Alapszolgáltatás

 • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

  Valamennyi tagkönyvtárban igénybe vehető alapszolgáltatás, melynek keretében információt kaphat a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 • Katalógus

  A Könyvtár a teljes gyűjteményéről, valamint a könyvtári hálózaton és az interneten elérhető, a gyűjteményéhez kapcsolódó elektronikus dokumentumok egy részéről elektronikus katalógust épít. Ez a katalógus a Könyvtár hálózatán és az interneten is szabadon hozzáférhető, könyvtári tagság nélkül bárki számára elérhető.
  Katalógusunk ide kattintva érhető el.

 • Könyvtárhasználat

  Alapszolgáltatás, mely regisztrációs jeggyel bármelyik tagkönyvtárban igénybe vehető. Valamennyi könyvtárlátogatónak be kell tartania Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatában foglaltakat.

Helyben használat

 • Adatbázisok használata helyben

  Napijeggyel és kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel igénybe vehető szolgáltatás. Előfizetett adatbázisaink a Könyvtár által biztosított számítógépeken vagy saját eszközön, wifi használatával érhetőek el.

 • Számítógép használat

  A Könyvtár számítógépeit kizárólag napijeggyel, illetve kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel rendelkezők használhatják. 
  A Könyvtár számítógépeit az olvasó nem használhatja üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekhez, közízlést sértő oldalak megtekintésére, valamint mások munkájának zavarására vagy akadályozására. 
  Ha a könyvtáros ilyet észlel, a Használati Szabályzat V. 2. pontban részletezett intézkedése lép életbe. 
  Amennyiben az olvasó a Könyvtár számítógépein történő internet használata során a használathoz szükséges azonosítókat lementi, és azzal visszaélésre ad lehetőséget, ezért a Könyvtár felelősségre nem vonható.

 • Wifi (saját eszközzel)

  A FSZEK Központi Könyvtárában és a kijelölt tagkönyvtárakban szélessávú internetelérést biztosít könyvtári tagsággal vagy napijeggyel rendelkezők számára, valamint a Központi Könyvtárban turistajegyet váltók részére, az ott tartózkodás időtartamára.

  A szolgáltatást biztosító tagkönyvtárak listája.

Kölcsönzés

 • Előjegyzés

  Az olvasó által keresett, kölcsönzésben vagy tagkönyvtárba való kiszállítás alatt álló dokumentumok értesítési és eljárási díj megfizetésével, személyesen a tagkönyvtárakban, és a Könyvtár webes katalógusán, bejelentkezés után előjegyezhetők. 
  Az előjegyzett dokumentumot a könyvtárhasználó által kért időpontig, de legfeljebb két hónapig figyeli a Könyvtár. 
  A kiértesítés előtt a kérés lemondható. 
  Ha az előjegyzett dokumentum beérkezik, erről a Könyvtár az olvasót e-mailben vagy telefonon értesíti. A kiértesítéssel egyidőben az előjegyzés díja ráterhelődik az olvasójegyre. A díjat akkor is meg kell téríteni, ha a kérést követően az előjegyzést lemondják, vagy az előjegyzett dokumentum átvételére nem kerül sor. 
  A dokumentumot az értesítés után a Könyvtár 8 naptári napig őrzi, ezt követően az előjegyzés elévül. 
  A Könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki. 
  A kijelölt tagkönyvtárakban az előjegyzett könyvek átvételi pontja a könyvkiadó automata (locker). A könyvkiadó automata levelet küld az olvasónak az átvételre váró példányokról. A levél tartalmaz egy egyszer használatos kódot is, melyet az olvasó a könyvszekrény nyitásához használhat. Az előjegyzés díját az olvasó távfizetéssel egyenlítheti ki. (A szolgáltatást biztosító tagkönyvtárak listája ide kattintva olvasható.)

  A szolgáltatás díja:
  300 Ft/kötet

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Házhozszállítás

  A Könyvtár ideiglenesen vagy tartósan otthonukhoz kötött használói számára házhoz szállítja a kölcsönözni kívánt dokumentumokat és szükség szerint a lejátszóeszközöket.
  A szolgáltatást biztosító tagkönyvtárak listája ide kattintva érhető el.

