Telepesek Társadalomtörténeti Archívum (TTA) – TELEPES-KÖNYVTÁR

A telepes könyvtár kiadványjegyzéke az 1950-1953 között végrehajtott alföldi (hortobágyi, nagykunsági, hajdúsági) kényszermunkatáborokba deportálások feltárása során létrehozott társadalomtörténeti ismerettárak részét képezi. A jegyzéket – kutatásaik alapján – Saád József és Nagy Mária állította össze. 

A Telepesek Társadalomtörténeti Archívum kiadványához fotó az Alföldről
Fotó: TTA

1. A kitelepítések történetét feldolgozó, a deportáláshoz szorosan kapcsolódó kiadványok:

Apatini Ferenc Illés (2009) Túléltük. Internálótáborban a hajdúnánási Tedejpusztán 1951-53-ban. Debrecen, Méliusz Központ (323 A 71, Kölcsönözhető)

Beke Ferencné (2002) Három év a Hortobágy poklában. Szerk. Barton Attila, Jeney Attila. Pomáz, Kráter Kiadó (323 B 45, Kölcsönözhető)

Benkő Piros (é.n.) Délibábos száműzetés. Internálótárban Hortobágyon, az elepi rabtáborban, 1952-53-ban, kisgyermekként. h.n. Magánkiadás. (8-339673, Raktár) 

Breuer Pál (2005) A hortobágyi kitelepítések igaz története 1950-53. Pécs, B&D Stúdió (325 H 83, Kölcsönözhető)

Breuer Pál (2011) Emlékezetem. Breuer & Rudas Kiadó. Budapest

Bognár Ernő (2013) Fél időn túl 1. ... : Bognár Ernő visszaemlékezése, Vas Megyei Honismereti Egyesület kiadványa, 2013 (323.2 B 74, Kölcsönözhető)

Csőke Sándor (2006) Emlékirat a Tiszagyenda-kormópusztai kényszermunkatáborról. Tatabánya, Magánkiadás (343 C 82, Szabadpolc) 

Csőke Sándor dr. (2002) Rabszolgaság a XX. század közepén Magyarországon. Tatabánya. Magánkiadás.

Debreczeni József (2001) Hortobágyról zokog a szél. Pécs, Magánkiadás (D 36, Kölcsönözhető)

Dubayné Bozsó Éva (2011) Lepecsételt otthonok – megpecsételt sorsok. Egy család krónikája. Budapest, Alterra Svájci-Magyar Kiadó Kft. (Raktár, kölcsönözhető)

Duró Annamária (Szerk.) (2001) Zákányszék földje és népe az ezredfordulón. Zákányszék. Kiad. Zákányszék Község Önkormányzata. (8-339671, Raktár)

Füzes Miklós (1992) Törvénysértéssel. „Hortobágyi pusztaságon nehéz idők járnak”. Kiad. a Baranya Megyei Könyvtár (343 F 99, Kölcsönözhető)

Füzes Miklós (2002) (szerk.) Dokumentumok a hortobágyi zárt munkatáborokról 1950-1960. Budapest, Alterra Svájci-Magyar Kiadó Kft. Kitaszítottak II. kötet. (323 D 75, Kölcsönözhető)

Gálszécsy András (2018) A birkahodálytól a parlamentig. Életútinterjú. Az interjút 2016-2017-ben Várkonyi Benedek készítette. Szerk. Gyarmati György. Budapest – Pécs (323 G 22, Kölcsönözhető)

Gulyás Gyula, Gulyás János (1989) Törvénysértés nélkül … A hortobágyi munkatáborok (1950-1953) filmszociográfiájának dokumentumai. Debrecen. Láng Kiadó (791 T 89, Helyben olvasható)

Hantó Zsuzsa et al. (2001) (szerk.) „Magukkal fogjuk megzsírozni a földet.” Budapest, Alterra Svájci-Magyar Kiadó Kft. Kitaszítottak I. kötet. (323 M 13, Kölcsönözhető)

Hantó Zsuzsa (2006) (szerk.) Családok munkatáborokban (1.). (h.n.) Kiad. A Magyar Ház Kft. Kitaszítottak III. Magyar Ház Könyvek. (323 C 36, Kölcsönözhető) 

