Plakát- és Kisnyomtatványtár 

A Budapest Gyűjtemény Plakát- és Kisnyomtatványtára az alapok 1915. évre datálható lerakása óta eltelt bő évszázad alatt összegyűjtött, feldolgozott és archivált dokumentumainak száma napjainkra már meghaladta a 400.000 darabot. A háromszázharmincezer kisnyomtatvány és a több mint nyolcvanezer plakát a XVIII. század végétől napjainkig őrzi a több mint két évszázad mindennapjaira vonatkozó információkat. Természetesen a könyvtár (Fővárosi Könyvtár később Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) ezen különgyújteményének elsősorban a Pest-Budára, Budapestre vonatkozó anyagok összegyűjtése jelentette az elsődleges szempontot az állomány gyarapításánál.

A kisnyomtatványok feldolgozásánál 1958-ig a a Tizedes Osztályozást, majd az Egyetemes Tizedes Osztályozást  (szakmutató) vették alapul, igazodva a dokumentumfajta sajátosságaihoz. A szakrenden belül időrendben tették el borítékba, majd a dobozokba a kisnyomtatványokat. Az 1958 előtti aprónyomtaványok egy részéről egyenként külön címleírás készült, ez a jól használható cédulakatalógus ma is nagy segítséget nyújt könyvtárosnak, olvasónak egyaránt.

A Budapest Gyűjtemény olvasótermében sorakozó fiókokban szak- és betűrendes katalógus is lehetővé teszi a keresést. A kiemelkedő történelmi események időszakának dokumentumai a többitől elkülönített, önálló egységet képeznek, ezeket összefoglalóan „Forradalmi időszakok” címszó alatt találhatják meg a téma iránt érdeklődő olvasók, kutatók. 

 •     1848-1849-es forradalom és szabadságharc
 •     az I. világháború
 •     Őszirózsás forradalom
 •     Tanácsköztársaság
 •     II. világháború
 •     1956 
Az 1958-ban az Egyetemes Tizedes Osztályozáson alapuló szakrendet egy nyolc főszakra épülő, ezeken belül további alcsoportokra osztottal váltották fel.

Szakrend:  

    I. Általános rész (ebbe tartozik többek között a politika, az idegenforgalom; a városfejlődés,)
    II. Államigazgatási, államhatalmi szervek anyagai (minisztériumok, önkormányzatok, pártok anyagai)
    III. Művészeti élet (színház, klasszikus és könnyűzene, múzeumok, mozik)
    IV. Művelődés, sport (művelődési intézmények, ismeretterjesztés, sportélet)
    V.  Oktatás, tudomány, egyházak
    VI. Vendéglátóipar, kisipar, kiskereskedelem
    VII. Ipar, kereskedelem, hírközlés, bank, biztosítás
    VIII. Magánélet, közélet egyedi különleges nyomtatványai (névjegyek, naptárak, gyászjelentés) 


A plakátok szak- és betűrendes mutatója - hasonlóan a kisnyomtatványokéhoz - a Tizedes Osztályozásra épült, esetükben 1985 jelentette a változást, attól kezdve napjainkig az állományba vétel sorrendjében kerülnek a fiókokba. Az addig könyvári állományba került minden egyes plakátról 9x12 cm méretű fotó készült, melyeknek hátoldalán találhatók a legfontosabb adatok:

 •     plakátok szakjelzete, melyet a bal felső sarokban tüntettek fel
 •     plakát helyszáma
 •     mérete
 •     készítés éve
 •     a nyomda
 •     az alkotó neve (grafikus plakát esetén)
Minden plakátról két fotó van a Budapest Gyűjtemény olvasótermében lévő katalógusdobozokban. Az egyik a szakrend szerinti helyére került, tehát van egy szakrend szerint készült katalógus. A másik fotó az időrendi katalógusban lett elhelyezve, melyben egy adott éven belül a szakrendek számának növekvő sorrendjében kerültek elhelyezésre a cédulának megfelelő fényképek, hátoldalukon az adatokkal. Attól függően, hogy grafikus vagy szöveges plakátról van szó, az előbbi esetén a grafikus/szakrendi és a grafikus/időrendi dobozokban található a két fénykép. A szöveges plakátok fotóit értelemszerűen a szöveges/szakrendi és a szöveges/időrendi dobozokban kell keresni. Hasonlóan a kisnyomtatványokhoz, ahol a “Forradalmi időszakok” dokumentumait kiemelték és külön helyezték el, a kiemelt történelmi események plakátjainak fotói is a többitől elkülönítve, önálló katalógusfiókokban találhatóak.  

A könyvtár I. világháborús plakátgyűjteménye elérhető a Hungaricana oldalán a „Könyv- és dokumentumtár” anyagai között. További ezer plakát szkennelt képe az olvasóterem gépein tekinthető meg. Ez témájában jóval vegyesebb anyag,  a XIX. század első felétől az 1980-s évekig található köztük közéleti, kulturális, sport, turisztikai témájú és nagy számban kereskedelmi propagandaplakátok. Jelenleg mintegy 10.000 plakátról rendelkezik szkennelt változattal is a Plakáttár, a tartalmilag vagy művészetileg kiemelten fontos vagy érdekes dokumentumoknak szinte kivétel nélkül elérhető a digitalizált változata. 

Információ

Budapest Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: bpgyujt@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5026
Vezető: Kiss Borbála
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
Online