 • Hosszabbítás

  A kölcsönzési határidő – a sikerkönyvek és az előjegyzett művek kivételével – a kölcsönzési határidő lejárta előtt két alkalommal, legfeljebb a könyvtári tagság fennállásáig hosszabbítható meg a könyvtár nyitvatartási idejében személyesen, telefonon és e-mailben, illetve a könyvtár honlapján keresztül 24 órában. A honlapon keresztül történő hosszabbításról a könyvtárhasználó a felületen megjelent üzeneteken felül, amennyiben e-mail címét megadta, e-mailben is visszajelzést kap.

 • Kölcsönzés - CD-ROM

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 1 hétre, maximum 3 cím kölcsönözhető.

 • Kölcsönzés - diafilm

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 2 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető.

  A szolgáltatás ezekben a könyvtárakban érhető el.

 • Kölcsönzés - DVD

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 1 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető.

  A szolgáltatás díja:
  300 Ft/korong/hét
  Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Kölcsönzés - eszközkölcsönzés

  A Könyvtár egyes dokumentumtípusok lejátszásához CD-lejátszó és kazettás magnó kölcsönzését teszi lehetővé súlyos fogyatékossággal élők részére.
  Lejátszóeszközt kizárólag dokumentummal (CD, kazetta) együtt lehet kölcsönözni.

  A kölcsönző és a Könyvtár minden egyes kölcsönzési ciklusra eszközkölcsönzési megállapodást köt az eszköz átvételekor (ld. 8/1. sz. melléklet).

 • Kölcsönzés - grafika

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 3 hónapra, maximum 4 darab kölcsönözhető.

  A szolgáltatás díja:
  450 Ft/db/3 hó

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Kölcsönzés - gyerekkönyvtári gyűjtemény

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 10 cím kölcsönözhető. Gyerek olvasójeggyel 0-10 éves korig csak a gyermekkönyvtári állományba sorolt dokumentumokat lehet kölcsönözni.

 • Kölcsönzés - hangoskönyv kazettán

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők max. 2 címet kölcsönözhetnek, lejátszóeszközzel együtt.

 • Kölcsönzés - hetilap, folyóirat

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 2 hétre, maximum 10 darab kölcsönözhető.

 • Kölcsönzés - kotta

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető.

 • Kölcsönzés - könyv

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 4 hétre, maximum 10 cím kölcsönözhető. A kölcsönzések két alkalommal meghosszabbíthatóak, amennyiben nem került rájuk előjegyzés, illetve időközben nem jár le az olvasójegy.

 • Kölcsönzés - oktatócsomag

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 4 hétre, maximum 2 csomag kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.

  A szolgáltatás díja:
  500 Ft/csomag/4 hét

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Kölcsönzés - sikerkönyv

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 2 hétre, maximum 2 cím kölcsönözhető. A sikerkönyvek kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.

 • Kölcsönzés - videókazetta (VHS)

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 1 hétre, maximum 3 cím kölcsönözhető.

 • Kölcsönzés - zenei vagy műsoros CD

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 1 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.

  A szolgáltatás díja:
  200 Ft/korong/hét

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Kölcsönzés - zenei vagy műsoros hordozó

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, beiratkozási díj fejében 1 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. 

 • Könyvtárközi kölcsönzés (FSZEK átkölcsönzés)

  Az egyes tagkönyvtárak állományából hiányzó dokumentumokat másik FSZEK tagkönyvtárból a könyvtárhasználó– térítési díj ellenében –átkölcsönözheti. A térítési díjat a kérés leadásakor kell megfizetni. A Könyvtár az átkölcsönzésben kért dokumentumot annak elérhetőségétől számított 20 munkanapon belül biztosítja a könyvtárhasználó számára abban a tagkönyvtárban, ahol tagként kérését leadta. A nem kölcsönözhető, csak másolatban küldhető dokumentumok vagy dokumentumrészek másolási költségét a könyvtárhasználónak meg kell térítenie. Az átkölcsönzött dokumentumok lejárati ideje nem hosszabbítható.