Hantó Zsuzsa (2007) (szerk.) Családok munkatáborokban. 2. kötet. Budapest, Magyar Ház. Kitaszítottak III. (323 C 36, Kölcsönözhető)

Hantó Zsuzsa (Szerk.) (2013) Haramiák és emberek. Budapest, Pytheas Kiadó. (325 H 30, Szabadpolc) 

Hantó Zsuzsa (2009) (Szerk.) Kitiltott családok. Magyar Ház Kft. (325 H 29, Kölcsönözhető) 

Holopcev Péter − Irha Melinda (2003) Eltanácsoltak. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. (323 H 77, Kölcsönözhető)

Hortobágyi kényszermunkatáborok, 1950-1953. KAS Szimpózium, 2006, szept. 4. (343 H 83, Kölcsönözhető)

Jeszenszky Iván (1998) Kitelepítettek. Dokumentumregény. Budapest, Alterra Svájci-Magyar Kiadó Kft. (8-292823, Raktárból kölcsönözhető)

Kováts Dániel (2006) (szerk.) Száműzöttek a Hortobágyon. Emlékek a borsósi kényszermunkatáborból 1952-1953. Budapest (323 Sz 29)

Lukács József (2010) Csonka délibáb. Kényszerutazás Tófej állomástól a debreceni Déry Múzeumig. Budapest. 2. kiad. (323 L 92, Kölcsönözhető)

Nagy Mária, Saád József (2011) „Péntek volt és 23”  Kitelepítések 1950-1953 között a baranyai határsávból. Kiállítás katalógusa. Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány − Argumentum Kiadó és Nyomdaüzem, Budapest (8-307576, Kölcsönözhető)

Nagy Mária, Saád József (2013) „Péntek volt és 23” Kitelepítések 1950-1953 között a Vas megyei határsávból. Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány − Argumentum Kiadó és Nyomdaüzem, Budapest (8-307577, Kölcsönözhető)

Nagy Mária, Saád József (2013) „Péntek volt és 23” Kitelepítések 1950-1953 között a Bács-Kiskun megyei határsávból. Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány − Argumentum Kiadó és Nyomdaüzem, Budapest (8-307578, Kölcsönözhető)

Nagy Mária , Saád József (2015) „Péntek volt és 23” Kitelepítések 1950-1953 között a Csongrád megyei határsávból. Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány − Argumentum Kiadó és Nyomdaüzem, Budapest (325 N 25, Kölcsönözhető)

Saád József (2005) (szerk.) Telepessors. Budapest, Gondolat Kiadó. 2. kiad. (943.97 T 41, Kölcsönözhető + SO helyben olvasható)

Saád József (Szerk.) (2015) Hortobágy örökségei. Kényszermunkatáborok és lakóik nyomában.  Szerzők: Nagy Mária-Saád József. Tipográfia, tördelés: Kovács Mariann. Budapest, Argumentum Kiadó 

Saád József (2010) Hortobágy. A magyar gulág. Rubicon. 2010. 6. sz. 4-21.

Saád József (2012) Hortobágyi társadalomkísérlet. A koncepció és következményei. Kommentár. 2012. 11. 41-59. (elektronikus példány a FSZEK katalógusában)

Takács János (2013) Kócspuszta. Nagykanizsa, Czupi Kiadó (323 T 17, Kölcsönözhető) 

Tantalics Béla (2017) (Írta és szerk.) Az át- és kitelepített politikai üldözöttek sorsa Zala megyében a határ mentén. 1950-1953, Lenti (323 T 28, kölcsönözhető)

Törvénytelen szocializmus. A Történelmi Tényfeltáró Bizottság gyorsjelentése, 1991 (323 T 89, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Varga Albert (2005) Rab voltam Hortobágyon. Árkustanya. Budapest, Timp Kiadó (325 V 37, Kölcsönözhető)

Vincze Xénia (2021) Görög családok Árkus, Borzas és Kónya zárt munkatáboraiban (1951-1953). Betekintő. 15. évf. 4. sz. 77-95.

