Ajánló: Csányi Gergely tanulmányai 

Decemberben a Szociológiai Gyűjtemény ‘A hónap szociológusa’ rovatának főszereplője Csányi Gergely. A mai bejegyzésünkben 3 tanulmányát mutatjuk be és foglaljuk össze röviden, melyeket az elmúlt néhány évben publikált.

Fotó Csányi Gergelyről
Fotó: Csányi Gergely

Csányi Gergely – Az időskor pszichológiájának strukturális meghatározottsága, Esély 2017/4 

Csányi e dolgozatában két esettanulmányt mutat be. Elsőként az öregek önkéntes halálával hasonló néprajzi elbeszélések vonásait ismerteti, majd az időskorúak pszichológiai terápiájáról is szó esik. Továbbá, szó esik a különféle időskor-koncepciókról is, a világrendszer különböző időszakaiban és területein. A tanulmányban olvasható, hogy az öregek önkéntes halála összefügg a 20. század első felében indult agrárválsággal.  

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható: 

https://www.academia.edu/35001719/Az_id%C5%91skor_pszichol%C3%B3gi%C3%A1j%C3%A1nak_struktur%C3%A1lis_meghat%C3%A1rozotts%C3%A1ga_Az_%C3%B6regek_%C3%B6nk%C3%A9ntes_hal%C3%A1la_%C3%A9s_a_vesztes%C3%A9gdeficit_paradigma_meghalad%C3%A1sa  

Csányi Gergely – Genderrezsim és nőpolitika Magyarországon 2008-2018, Fordulat 26 

Ebben a tanulmányban a 2008 utáni nőpolitika és genderrezsim társadalomba való integrációjának történeti szempontból való összefüggéseit vizsgálja a szerző. Attól függően, hogy Magyarország milyen módon integrálódott a világrendszerbe, a nők által végzett termelő és újratermelő munka különböző módokon integrálódott a társadalomba. Csányi Gergely amellett érvel, hogy a 2008 utáni genderrezsim vizsgálatakor figyelembe kell venni az 1950 óta tartó demográfiai lejtmenetet és abortuszdiskurzust is.  

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható:  

https://www.academia.edu/42320966/Genderrezsim_%C3%A9s_n%C5%91politika_Magyarorsz%C3%A1gon_2008_2018_T%C3%B6rt%C3%A9neti_politikai_gazdas%C3%A1gtani_elemz%C3%A9s 

Csányi Gergely, Gregor Anikó és Dés Fanni – Pest megér egy testet. A magyarországi pornóipar a hosszú kilencvenes években mint a világgazdaságba való reintegráció egy patriarchális formája, Replika 117-118, 2020 

Csányi Gergely szerzőtársaival az alábbi tanulmányban arra keresi a választ, hogy milyen körülmények befolyásolták a magyarországi pornóipar kiépülését az 1990-es években. Ezen kívül arra is kitérnek, hogy a magyarországi gazdaság és kultúra fejlődésére milyen hatása volt e szféra. A tanulmányban arról is szó esik, hogy a reklámipari szabályozások lazulása következtében a szexualizált női testtel való reklámozás bevett volt és a Kádár-kor vizuális kultúrájában a szexualizált női test látványa egyre megszokottabbá vált, így a rendszerváltás idején kialakuló egzisztenciális válság és az átörökített, társadalmi osztálypozíciókba sűrűsödő hátrányoknők tömegeit tették kiszolgáltatottá az akkori felfutó pornóiparban.  

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható:  

https://www.academia.edu/45088369/_Pest_meg%C3%A9r_egy_testet_A_magyarorsz%C3%A1gi_porn%C3%B3ipar_a_hossz%C3%BA_kilencvenes_%C3%A9vekben_mint_a_vil%C3%A1ggazdas%C3%A1gba_val%C3%B3_reintegr%C3%A1ci%C3%B3_egy_patriarch%C3%A1lis_form%C3%A1ja 

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás
Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
300 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1.500 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 7.300 Ft
6 hónapra: 5.100 Ft
3 hónapra: 3.700 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9.900 Ft
6 hónapra: 7.300 Ft

Kedvezmények
Online