Kell egy hely - Könyvtárunk 60 éves!

Hiszünk abban, hogy vannak boldog könyvek; mégpedig azok, amelyeket sokan és örömmel forgatnak. És így vannak boldog könyvtárak is, ahová sokan és szívesen járnak. Budapestnek kellett egy hely, ahová csak gyerekek járhattak. Ilyen könyvtár lett a Liszt Ferenc téri Gyermekkönyvtár, amely immár 60 éve fogadja fiatal látogatóit.

Egy önálló gyermekkönyvtár létrehozását már 1956-tól tervezték, így jöhetett létre a főváros legnagyobb gyermekkönyvtára 1961. június 3-án, mely az 1. számot viselte. Úgy tervezték, hogy az intézmény a budapesti kerületi gyermekkönyvtárak bemutató gyakorlókönyvtára legyen. A nyitás napján a még csak 6000 példánnyal rendelkező könyvtárba 200 kis olvasó iratkozott be. Az akkor modernnek számító könyvtárhelyiség egyből beindította a gyermekek fantáziáját, és szívesen töltötték el ott az időt.

A könyvtárat úgy tervezték, hogy 10-15 ezer kötetet tudjon befogadni, valamint 3000 gyermeket tudjon ellátni. A felső korhatár 15 év volt, a sokrétű feladatok ellátásához pedig 7 könyvtárosra volt szükség. Mindez azonban mára megváltozott, az állomány nagysága a 30 ezer kötethez közelít, majdnem a duplája a tervezettnek. A könyvtárosok létszáma is csökkent, ugyanis az állomány digitalizálásával a feladatok is megfogyatkoztak. Olvasóink száma se csökkent nagyon sokat az internet térhódításának köszönhetően, kb. 2000 beiratkozott olvasóval rendelkezünk.


Könyvtár régen és ma (képgaléria)

Ez alatt a 60 év alatt sok könyvtáros fordult meg a pult mögött. A megnyitáskor Kepes Ágnes volt a könyvtárvezető, aki sokat dolgozott a gyermekkönyvtári szolgáltatások kifejlesztésének érdekében. A főváros első korszerű gyermekkönyvtárát rendkívül népszerűvé tette nem csak az olvasók, hanem a többi gyermekkönyvtáros körében is. Nevét utódaik is sokat emlegették: Bóta Gyuláné, Bencsikné Kucska Zsuzsanna és Kaszás Veronika.


Könyvtárosok a pult mögött (képgaléria)

A könyvtárvezetők rengeteg sokszínű programot szerveztek, melyeket néha azóta is emlegetnek az olvasók. Emlékezetesek a Kucska Zsuzsa által szervezett többnapos felolvasások: 1997-ben Mikszáth Kálmán műveit olvasták fel 57 órán keresztül, 2000-ben 80 órán át magyar szerzők műveit, 2004-ben pedig a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 100. születésnapját ünnepelték 100 órás felolvasással, az ebben az időszakban Magyarországon megjelent művekkel. Emellett volt megannyi író-olvasó találkozó, bábszínház, kiállítások, melyek szintén sok érdeklődőt vonzottak.

2015-től Kaszás Veronika vette át a könyvtár irányítását, és előrukkolt a tematikus hónapok programsorozat ötletével. A lényege az volt, hogy minden hónapban egy adott téma köré szervezte az egyes programokat. Ezeken az alkalmakon szintén voltak vendégelőadók, kiállítások, kézműves foglalkozások és még sok más izgalmas elfoglaltság. Hatalmas népszerűségnek örvendtek az alábbi témák: lovagok hónapja, a vasút hónapja, Távol-Kelet hónapjai, rajzfilmek hónapja, cirkusz hónapja.


Programok régen és most (képgaléria)

Ha összeadnánk az évek alatt idelátogató gyerekek számát, azt hogy hányszor fordultak meg itt és hány könyvet kölcsönöztek, elképesztő számot kapnánk. De erre való a statisztika, hogy megmutassa, mennyire hasznos egy-egy intézmény. Viszont sosem készült – mert nem is készülhet - felmérés arról, hány gyermek életét változtatta meg ez a hely; hány csellengőnek mutatott helyes utat, hány fiatal vált érző és gondolkodó felnőtté amiatt, hogy egyszer betette ide a lábát. Mert itt nemcsak könyveket lehetett olvasgatni vagy kölcsönözni, itt gyerek lehetett mindenki, maga mögött hagyva a hétköznapok gondjait. Olvasgathatott, játszhatott vagy éppen beszélgethetett a könyvtárosokkal. Ahány könyvtárvezető vette is kezébe, mindegyik szívén viselte nemcsak a könyvek és a könyvtár sorsát, de az idejáró gyermekekét is. Immár 60 éve sikerül önálló gyerekkönyvtárként megőrizni ezt az intézményt, egyedülállóként a budapesti könyvtárak történetében.

Ahogyan az emberek esetében, úgy 60 év a könyvtár életében sem múlhatott el nyomtalanul. Nekünk szükségünk lehet némi ráncfelvarrásra, a könyveknek olykor a restaurálásra, átköttetésre, úgy a könyvtárnak is kell néha egy-egy felújítás. A kerületi önkormányzat támogatásának köszönhetően nemcsak sok új könyv került a könyvtárba és érdekes program valósult meg, a foglalkoztató tér is megújult. Minden egyes megújítás alkalmával arra törekedtek, hogy a változó igényekhez igazítsák a könyvtárat, hiszen egy elavult intézményt először a fiatalok kerülnének el messzire. A könyvtárosok szakértelme és hivatásszeretete valamint a támogatók nagylelkűsége varázsolta ezt a könyvtárat olyanná, ahová most is örömmel térnek be a gyerekek.

60 év van mögöttünk, de – reméljük – sokkal több van előttünk, hiszen a gyerekeknek mindig kell egy hely.

 

Forrás: A"Liszt Ferenc téri" gyermekkönyvtár

Fotókat készítette: Terézvárosi Gyermekkönyvtár könyvtárosai