W. Balassa Zsuzsa et al. (Szerk.) é.n. A hortobágyi kényszermunkatáborok 1950-1953. Budapest. Kiad. a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete. (343 H 83, Kölcsönözhető)

2. A kitelepítések történetéhez kapcsolódó-kapcsolható kiadványok:

Applebaum, A. (2004) A Gulág története I-II. Európa Könyvkiadó. Balogh István (1947) Civisek társadalma. Misztótfalusi Kiadó

Bajzik Zsolt (Szerk.) (2001) „Utcanév sem jár énnekem...” Emlékezés verebi Végh Gyulára. 1870-1951. Emlékkiállítás és konferencia. Bozsok. 2001. június 11. Kiad. a Vas Megyei Levéltár. Szombathely. 

Beliczey Miklós (2015) Elvitte az ördög. Főispán voltam és kubikos. Gyoma, Magánkiadás. 

Bellon Tibor (1979) Nagykunság. Gondolat, Budapest (8-114553, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Benczik Gyula (2000) Ivánc. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht.  

Bessel, Richard – Dirk Schumann (2003) Life After Death. Approaches to a Cultural and Social History of Europe During the 1940s and 1950s. German Historical Institute, Washington – Cambridge University Press

Biczó Gábor (Vál.) (2004) Az idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. Csokonai Kiadó, Debrecen

Bíró Friderika et al. (é.n.) Szentgyörgyvölgy. Kiad. a Száz magyar falu könyvesháza Kht.  

Bíró Friderika, Für Lajos (2014) Búcsú a parasztságtól. I. kötet. Történelmi esszé. Budapest, Kairosz – Skanzen. 

Bíró Friderika, Für Lajos (2013) Búcsú a parasztságtól. II. kötet. Interjúk. Szerk. Bíró Friderika. Budapest, Kairosz – Skanzen. 

Bíró Friderika, Für Lajos (2014) Búcsú a parasztságtól. III. Forrásgyűjtemény, dokumentumok. Vál.: Bíró Friderika, Für Lajos. Szerk: Bíró Fiderika. Budapest, Kairosz – Skanzen. 

Böszörményi Géza (2005) Recsk 1950-1953. Egy titkos kényszermunkatábor története. 2. kiad. Budapest, Széphalom kiadó. 

Büki Erzsébet, Dezső Ferenc (2007) A XX. század tanúi Nagykanizsán. Czupi Kiadó, Nagykanizsa. 

Courtois et al. (2000) A kommunizmus fekete könyve. Nagyvilág Kiadó (329 K 67, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Csák Gyula (1985) Vadregényes pusztaság. Móra Ferenc Könyvkiadó (8-137716, Kölcsönözhető)

Csontos Gábor (2005) A Hortobágy szélén. Hét Krajcár Kiadó (8-272181, Kölcsönözhető)

Czugh Dezső (1959) Fazekasműhelyektől a Magyarszombatfai Kerámiagyárig. I. in: Vasi Szemle Helyismereti évkönyv. 1959. évi II. kötet, 12-29. 

Csomor Erzsébet (2001) 1956 Zalaegerszegen. Kiad. a Millecentenáriumi Közalapítvány, Zalaegerszeg. Zalaegerszegi Füzetek 7. 

Csomor Erzsébet, Kapiller Imre (Szerk.) (2004): 56 Zala megye kronológiája és személyi adattára I-II. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. (Zalai Gyűjtemény 57.) 

Dala József, Erdélyi Tibor, …, Saád Andor: Matyóföld (8-318660, Kölcsönözhető)

Dessewffy Tibor, Szántó András (1989) Kitörő éberséggel. A budapesti kitelepítésekről (8-149302, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Domán István (2006) Rettegés. Holokauszt-életek. 2. Múlt és Jövő Könyv és Lapkiadó (D 77, Kölcsönözhető) 

Dombóvári László, Kuminetz Gyula, Mészáros Ádám (2014) Csokonyavisonta. Csokonyavisonta. 

Doncsecz Etelka (2008) Gazdasági és társadalmi változások a szentgotthárdi járásban az 1950-es években. Szakdolgozat. Kiad. a Szentgotthárdi Honismereti Klub. 

Duró Annamária (Szerk.) (2001) Zákányszék földje és népe az ezredfordulón. Zákányszék. Kiad. Zákányszék Község Önkormányzata. 

