Pető Andrea egyetemi docens, CEU Department of Gender Studies /Társadalmi nem kutatása tanszék/

Vannak szerencsés csillagzat alatt született gyűjtemények, melyek intézményi és strukturális helyzetüknél fogva méltó helyet biztosítanak a rájuk bízott javaknak. A Szabó Ervin Könyvtár Szociológia Gyűjteményének többféle kihívásnak kell megfelelnie egyre nehezedő körülmények között. A következőkben a társadalmi nemeket és szexualitást tárgyaló gyűjteményéről szeretnék írni.

A századfordulótól gyűjtött történeti anyag, mint a Feministák Egyesületének dokumentumai képezik ennek a gyűjteménynek az alapját. A társadalmi nemekkel kapcsolatos kötetek gyűjtése több nehézségbe ütközött az elmúlt évtizedekben és mégis a gyűjtemény gazdái igyekeznek a lehető legjobban ellátni a szakmai feladatukat az olvasók segítségére.

Az első nehézség abból adódik, hogy 1989 előtt külföldről csak ad hoc módon kerültek be kötetek a gyűjteménybe. 1989 után nemcsak a gazdasági nehézségekkel kellett szembenézni, hanem a társadalmi nemek témájában született könyvek, folyóiratok mennyiségi robbanásával is. Mára minden magára valamit is adó kiadónak van legalább egy társadalmi nemekkel kapcsolatos sorozata, sikeres kiadók sora specializálódott csak erre a kérdéskörre. Tehát felmerül a választás és kiválasztás szempontja: mit vegyenek meg a szűk lehetőségek mellett ebből a bőséges intellektuális termésből.

A második kihívás a digitális forradalom. A mérvadó folyóiratok, amelyek nélkül nem lehet komolyan tudományt művelni, olyan drágák, hogy még a leggazdagabb amerikai magánegyetemek is csökkentik a folyóirat előfizetéseik számát. A folyóiratok nagy része pedig, előfizetési csomagokban hozzáférhető, tehát, ha egy csomag kiesik, nagyon sok más folyóirat is hozzáférhetetlen lesz.

A harmadik kihívás az intézményi háttér. A Vasfüggöny másik oldalán, és a volt Jugoszlávia területén is női civilszervezetek alakultak a nőmozgalmak második hulláma során, melyek célul tűzték ki a nők történetének dokumentálást és női könyvtár kiépítését is. Az európai női könyvtárak és dokumentációs központok listája (WINE) itt megtekinthető : http://www.women.it/wine/partnerslist.htm
A listán egyetlen magyar női civil szervezet szerepel, de nekik sincs nyilvánosan látogatható könyvtáruk és a honlapjuk domain neve éppen eladó. Arról, miért alakult ki a női civil szervezet hiánya Magyarországon, sokan és sokat írták, de most témánk szempontjából csak az a fontos, hogy a Szabó Ervin Könyvtár azt a feladatot is ellátta fővárosi intézményként, amit ezek a civil szervezetek különböző pályázati pénzből, illetve az önkormányzatok támogatásával. A főleg informális kapcsolat, amit a Szabó Ervin Könyvtár dolgozóinak szakmai szeretete, hozzáértése és habitusa hozott létre, kiépült magyarországi társadalmi nemek kutatói és civil szervezetei között, s ez az informális kapcsolatrendszer próbálta meg ezeket a felsorolt kihívásokat legyőzni az egyre nehezedő gazdasági körülmények közepette. Európában a jóléti államok leépítésének egyik következménye, hogy napjainkban ezeket a női könyvtárakat és dokumentációs központokat sorra bezárják, beolvasztják, pénzügyi támogatásukat elveszik. Ez ellen a folyamat ellen, például a NIKK bezárása elleni európai tiltakozás szövege olvasható az Európai Társadalmi Nemek Kutatása, Tanítása és Dokumentálása Egyesület, az ATGENDER  www.atgender.eu honlapján.

A Szabó Ervin Könyvtár története sem mentes a politikai és gazdasági viharoktól, de reménykednünk kell benne, hogy az a tudásanyag, amit felhalmoztak az elmúlt időszakban sokáig hozzáférhető lesz a diákok, kutatók, érdeklődők számára. Az informális kapcsolatok szükségesek az intézményi rombolás ellen, de csak intézmények képesek az ilyen kapcsolatok kiépítésének teret adni. Ebből a szempontból tehát elmondhatjuk, hogy a Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteménye szerencsés csillagzat alatt született intézmény.

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
Online