  A szolgáltatás díja:
  500 Ft/kötet

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • ​Könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en keresztül​

  A Könyvtár a tagkönyvtárai állományából hiányzó dokumentumok lelőhelyéről az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben, az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével tájékoztatást nyújt. 
  A lelőhely ismeretében, a könyvtárhasználó megrendelésére, a tagkönyvtár kezdeményezi a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését. 
  A könyvtárhasználónak a dokumentum szállításával kapcsolatos költségeket (postaköltség, csomagolás) a dokumentum átvételekor meg kell térítenie. 
  Ha az igényelt dokumentum továbbítását a kérő könyvtár digitális formában igényli, a szkennelés költségét meg kell téríteni. 
  Az igényléshez szükéges formanyomtatvány letölthető
  A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználónak kell megtérítenie. A másolatot a könyvtárhasználónak írásban kell megrendelnie. 
  A könyvtárközi kölcsönzés keretében kapott dokumentum a beérkezéstől számított 8 naptári napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről. Az értesítés költsége, illetve a szolgáltató könyvtár által felszámított kölcsönzési díj a könyvtárhasználót terheli. 
  A csak külföldi könyvtárban elérhető dokumentumok nemzetközi könyvtárközi kölcsönzését a Könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) közreműködésével bonyolítja. Ennek folyamatát és díjtételeit az OSZK határozza meg.

  A szolgáltatás díja:
  a mindenkori postaköltség

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Kölcsönzés - hangoskönyv CD-n

  Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel, további díj megfizetésével 4 hétre, maximum 6 cím kölcsönözhető. Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet, lejátszóeszközzel együtt.

  A szolgáltatás díja:
  300 Ft/cím/4 hét

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Önkiszolgáló könyvkiadó automata (Locker)
  A kijelölt tagkönyvtárakban az előjegyzett könyvek átvételi pontja a könyvkiadó automata (locker). 
  A könyvkiadó automata levelet küld az olvasónak az átvételre váró példányokról. 
  A levél tartalmaz egy egyszer használatos kódot is, melyet az olvasó a könyvszekrény nyitásához használhat. 
  Az előjegyzés díját az olvasó távfizetéssel egyenlítheti ki.

  A szolgáltatást biztosító tagkönyvtárak listája ide kattintva érhető el.
 • Kölcsönzés - E-könyv
  Magyar nyelvű e-könyvek kölcsönzése a CloudLibrary platformon keresztül, 10 éven felüli, beiratkozott olvasóknak.
  A kölcsönözhető e-könyvek száma egyidejűleg 1 db, a kölcsönzési idő 2 hét. A kölcsönzési idő lejártát követően az e-könyv elérhetősége megszűnik az olvasó számára. A kölcsönzési időt mindaddig meg lehet hosszabbítani, amíg az adott e-könyvre előjegyzés nem érkezik. Az e-könyvek előjegyzése ingyenes, az előjegyezhető példányok száma 1 db e-könyv.
  Az előjegyzett e-könyv rendelkezésre állásáról az olvasó a CloudLibrary felületén tájékozódhat. Amennyiben megadta email-címét az előjegyzés teljesüléséről levélben is kap értesítést. Az előjegyzett könyv kikölcsönzésére 48 óra áll rendelkezésére.

Távhasználat

 • Adatbázisok használata távolról

  Kölcsönzésre jogosító érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink számára lehetőség van a Könyvtár előfizetett tartalmait távolról - otthonról vagy a világ bármely pontjáról - használni. 
  A szolgáltatás azokra a forrásokra vonatkozik, melyek távoli elérésére a kiadó is engedélyt adott.
  Hasznos tudnivalók ezen a linken érhetők el.

  Adatbázishasználatra jogosító online regisztrációval a FSZEK által biztosított online adatbázisok távoli használatára van lehetőség. 
  A virtuális jegy az aktiválástól számított 30 napig érvényes, azt követően megújítható. A megújításról szóló segédlet itt olvasható.
  A szolgáltatás regisztrációja a Könyvtári katalógus oldalán indítható. Az adatbázisok elérésére távfizetést követően van lehetőség.  
  Az online regisztráció díját a díjtétel-táblázat (ld. 7.sz. melléklet) tartalmazza.
 • Könyvtár otthonról - információszolgáltatás
  A szolgáltatás keretében tájékoztató könyvtárosaink a következőkkel állnak olvasóink rendelkezésére:
  -távoli, otthonról is elérhető adatbázisok használatában való technikai segítségnyújtás;
  -online hazai és nemzetközi tartalmak felkutatása;
  -hiteles információk azonosítása;
  -tartalom közvetítése elektronikusan, a szerzői jog által biztosított lehetőségek szerint.