Ember Mária (Szerk.) (1994) Siratóének. Antológia. Aqua (8-276219, Kölcsönözhető)

Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon. Békéscsaba, 1992. Tevan, 

Erdős Kristóf (2015) Andrássy Ilona grófnő élete (1917-1990). Magyar Egyháztörténeti vázlatok. 2015/1-2. 89-114. 

F. Kováts Éva (2012) A száműzött várkisasszony. Sárospatak, Feliciter Kiadó

Farkas Gyöngyi (2016)  Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon. 1951-1961. Budapest, Korall. Korall Társadalomtörténeti Monográfiák 6.  

Fejér Dénes, Micheller Magdolna (1996) (Szerk.:) Bűnhődés bűntelenül. Interjúk és személyi adatlapok. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Budapest (8-276111, Kölcsönözhető)

Fejtő Ferenc (1989) Érzelmes utazás. Budapest, Magvető.  

Fél Edit, Hofer Tamás (2010) „Mi, korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Budapest, Korall (390 F 41, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Finkelstein, N. G. (2003) A holokauszt-ipar. Kairosz, Budapest (301.52 F 58, Kölcsönözhető) 

Földváry-Boér Elemér (1990) A kiszolgáltatottak. Budapest (8-258817, Kölcsönözhető)

Füzes Miklós (1990) Forgószél. Pécs, 1990 (8-285140, Kölcsönözhető) 

Gergely Jenő (1990 ) Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek felszámolása Magyarországon. Dokumentumok. Budapest, Vigília Kiadó. 

Göncz László (2016) Határ-szél. Elbeszélések, novellák, monodráma, kisregény. Pécs, Pannónia Könyvek. 

Gutman, R., Rieff, D. (2002) Háborús bűnök (TO helyben olvasható: 341 H 10)

Gyarmati György (2011) A Rákosi-korszak. Rendszerváló fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. Rubicon-Ház (943.97 G 79, Kölcsönzöhető + TO helyben olvasható)

Gyilasz, Milovan (1989) Találkozások Sztálinnal. Ford. Radics Viktória. Budapest, Magvető (8-149315, Kölcsönözhető)

Györke Zoltán (2000) Határsáv. Beregszász (8-260220, Kölcsönözhető)

Györgyey Ferenc Aladár (1990) Lágerhumor. Budapest, Interart. 

Győrffy Miklós (1987) Bagoly nappal. Válogatás a BAGOLY című rádióműsor körkérdéseiből, interjúiból és dokumentum-összeállításaiból. Budapest, Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat. 

60 év. 1950-2010.(2010) Budapest. Kiad a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete 

Haja István (1996) Ebesi krónika. Debrecen, Magánkiadás. 

Hegyi András (1984) (Szerk.) Deszk története és néprajza. /Tanulmányok./ Szeged – Deszk. Kiad. a Deszk Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága.  

Heller Ágnes (2002) Auschwitz és Gulág. Múlt és Jövő Könyv és Lapkiadó (100 H 57, Kölcsönözhető)

Horváth Sándor (szerk.) (2008) Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában. Nyitott könyvműhely, Budapest 

Horváth Sándor (2000) Narda. Budapest, Száz magyar falu könvyesháza Kht.  

Huszár Tibor (2001) Kádár János. 1. 2. Szabad Tér Kiadó, Kossuth Kiadó

Jancsák Csaba (2016) (szerk.) A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956). Életútinterjúk tükrében. Szeged, Belvedere. 

Jost, T.J. (2003) Önalávetés a társadalomban. A rendszerigazolás pszichológiája. Osiris, Budapest (301.1 J 79, Kölcsönözhető)

Judt, Tony (2007) A háború után. Európa története 1945 óta. Budapest, Európa Kiadó (940 J 86, Kölcsönözhető)

Kahler Frigyes (1993) Joghalál Magyarországon. 1945-1989. Budapest, Zrinyi Kiadó.  

Kahler Frigyes, M. Kiss Sándor (2003) „Mától kezdve lövünk.” Tíz év után a sortüzekről. Kairosz Kiadó. 

Kaelble, Hartmut (2013) A Social History of Europe, 1945–2000. Recovery and  Transformation after Two Wold Wars. New York – Oxford, Berghahn Books

Kahler Frigyes (1993) Joghalál Magyarországon, 1945-1989. Zrinyi Kiadó (340 K 11, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Káli Csaba (1997) Szerk. Zalai történeti tanulmányok. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg. Zalai Gyűjtemény 42. 

