Térképek, tervek

Gyűjtemény
ünkben több száz kartográfiai dokumentum található, amelyek Budapest és elődtelepülései múltjának kutatásához hasznosak lehetnek, a város első nyomtatott ábrázolásaitól a legfrissebb atlaszokig Olvasótermünkben a leggyakrabban használt mai atlaszok mellett jó néhány 20. század eleji, városegyesítés-korabeli, illetve reformkori térképet tartunk. Ez utóbbiak kasírozott, laminált – állományvédelmi szempontból biztonsággal használható – lapok. Térképállományunk legnagyobb része azonban a raktárunkban van. 
Az általános Budapest-térképek mellett megtalálhatók kataszteri, területhasznosítási, katonai topográfiai, illetve a város és környéke közlekedési hálózatát feldolgozó dokumentumok.  A főváros egészét bemutató térképek mellett számos különböző tematikájú vagy különböző városrészeket, kerületeket bemutató, nagy méretarányú térképet őrzünk. Típusaik szerint is változatos az állomány, az említett atlaszokon, térképlapokon kívül kéziratos, fali- és dombortérképekkel is rendelkezik a gyűjtemény. 

A könyvtár állományából a Budapest Gyűjtemény védett gyűjteményegységébe kerültek témától, nyelvtől, kiadási helytől függetlenül az 1801 előtt megjelent kiadványok. Így a könyvtár működésének kezdete óta ide soroltak minden olyan régi, ritka nyomtatványt, kéziratot, díszkiadást, amelyeknek nem volt helytörténeti vonatkozásuk. Ezen ritkaságok között számos nagy értékű, kartográfiatörténeti jelentőségű dokumentum is található.  Ilyen például Abraham Ortelius Theatrum orbis terrarum című monumentális munkájának 1570-es kiadása, amely már tartalmazza Johannes Sambucus (Zsámboky János) Magyarország-térképét, illetve Honterus Erdély-térképét Ludovicus Gotofredi 1638-as Neuwe archontologia cosmica című munkája Matthaeus Merian metszeteivel, számos vedutája mellett – amelyek a várostérképészet egyik előzményének tekinthetők
Pest-Buda látképét is közli, s ezzel valamelyest összeköttetést kínál a gyűjteményben őrzött ritkaságok és a helyismereti művek között. 
 
A térképekről is, mint a gyűjtemény további dokumentumairól kizárólag kutatás, tanulás, információgyűjtés céljából, saját eszközzel is készíthető reprodukció. Csak a dokumentum felületével nem érintkező reprodukciós eszköz (pl. fényképezőgép) használható az adott fény mellett, állvány, közvetlen megvilágítás és egyéb segédeszközök nélkül, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében. 
 
A korabeli metszetek, térképrajzok, tervek egy része megtalálható digitálisan a Budapest-képarchívumban.
Információ

Budapest Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: bpgyujt@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5026
Vezető: Kiss Borbála
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
Online