  A szolgáltatás elérése: e-mailben az info@fszek.hu  címen, telefonon a +36 1 411 5019 számon a Központi Könyvtár nyitvatartási idejében.
  A kérdéseket, a témától, a kérdés összetettségétől függően igyekszünk 1 munkanapon belül megválaszolni.

  A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
 • Könyvtár otthonról - irodalomkutatás, témafigyelés
  A szolgáltatás keretében tájékoztató könyvtárosaink a következőkkel állnak olvasóink rendelkezésére:
  -pontosan körvonalazott témához kapcsolódó szakirodalom keresése;
  -szakdolgozatok, publikációk irodalomjegyzékeinek pontosítása;
  -idézet-, illetve forráskeresés.

  A szolgáltatás elérése: e-mailben az info@fszek.hu címen, telefonon a +36 1 411 5019 számon a Központi Könyvtár nyitvatartási idejében.
  A kérdéseket, a témától, a kérdés összetettségétől függően igyekszünk 3 munkanapon belül megválaszolni.

  A szolgáltatás igénybevétele kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel lehetséges és ingyenes.

E-mail

 • E-mail értesítés a lejárati határidő előtt

  Azoknak az olvasóknak, akik a beiratkozáskor e célból megadták e-mail címüket, a Könyvtár a tagság lejárta előtt 2 héttel, valamint a kölcsönzési határidő lejárata előtti utolsó napon e-mailes emlékeztetőt küld.

 • E-mail értesítés fizetési meghagyás előtt

  A lejárattól számított 45. napon a Könyvtár utolsó figyelmeztető e-mailt küld a fizetési meghagyás megkezdésének időpontjáról és várható költségeiről.

 • Hírlevél

  A könyvtárak programjaikról, híreikről ingyenes hírlevelet küldenek, melyre az e-mail cím megadásával lehet feliratkozni.

Távfizetés

 • Távfizetés

  A Könyvtár a különböző díjak és tartozások rendezésére, kényelmi szolgáltatásként, távfizetési lehetőséget kínál honlapján keresztül bejelentkezett olvasói számára. 
  A szolgáltatás igénybevételéhez az olvasójegy vonalkódja, bankkártya és e-mail cím szükséges.
  Távfizetés esetén a Könyvtár a vevő számára a Corvina integrált könyvtári rendszerben automatikusan generált számlát bocsát ki, amelyet az olvasó a Könyvtár honlapján egyéni bejelentkezést követően megtekinthet és kinyomtathat.

 • Bankkártyás fizetés
  A könyvtári díjtételek a kijelölt tagkönyvtárakban helyben, POS terminálon keresztül is kifizethetők. 
  A POS-terminállal rendelkező könyvtárak listája elérhető a Könyvtár honlapján.

Reprográfia - másolatkészítés

 • Fénymásolás - önkiszolgáló

  Önkiszolgáló fénymásolás, fekete-fehérben, chip-kártyával (csak a Központi Könyvtárban).

  A szolgáltatás díja:
  A4: 30 Ft/oldal
  A3: 40 Ft/oldal

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Fénymásolás megrendelése

  Fénymásolás megrendelése A/4 és A/3 méretben fekete-fehérben, a kijelölt tagkönyvtárakban.

  A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal:
  A4: 45 Ft/oldal
  A3: 55 Ft/oldal

  A szolgáltatás díja könyvtári tagság nélkül:
  A4: 60 Ft/oldal
  A3: 70 Ft/oldal

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Nyomtatás

  Nyomtatás csak a kijelölt tagkönyvtárakban lehetséges, a szolgáltatás olvasói tagság nélkül is igénybe vehető.

  A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal:

  A4 méretben:
  Fekete-fehér szöveg: 60 Ft/oldal
  Színes szöveg: 270 Ft/oldal
  Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 200 Ft/oldal
  Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 300 Ft/oldal

  A3 méretben:
  Fekete-fehér szöveg: 110 Ft/oldal
  Színes szöveg: 400 Ft/oldal
  Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 400 Ft/oldal
  Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 600 Ft/oldal

  A szolgáltatás díja könyvtári tagság nélkül:

  A4 méretben:
  Fekete-fehér szöveg: 80 Ft/oldal
  Színes szöveg: 300 Ft/oldal
  Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 250 Ft/oldal
  Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 400 Ft/oldal

  A3 méretben:
  Fekete-fehér szöveg: 150 Ft/oldal
  Színes szöveg: 500 Ft/oldal
  Fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 500 Ft/oldal
  Színes kép (a nyomtatási felület legalább 50 %-a kép): 700 Ft/oldal

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Papírmásolat készítése mikrofilmről, A/4-es

  Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatás.