Káli Csaba (1997) Nagykanizsa 1945-ben (április 1-november 4). Zalai Múzeum. 7. 1997, 183-189. 

Káli Csaba (1999) (Szerk.) Dokumentumok Zala megye történetéből. 1947-1956. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg. 

Kálmán Peregrin (2000) Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet? Ferencesek a feloszlatás idején. Vigilia Kiadó (280.1 T 37, Kölcsönözhető)

Kálmán Peregrin (2012) A kommunista diktatúra hatása az esztergomi ferences gimnázium életére. Vigilia. 77. évf. 2, 148-150. 

Kapornaky Gyula (2018) Kökényvirág vagyok. Az Őrség költőjének csokrokba gyűjtött versei. Kiad. Kercaszomor Önkormányzat. Kercaszomor Értéktára.  

Kaposi Zoltán (Szerk.) (2014) Nagykanizsa. Városi monográfia. III. /1850-1945/. Nagykanizsa. 

Kávási Klára: Kuláklista

Kerecsényi Edit (1983) A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. (Zalai Gyűjtemény 20.) 

Kiss Géza (1986) Ormányság. (1937) Gondolat, Budapest (349244 Kölcsönözhető) 

Kolb, E. (2002) Bergen-Belsen, 1943-1945 (8-60986, Kölcsönözhető) 

Kolta János (Szerk.) (1958) Baranya. Pécs. Kiad. a Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal. 

Koós Károly dr: A züricvölgyi gerencsérség. Dunántúli Szemle, 1944. 3. sz. 118-131.  

Kováts Dániel (2019) Egynapi járóföld. Barangolás vándoréveim ösvényein. Sároraljaújhely. Kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság. 

Kőbányai János (2005) A holocaust, mint elbeszélés (301.52 K 88, Kölcsönözhető + SO Helyben olvasható)

Kövesdy Zsuzsa, Kozma László (2005) Élned, halnod… A munkatáboroktól az 1956-os forradalomig. Kossuth Kiadó (323 E 40, Kölcsönözhető)

Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne (2010) Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa. Budapest, 1956-os Intézet. 

Kunics Zsuzsa (Bev. és képaláírás) (2014) Nagykanizsa. Kaposvári Nyomda Kft. 

László Károly (2004) Az út Auschwitz felé. Németből ford. Esterházy Mátyás. Mundus, Budapest (L 32, Kölcsönözhető)

László Lajos (1990) Halálpolka. Szekszárd

Lovas István (2001) Népirtások a 20. században. Kairosz Kiadó

Lukács Tibor: Népbíróságokról. 1945-1950

Magóné Tóth Gyöngyi (2009) Zsidók Kalocsán és környékén

Marineasa, V., Vighi D. (2004) Rusalii’ 51. Fragmente din deportarea in Bãrãgan. Ed. Marineasa

Mazower, Mark, Jessica Reinisch, David Feldman (2011) (Ed.) Postwar Reconstruction in Europe: International Perspectives, 1945-49. Oxford University Press

Márkus Mihály (2016) Szentgyörgyvölgyi levelek 1966-1970. Pápa. Dunántúli Református Egyházkerület.

Medvetánc 1988/6-1989/1. – Kitelepítések célszám

Mellau Márton (2011) A Svetits leánynevelő intézet félszázéves története. 1896-1948. Debrecen. Kiad. a Boldogasszony Iskolanővérek.  

Metz, J. B. (2005) Szenvedéstörténet és megváltástörténet. L’Harmattan, Budapest (240 M 59, Kölcsönözhető)

Michnay Gyula (2001) Mint Mohamed koporsója. Életrajzi írások. Belvedere, Szeged. 

Millok Sándor (1945) A kínok útja. Budapesttől Mauthausenig. Müller Károly Könyvkiadó Vállalat (342229, Kölcsönözhető)

Molnár László (2008) Hazatér(het)tek? In: Zalai Múzeum 17. 287-298. 

Molnár László (2014) Vízimalmok Zalában. (Zala vármegye malomhelyei). Kézirat. https://www.nagykar.hu/keptar/7964/63458/reszletek.html 

Molnár László (2017) Zsidó családok Pákán. Zalai Múzeum 23. 305-329.

