A rasszizmus elleni küzdelem világnapja

A Szociológiai Gyűjtemény mai bejegyzésében a rasszizmus elleni küzdelem világnapjáról olvashatnak.   

Hivatalos nevén, a faji megkülönböztetés elleni küzdelem világnapjának bevezetéséről az Egyesült Nemzetek Szervezete 1966-ban határozott, melynek napját március 21-re tűzték ki. Ez a nap egyfajta megemlékezés az 1960-ban, Dél-Afrikában történt sajnálatos esetre, amikoris a helyi rendőrség az apartheid rezsim elleni békés tüntetés színesbőrű résztvevőit gyilkolta meg. Ez a nap Dél-Afrikában munkaszüneti nap, az Emberi Jogok Napjaként tartják számon.  

Az ENSZ által létrehozott határozat célja, hogy világszerte felhívjuk a figyelmet az egyes embercsoportok társadalmi kirekesztését célzó folyamatok veszélyességére. Mindenfajta diszkrimináció, ami faji, nemi, etnikai, vallási és egyéb megkülönböztetésre épül, harcolni kell ellene, törvényes eszközök segítségével, hiszen társadalmunk alapja a sokszínűség, mely csak tovább gazdagítja az emberiséget.  A rasszizmus elleni küzdelem világnapjának célja a faji megkülönböztetés folyamatának megállítása, továbbá a különböző kultúrák egymás mellett élésének szükségessége és törvényszerűségének hirdetése, az emberek közti jobb megismerés és elfogadás elősegítése, illetve megemlékezés azokról, akik a faji megkülönböztetés elleni harcnak szentelték életüket az elmúlt évtizedek, évszázadok során.  

Magyarországon 1990 óta tartanak megemlékezéseket ezen a napon, valamint létrehozták a Radnóti Miklós Antirasszista-díjat is, melyet 2000 óta minden évben olyan magyar személyeknek adnak át, akik munkásságukkal, példamutatással valamilyen formában hozzájárulnak a rasszizmus és antiszemitizmus elleni küzdelemhez.  

Imázsfotó
Fotó: Pixabay

A Szociológiai Gyűjteményben is számos rasszizmussal, és egyéb témájával kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat, könyveket és egyéb műveket találhatnak, online formában, de akár helyben olvasva is, ide kattintva elérhető a teljes lista a katalógusunkban. 

Forrás:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_faji_megk%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6ztet%C3%A9s_elleni_k%C3%BCzdelem_nemzetk%C3%B6zi_napja  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Radn%C3%B3ti_Mikl%C3%B3s_antirasszista_d%C3%ADj  

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 6600 Ft
6 hónapra: 4600 Ft
3 hónapra: 3300 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online