  A szolgáltatás díja:
  130 Ft/oldal

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Szkennelés, digitális másolat

  Digitális másolat megrendelése. A másolatot a könyvtár készíti el, melyet térítés ellenében a felhasználó rendelkezésére bocsát. Szolgáltatásunk a kijelölt tagkönyvtárakban érhető el. Lásd: Használati Szabályzat 11. számú melléklet.

  A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal:

  Muzeális állományba tartozó dokumentumok:
  Nyilvános használatra szánt másolatok technikai költségei: 600 Ft/kép
  Letöltés a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából: ingyenes

  A tagkönyvtárakban:
  Könyvrészlet, könyvillusztráció, újságcikk: 50 Ft/oldal

  A szolgáltatás díja könyvtári tagság nélkül:

  Muzeális állományba tartozó dokumentumok:
  Nyilvános használatra szánt másolatok technikai költségei: 600 Ft/kép
  Letöltés a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából: ingyenes
  Digitális másolat készítése a megrendelő saját dokumentumáról (szkennelés): 50 Ft/oldal

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Szkennelés, digitális másolat - önkiszolgáló

  Chip-kártya megvásárlásával, a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett lehetőség van önálló szkennelésre (csak a Központi Könyvtárban). A digitalizált oldalak USB eszköz segítségével menthetőek el.

  A szolgáltatás díja könyvtári tagsággal meglévő chipkártya mellett:
  10 Ft/oldal

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

Könyvtárlátogatás

 • Könyvtárszakmai célú könyvtárlátogatások

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár valamennyi tagkönyvtárában várja azokat a hazai és határon túli kollégákat, akik egyénileg, vagy önfejlesztés, szakmai kirándulás keretei között szeretnének megismerkedni a FSZEK tagkönyvtáraival, szolgáltatásaival és szakmai gyakorlatával. A látogatás előtt egyeztetés szükséges az érintett tagkönyvtár illetékes munkatársával.

 • Nyilvános könyvtári programok látogatása

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közgyűjteményi kulturális intézményként elkötelezett a tartalmas kulturális programok szervezése mellett. A könyvtár nyilvános programjait, rendezvényeit könyvtári tagság nélkül bárki szabadon látogathatja.

 • Turisztikai, csoportos könyvtárlátogatások

  Előzetes egyeztetés után könyvtáros kíséretével, magyar és idegen (angol és német) nyelven lehetőség nyílik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának látogatására.

  A szolgáltatás díja:

  Magyar nyelvű vezetések:
  Csoportos vezetés (min. 10 fő): 1.900 Ft/fő
  Csoportos vezetés diákok és nyugdíjasok számára: 600 Ft/fő
  Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára: ingyenes

  Idegen nyelvű vezetések:
  Csoportos vezetés (min. 10 fő): 2.700 Ft/fő
  Csoportos vezetés fogyatékkal élők számára: ingyenes

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

 • Turisztikai, egyéni könyvtárlátogatások

  Nyitvatartási időben, látogatójegy megvásárlásával lehetőség nyílik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának egyéni megtekintésére.

  A látogatójegy ára:
  1.900 Ft/fő
  6 éves korig ingyenes

  Díjainkat a díjtételtáblázat és a Használati Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

Továbbtanulási Információs Szolgáltatás

 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás

  Könyvtári szolgáltatásunk elsősorban az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeiben tanulni kívánó diákoknak szolgál információkkal: angliai továbbtanuláshoz ajánlunk könyveket, honlapokat, linkgyűjteményeket. Más országok felsőoktatására vonatkozó kérdés esetén az illetékes irodák, kapcsolattartók elérhetőségét tudjuk megadni. Tájékoztatásunk ingyenes, és csak a tovabbtanulas@fszek.hu e-mail címen keresztül érhető el. Nem tartunk fogadónapokat, a továbbtanulni kívánó diákokat nem mentoráljuk, valamint nem tudjuk a jelentkezés folyamatában kísérni őket.