Móricz Zsigmond (1990) Riportok II. 1930-1935. Szépirodalmi Könyvkiadó

Mórocz et al. (2001) A mohácsi zsidóság története. Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület

Novák István (2014) Ítélet nélkül, ártatlanul. Fejezetek a csurgói járásból 1950-53 között a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak életéről. Gyékényes. 

Nyeste Zoltán (1989) Recsk. Püski Kiadó 

Odojewski, W. (2008) Halhatatlan némák. Katyni regény. Napkút Kiadó (O 12, Kölcsönözhető)

Okváth Imre (1998) Bástya a béke frontján. A magyar haderő és katonapolitika 1945-1956. Budapest, Aquila Könyvek (355.4 O 17, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Orgoványi István, Tóth Ágnes: Bács-Kiskun megye. In: Szakolczai Attila, Á. Varga László (2003) (Szerk.) A vidék forradalma, 1956. Budapest. 

Pakuts Béla (1979) Küzdelmek és eredmények. A lippói „Béke Őre” MGTSZ 30 éves történelméből. 1948-1978. Pécs. 

Palasik Mária (2015) A budapesti kitelepítések politikai háttere és levezénylése, 1951–1953. Századok. 149. évf. 6, 1363-1395. 

Papp Vilmos (2012) Szabad egyház rab(tartó) államban. Az őrségi kerkavölgyi reformátusság élete 1960-1985 között. Budapest, Magánkiadás. 

Pataky László (1990) Az Őrség múltja a kercaszomori református egyházközség történetének tükrében. Szombathely, Vasi Fényszöv Nyomdaüzem. 

Pelle János (2020) Vérvád, hisztéria, népítélet. „Zsidókérdés” Magyarországon 1945-ben és 1946-ban. Budapest, Milton Friedman University Press.  

Petri Csathó Ferenc (2003) Kődoboz. Válogatott versek. Szeged, Tiszatáj könyvek

Péter László (1974) Szeged utcanevei. Szeged, Somogyi Könyvtár. 

Péter László (1986) Pálfy György emlékezete. In: Péter László (1986) A szerette város. Írások Szegedről. Budapest, Szépirodalmi Kiadó. 472-476. 

Péter László (1996) (Szerk.) Röszke földje és népe. Szeged. 

Péter László (2015). Nép vagy vallás? A numerus clausus Szegeden. 1–2. Szeged,  2015, 22. 

Pongrácz Dániel (2016) Határszéli kálvária. Szomoróci családunkat széjjelszórta a XX. század. Kercaszomor értéktára 1. Kiad. a Kercaszomor Önkormányzata. Kercaszomor Értéktára 1. 

Pozsonyi József (2002) A Semsey család története. Régi magyar családok I.  
Sorozatszerk.: Pozsonyi József. Debrecen. Kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága.  

Rakonczay Zoltán (Szerk.) (2004) Hortobágytól Bátorligetig. Az Észak-Alföld természeti értékei. Budapest, Mezőgazda Kiadó. 

Révai József (1949) Élni tudtunk a szabadsággal. Válogatott cikkek és beszédek 1945-1949. Budapest. Szikra. 

Rakonczai Zoltán (Szerk.) (2004) Hortobágytól Bátorligetig. Az Észak-Alföld természeti értékei. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó (8-280369, Kölcsönözhető)

Rákosi Mátyás (1997) Visszaemlékezések 1940-1956. 2. k. Szerk.: Feitl István − Gellériné Lázár Márta − Sipos T. Levente. Budapest, Napvilág Kiadó (943.97 R 33, Kölcsönözhető) 

Siklós László (2009) A kommunizmus áldozata: a család. Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely (301.41 S 56, Kölcsönözhető) 

Srágli Lajos (2007) Erődország. A déli határvédelmi rendszer létesítésének és lebontásának története. 1948-1958. Budapest. Város- és Faluvédők Szövetsége. Hungaria Nostra

Sz. Lukács Imre (1985) Tábor a pusztán. Budapest (8-270740, Kölcsönözhető)

Szabó Márton (2006) Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest, L’Harmattan. 

