Ajánló: Luxné Prehoda Anna tanulmányai 

Februárban a Szociológiai Gyűjtemény ‘A hónap szociológusa’ rovatának főszereplője Luxné Prehoda Anna. A mai bejegyzésünkben 3 tanulmányát mutatjuk be és foglaljuk össze röviden, melyeket az elmúlt néhány évben publikált.

Fotó Luxné Prehoda Annáról a könyve bemutatóján
Fotó: Luxné Prehoda Anna 

Luxné Prehoda Anna - Női emlékezet és trauma. Visszaemlékezések a 2010. október 4-i vörösiszap katasztrófára, In: Embertárs, 2011/3

A szerző alábbi tanulmányának fő témája a 2010-es devecseri vörösiszap-katasztrófa, melyről akkortájt bővebb szociológiai vizsgálatok nemigen léteztek. Ez a tanulmány egy nagyon érdekes szempontot, a női emlékezetet és a női traumafeldolgozást helyezi előtérbe, mely élettörténeti elbeszélések által tárul elénk. A szerző kutatása során ott élő, a katasztrófa által károsult középkorú nőkkel készített interjúkat, melyek segítségével sikerül bemutatnia az eseményt, annak feldolgozását. 

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva olvashatják: https://docplayer.hu/4227053-A-noi-emlekezet-es-a-trauma.html 

Luxné Prehoda Anna - „Megoldódott, megoldottuk, megoldották.” A 2010-es vörösiszap-katasztrófa utáni helykeresés egy élettörténet alapján, In: Kötő-jelek, Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Évkönyve, 2014 

Ebben a tanulmányban ugyancsak a devecseri vörösiszap-katasztrófa a központi téma, mivel a szerző szociológiai munkásságába ennek az eseménynek a szélesebb kutatása beletartozik (lásd: A szerző tavaly megjelent könyve a kutatásról). A tanulmány a károsultság kérdéskörével foglalkozik, melyben a szerző egy olyan személlyel felvett interjún keresztül elemzi ezt a kérdést, aki nem tartozott a legsúlyosabban érintett károsultak közé. Kiket kell és kiket lehet károsultnak nevezni egy ilyen katasztrófa után? - ez a tanulmány vizsgálati kérdése. A kérdés megválaszolásával érthetünk meg olyan társadalmi dilemmákat, melyek relevánsak a károsultak körében. 

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva olvashatják: https://tatk.elte.hu/dstore/document/112/koto_jelek_2014.pdf 

Luxné Prehoda Anna & Hámori Ádám - Igaz, hogy az idősebbek vallásosabbak? A vallásosság életúton belüli változása, In: socio.hu, 2020/1 

Végül, de nem utolsó sorban az alábbi tanulmány Hámori Ádámmal közösen íródott, mely egy vallásszociológiai kérdést vizsgál. A szerzők azt vizsgálják, hogy vajon a magyar családok körében egyéni úton miként változik a vallásosság, ha figyelembe vesszük a társadalmi környezetet és a kultúrát. Ezen a két faktoron kívül mi hat még az egyén vallásosságára? Az idősödés során hogyan változik a vallásosság az egyén életében? - Ezekre a kérdésekre keresi a választ a tanulmány, kvalitatív módszertan segítségével. 

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva olvashatják: https://socio.hu/index.php/so/article/view/803/815   

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 6600 Ft
6 hónapra: 4600 Ft
3 hónapra: 3300 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online