Könyvtárunk története

A régi Kőbányai Könyvtár épülete kívülről fotózva a Kolozsvári út 39. szám alatt
Fotó: FSZEK

I. 1929–1969


1926. november 13-án dr. Bánóczi László szociáldemokrata városatya indítványozta a könyvtári bizottságnak, hogy létesítsenek új könyvtárat a kerület számára. Két évvel később, 1928 októberében a X. kerületi Kolozsvári út 39. szám alatti bérház üzlethelyiségében jelölték ki az új könyvtár helyét.
Az 1928-as évről beszámoló Fővárosi Könyvtár Évkönyvében olvashatjuk: „a Kolozsvári úti helyiség berendezési munkálatai teljesen befejeződtek, az új fiókkönyvtár megnyitása pedig a következő esztendőre maradt”.
1929. május 1-jén nyílt meg a 12. számú fiókkönyvtár 3000–3500 kötettel, 18,5 négyzetméteren, heti 21 órás nyitvatartási idővel. A kőbányai könyvtár első vezetője Romhányi Károly volt.
Az állomány évente 400-450 kötettel gyarapodott. 1934-ben 422 olvasója volt a könyvtárnak. Az állomány ekkor 6397 kötetből állt.
1944-re a könyvtárnak már 1039 beiratkozott olvasója volt, akik az 1943-as statisztika alapján 74.278 kötetet kölcsönöztek. Az olvasók között legnagyobb számban (215 fő) köztisztviselők voltak, de jártak a könyvtárba magántisztviselők, iparosok, kereskedők, bérmunkások, tanárok és középiskolások is.
1944 szeptemberében a Harmat u. 1–3. szám alatti fiók bombatámadás következtében elpusztult. Ekkor Sárosi (Scheilling) Istvánné vezette a könyvtárat.
A háború után a könyvtár korábbi vezetője, Sárosi Istvánné felajánlotta a Zalka Máté tér 6. szám alatti családi háza egy részét könyvtár céljaira. A munkálatok 1946 májusában kezdődtek meg. A régi könyvtár állományából 746 kötet került át. Az új könyvtár 1947. június 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt.
1960-ban bekövetkezett haláláig Sárosi Istvánné Horváth Anna 43 évet töltött el a könyvtárban, és eközben Szabó Ervin munkatársaként is dolgozott.
1947 végére az állomány 3229 kötetből állt.
1949-ben megindult az olvasómozgalom, melynek általános célja a széles körű könyv- és könyvtárpropaganda volt. Eljött a csoportos könyvmegbeszélések időszaka.
1950-ben Nagy-Budapest megteremtésével létrejöttek a kerületi tanácsok. A fiókkönyvtárak a központi irányításból ide kerültek át. A könyvtár történetéről szóló ismertetők itt említik először a kiállításokat, ill. szabadtéri rendezvényeket (pl. könyvtársátor felállítását a Csajkovszkij parkban).
1954-ben pártbizottsági tagokból, tanárokból, háziasszonyokból, műszaki értelmiségiekből stb. – a könyvtár aktív olvasóiból – megalakult a könyvtári tanács. Feladatuk az volt, hogy képviseljék az olvasókat a könyvállomány fejlesztésében, segítsék a könyvtárosokat a könyvismertetések, kiállítások szervezésében.
1951-től a kerületi tanács Somlai Jenőnét nevezte ki a könyvtár vezetői posztjára. Irányításával költözött a könyvtár sorrendben harmadik otthonába, a Kőrösi Csoma út 3. szám alá 1956 nyarán. A beiratkozott olvasók száma ekkor 2427 volt. Az állomány 21.062 kötetből állt.
1957-ben a könyvtár újra elköltözött, ezúttal a Füzér u. 13.-ba, ahol egészen 1975-ig működött.
1957. szeptember 1-től Szőke Tiborné lett a könyvtár új vezetője, akit 1958 novemberében Csernák Béláné váltott fel.
1962-ben került sor a szabadpolcos rendszer bevezetésére. A 205 négyzetméteres könyvtárból mindössze 25 négyzetméter maradt zárt raktár a többletpéldányok számára.
Az új rendszer megnövelte a könyvtári segédeszközök, így a katalógusok és különkatalógusok szerepét. Ezután színvonalasabb és aktívabb olvasószolgálati tevékenységet lehetett végezni.
Az évtized végére 5.509 beiratkozott olvasója és 54.248 kötete volt a könyvtárnak.
A régi Kőbányai Könyvtár belső tere a Füzér u. 13 szám alatt
Fotó: FSZEK