Szalay Emőke, Szalay Csilla (2008) (szerk.) „…Tartozunk a múltnak…” A kommunizmus áldozatai Tyukodon. Kiad. Tyukod Nagyközség Önkormányzata (323.2 T 32, Kölcsönözhető)

Szalay Zsigmond dr. (2005) Életem, emlékeim. Debrecen, Magánkiadás.  

Széchenyi Kinga (2008) Megbélyegzettek. A kitelepítések tragédiája. Kráter Műhely (325 Sz 40, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható) 

Szita László (é.n.) Nagyharsány. Száz Magyar Falu Könyvesháza (8-209926, Kölcsönözhető)

Szolzsenyicin (1973) A Gulág szigetcsoport

T. Varga György (1992) Jegyzőkönyv a szovjet-magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól 1953. június 13-16. Múltunk, 1992. 2-3. sz. 234- 269.

T. Varga György (2002): Adalékok a rabmunkáltatás történetéhez, 1949-1953. Trezor 2. A. Történeti Hivatal évkönyve 2000-2001. Budapest, 2002. 159-175.

Tamáska Péter (2006) Politikai fogoly kerestetik. Börtönök Magyarországon. 1945-1990. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 

Tantalics Béla (1993) Lenti története. II. 1849-1945. Lenti Honismereti Gyűjtemény 5.  

Tóth Sándor, Srágli Lajos (2000) Lovászi.

Tomka Béla (2009) Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest, Osiris Kiadó (301.21 T 63, Kölcsönözhető + SO helyben olvasható)

Tomka Ferenc (2005) Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés. Szent István Társulat, Budapest (322 T 63, Kölcsönözhető + TO helyben olvasható)

Veress László - Aradi Csaba - Dunka Béla: A Hortobágy hasznosítása. Magyar Tudomány 45. évf. 2000. 12.  1467-1510. 

Vincze Xénia (2018) „Elválás – menekülés – megérkezés.” In: Székely András Bertalan (Szerk.) 2018. Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából. Budapest, Magyar Néprajzi Társaság. 107-122. 

Virág Zsolt (2005) Magyar kastélylexikon. Csongrád megye kastélyai és kúriái. Jász-Nagykun-Szolnok megye kastélyai és kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest. 

Virág Zsolt (2006) Magyar kastélylexikon. Hajdú-Bihar megye kastélyai és kúriái. . Budapest, Fo-Rom Invest. 

Wild Katalin, Füzes Miklós (2008) (szerk.) Babarc. Településtörténeti monográfia. Babarc Község Önkormányzata − Német Kisebbségi Önkormányzat, Babarc

Wolf, E.R. (1995) Európa és a történelem nélküli népek. Akadémiai, Osiris, Századvég. Budapest (930 W 85, Kölcsönözhető + SO helyben olvasható) 

Zahra, Tara (2009) Lost Children: Displacement, Family and Nation in Postwar Europe. The Journal of Modern History, 81. 2009, 45-86. 

Zolnay László (1977) Kincses Magyarország.  Középkori művelődésünk történetéből. Budapest, Magvető. 

Zsákai Piroska (2014) Azok a boldog ötvenes évek! Zsákai Piroska emlékezései. Magánkiadás. 

Zsákai Piroska (2018) Kaptam egy világot. Zsákai Piroska emlékezései. Szerk. Veszprém. Hangoskönv. https://www.youtube.com/watch?v=BBF-bgKGOS8 

Zsuppánné Illés Margit (2016) Csesztregiek emlékei az ötvenes évekről. Csesztreg. 

Régi fekete-fehér fotó egy idős emberről
Fotó: TTA 

Az egyes művek mellett zárójelben feltüntetett jelzet és kölcsönözhetőség a Központi Könyvtárra vonatkozik, így ezeket a szabadpolcról és/vagy a raktárból tudják kikölcsönözni. A helyben olvasható művekhez a Szociológiai Gyűjtemény olvasótermeiben (SO - Szociológiai olvasóterem, TO - Társadalomtudományi olvasóterem) tudnak hozzáférni. 

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
400 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.650 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.800 Ft
6 hónapra: 5.400 Ft
3 hónapra: 4.000 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 10.000 Ft
6 hónapra: 7.700 Ft

Kedvezmények
Online