Válogatott bibliográfia a FSZEK Szociológiai Gyűjteményéről

Arató Józsefné: Szociológiai könyvanyagunk korszerű szakrendszerének Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 14. köt.  1968-69. Bp., FSzEK, 1970. p. 147-156.

Nyilas Márta: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szociológiai szakkönyvtári feladatai = Könyvtári Figyelő 16. 1970. 4. p. 302-306.

Arató Józsefné - Hiripi Lajosné: Szociológiai dokumentáció a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 15. köt. 1970-71. Bp., FSZEK, 1972. p. 101-108.

Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központja, mint a szociológia országos szakkönyvtára = Könyvtáros 24. 1974. 10. p. 582-587.

Bartos Éva: A Szabó Ervin Könyvtár szociológiai tájékoztató kiadványai = Könyvtáros 28. 1978. 10. p. 621.

Bartos Éva: Könyvtárak műhelyek: a szociológiai kutatások hazai bázisa.  (Beszélgetés Remete Lászlóval, a Szociológiai dokumentációs osztály vezetőjével) = Könyvtáros 29. 1979. 6. p. 339-340.

Remete László: A szociológiai dokumentumbázis és információszolgáltatás helyzetéről, fejlesztési programjáról In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 18. köt. 1977-1978. Bp., FSZEK, 1981. p. 81-96.

Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szociológiai periodikaállományának kialakulásáról és fejlődéséről: 1870-1982. In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 19. 1979-1980. Bp., FSZEK, 1983. p. 59-65.

Remete László: A szociológiai kutatás könyvtári és információellátásáról = Szociológia 22. 1983. 4. p. 597-609.

Báthory János: Dilemmák a szociológiai állomány gyarapításában In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 22. 1985-1986-1987. Bp., FSZEK, 1991. p. 67-43.

Karbach Erika: Az országos feladatkörű szakkönyvtárak helyzetéről és finanszírozásáról = Könyvtári Figyelő 39. 1993. 3. sz. p. 361-372.

Karbach Erika: Időszerűtlen gondolatok az országos szociológiai szakkönyvtárról = Könyv, könyvtár, könyvtáros 3. 1994. 12. p. 113-126.

Karbach Erika: A számítógépes szociológiai témafigyelő szolgáltatás tíz éve (1984-1993) In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 24. 1991-1992-1993. Bp., FSZEK, 1994. p. 50-59.

Némedi Dénes - Róbert Péter: A szociológia diszciplináris helyzete Magyarországon. Beszámoló az MTA IX. Osztálya számára. Megvitatta az MTA Szociológiai Bizottsága 1995. október 4-én = Szociológiai Szemle 1995. 4. p. 57-72.

Karbach Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hungarika szociológiai bibliográfiája és adatbázisa, 1972-1992. In: Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója Budapest, 1992. augusztus 16-18. Bp.: OSZK, 1996. p. 141-160.

Bánhegyi Gyuláné: Az idegen nyelvű szociológiai szakirodalom megléte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban = Könyvtári Figyelő 7.(43) 1997. 3. p. 427-432.

Bíró Józsefné - Pozsár István: A FSZEK szociológiai állományának használatáról és használóiról = Könyvtári Figyelő 7.(43). 1997. 3. p. 439-449.

Karbach Erika: Szakirodalom és használói a szociológia országos szakkönyvtárában. Állományelemzés és használói szokások vizsgálata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában = Könyvtári Figyelő 7. (43) 1997. 3. p. 425-426.

Karbach Erika: Külföldi szociológiai magfolyóiratok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban – országos kitekintéssel = Könyvtári Figyelő 7.(43). 1997. 3. p. 433-38.

Karbach Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai CD-ROM-on: Szociológiai Információ 1984-1994 = Könyvtári Figyelő 8.(44). 1998. 1. p. 90-92.

Balogh Lídia: Szociológiai szaktájékoztatás számítógépes adatbázisok segítségével a FSZEK-ben = Könyv, könyvtár, könyvtáros 9. 2000. 10. p. 16-23.

Gócza Julianna - Karbach Erika - Sándor Tibor: Szakgyűjteményi feladatok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban: hagyomány és változás = Tudományos és műszaki tájékoztatás 49. 2002. 10-11. p. 426-433. p.

Reisz László: Digitális tudomány - a társadalomtudományok digitális archívuma = Társadalomkutatás 20. 2002. 3-4. p.. 303-314.

Reisz László: 100 éves a szociológia országos szakkönyvtára. Szabó Ervin szociológiai világbibliográfiájától a világhálón megjelenő szociológiai adatbázisokig = Könyvtári Figyelő 15. (51.) 2005. 1. p. 31-37.

Karbach Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének 30 éve (1973 - 2003) In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 28. köt. 2002-2003-2004. Bp., FSZEK, 2008. p. 174-193.

Murányi Péter: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szociológiai adatbázisáról egy kívülálló szemével In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 28. köt. 2002-2003-2004. Bp., FSZEK, 2008. p. 195-211.

Reisz László: A digitalizálás és a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 28. köt. 2002-2003-2004. Bp., FSZEK, 2008. p. 212-225.

Karbach Erika: A magyar szociológiai bibliográfiai feltárás 40 éve. Hagyomány és megújulás = Könyvtári Figyelő 55. 2009. 4. p. 647-658. p.

Karbach Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének tíz évéről (2003-2013) = Könyvtári Figyelő 59. 2013. 4. p. 683-696.

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 6600 Ft
6 hónapra: 4600 Ft
3 hónapra: 3300 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online