A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

2024. I. negyedév
2023. IV. negyedév
2023. III. negyedév
2023. II. negyedév
2023. I. negyed év
2022. III. negyed év
2022. II. negyed év
2022. I. negyed év
2021. IV. negyed év
2021. III. negyed év
2021. II. negyed év
2021. I. negyed év
2020. IV. negyed év
2020. III. negyed év
Információ

Tagkönyvtáraink listája és elérhetősége