kötött. Hozzáférés: szabad.
matarka.hu

NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum
Magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású műsorai tartoznak. Hozzáférés: Központi Könyvtár és egyéb NAVA-pontok (A teljes lista megtekinthető itt.)
nava.huEgyéb oldalak

Az 1956-os Intézet honlapja
www.rev.hu/portal/page/portal/rev/aktualitasok

BCE Szakdolgozatok Archívum
szd.lib.uni-corvinus.hu

Budapesti Honismereti Társaság
www.bpht.hu

Budapest Képarchívum
bpkep.fszek.hu

Csepel hivatalos honlapja
www.csepel.hu

Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület honlapja
www.cshve.hu

A Csepeli Hírmondó régi számai, 2010. decemberig visszamenőleg
csepelivaroskep.hu/hirmondo/archivum

Csepel légi felvételeken
www.legifoto.com/magyar/oldalak/csepel_legifelveteleken

A Csepel Művek múltja és jelene
www.csepelmuvek.hu

Csepel Művek (Wikipedia)
hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfr%C3%A9d_Ac%C3%A9l-_%C3%A9s_F%C3%A9mm%C5%B1vek

Csepel-sziget: módszeres földrajzi tanulmány. Bóna Imre (1937)
acta.bibl.u-szeged.hu/50152/1/ertekezes_foldrajz_020.pdf

Csepel története, összeállította: Cser Károlyné
docplayer.hu/1133526-Csepel-tortenete-osszeallitotta-cser-karolyne.html

Egykor milyen volt?
egykor.hu/budapest-xxi--kerulet

ELTE Digitális Intézményi Tudástár – szakdolgozatok, disszertációk
edit.elte.hu

Az Eszterházy Károly Egyetemen megvédett szakdolgozatok, melyeket a szerzők közzétettek.
szakdolgozat.uni-eszterhazy.hu

A FSZEK Központi Könyvtára, Budapest Gyűjtemény
fszek.hu/budapest

A magyar járművek története
magyarjarmu.hu

A Múltunk folyóirat régebbi számai
www.multunk.hu/letoltesek

Óbudai Egyetem Digitális Archívum – szakdolgozatok, disszertációk
lib.uni-obuda.hu/node/79

A Sétáló utcai könyvtár honlapján a Csepel történetéről szóló dokumentumok jegyzéke
www.fszek.hu/Entities/95/2101-csepel-tortenetehez

SZTE Diplomamunka Repozitórium
diploma.bibl.u-szeged.hu

Vezér Endre csepeli helytörténeti honlapja
www.v1939endre.hu

Weiss Manfréd (Wikipedia)
hu.wikipedia.org/wiki/Weiss_Manfr%C3%A9d

Információ

Sétáló utcai Könyvtár

1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 106.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: fszek2101@fszek.hu​
Telefonszám:
(1) 276-3512
Vezető: Holczman Györgyné (könyvtárvezető)
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 4600 Ft
6 hónapra: 3500 Ft
3 hónapra: 2500 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online