II. 1970–1989

A könyvtár újabb korszakába az 1970-es években lépett, amikor vezető- és újabb otthoncsere következett. A könyvtár új vezetője Bacsa Andrásné, helyettese 1970–75-ig Lakatos Pálné, 1975–79-ig Tverdota Miklósné volt.
1970-ben önálló gyermekkönyvtár létesült Bóta Gyuláné vezetésével. A könyvtárhoz ekkor már két vegyes fiókkönyvtár tartozott, a Gergely u. 68. és a Keresztúri út 7–9. szám alatt.
1971-ben merült fel egy művelődési központtal egybeépített korszerű könyvtár építésének terve, és 1973. április 4-én, ahogy a korabeli újságok is beszámoltak róla, lerakták az alapkövet.
1973-ban szervezték meg Jakubecz Ilona vezetésével a Fiatal Olvasók Körét. Célja a fiatalokkal való jobb és intenzívebb kapcsolat kialakítása volt.
1975-ben költözött a Füzér utcai 12-es könyvtár a Pataky István téri, újonnan épült művelődési központba, ahol ma is működik. A megnyitóra 1975. december 17-én került sor.
A könyvtárban ekkor 33-an dolgoztak, közülük 19 volt könyvtáros. Zenei részleget hoztak létre az emeleten, mely az 1997–1998. évi átalakításig fogadta az érdeklődőket. Mindeközben a könyvtár folyamatosan tartott rendezvényeket.
Az évtized végére 10.676 olvasója volt a könyvtárnak. Legnagyobb számban – 34,1%-ban – a munkások képviseltették magukat. A könyvtár dokumentumainak száma 121.020 volt. A zenei részlegben 3083 hanglemez, 344 hangszalag, ill. kazetta közül válogathattak a látogatók.
1977-ben nyílt meg a 12-es Galéria, a mai artotéka elődje. A 12-es Galéria első kiállítói Sánta László és M. Kiss József grafikusok voltak. A Galéria alapállománya – 2700 db sokszorosított grafika – ajándékozás útján került a könyvtárba az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldányainak duplumaiból.
Az 1980-as években folyamatosan bővült az állomány, közel 150.000 dokumentumra. Továbbra is voltak képzőművészeti, irodalmi és zenei rendezvények, illetve programok. A könyvtár dolgozóinak száma majdnem 50 főre emelkedett, a könyvtárban három műszak dolgozott, egy-egy csoportvezető irányításával. A könyvtár először került kapcsolatba a számítógéppel egy Commodore +4-es számítógép révén. Beindult a számítógépes játékprogramok kölcsönzése előbb kazettán, majd floppy lemezen is.
A Kőbányai Könyvtár belső tere a jelenlegi helyén
Fotó: FSZEK

III. 1990–2002

Az 1989–90 körül lezajlott társadalmi átalakulások a könyvtár életében is változásokat eredményeztek. Folyamatosan csökkent a könyvtár dolgozóinak száma, ugyanakkor a könyvtárosokra háruló feladatok egyre csak sokasodtak.
1994-ben beindult a videó- és CD-kölcsönzés.
1995-ben, mikor Tverdota Miklósné nyugdíjba vonult, Kovács Györgyi vette át a könyvtár vezetését.
1996 óta lehet a könyvtárban CD-ROM-ot kölcsönözni.
1997–98-ban a könyvtárat felújították. Megszűnt a gyermekkönyvtári és a zenei részleg a korábbi formájában, mindkettő mérete jelentősen csökkent.
1998 őszén a Soros Alapítvány jóvoltából öt számítógépen beindult az internetszolgáltatás. Elkészült a könyvtár első honlapja.
2001 szeptemberétől megkezdődött a számítógépes kölcsönzés a TextLib integrált könyvtári rendszerrel, melyet az InfoKer fejlesztett ki.
2002 nyarán az Informatikai Kormánybizottság (IKB) jóvoltából 10 új számítógépet kapott a könyvtár, melyeken ingyenes internethasználatot biztosítottunk beiratkozott olvasóink részére.
2002. október 16-án a könyvtári napok alkalmából Pro Bibliotheca elismerésben részesült könyvtárunk vezetője, Kovács Györgyi.
2002 szeptemberében felvettük a kapcsolatot a British Councillal. A GatewayUK Információs Pont megnyitására november 14-én került sor. A megnyitón részt vett Nigel J. Thorpe, Anglia magyarországi nagykövete, Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere és Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója.

Felhasznált irodalom
Bíró Ferenc – Csernák Béláné – Tverdota Miklósné: A 12-es könyvtár 50 éves története. = A FSZEK Évkönyve, XIX., 1979–1980. Bp., FSZEK, 1983. pp. 66–82.
Kelecsényi Istvánné: Új feltételek, új feladatok: az olvasószolgálat főbb kérdései a Kőbányai Könyvtárban. = A FSZEK Évkönyve, XVIII., 1977–1978. Bp., FSZEK, 1981. pp. 140–155.
Szerényi Gábor: Könyvtár a Patakyban. = Kőbánya, 1977. december. p. 10.
Információ

Kőbányai Könyvtár

1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: fszek1004@fszek.hu​
Telefonszám:
(1) 261-6001
Vezető: Kiss Attila István
könyvtárvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 4600 Ft
6 hónapra: 3500 Ft
3 hónapra: 2500 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online