Ajánló: Kristóf Luca tanulmányai

Októberben a Szociológiai Gyűjtemény ‘A hónap szociológusa’ rovatának főszereplője Kristóf Luca. A mai bejegyzésünkben 3 tanulmányát mutatjuk be és foglaljuk össze röviden, melyeket az elmúlt néhány évben publikált. 

Kristóf Luca egy konferencián

Kristóf Luca – Kmetty Zoltán: Szereti ön Vivaldit? Zenei ízlés és társadalmi státusz, Szociológiai Szemle 29(2): 49–67, 2019 

Kristóf Luca és Kmetty Zoltán egy korábbi, 2019-ben megjelent tanulmányukban egy országosan reprezentatív kutatás segítségével vizsgálták, hogy a kulturális mindenevőség kimutatható-e a zenei ízlés tekintetében a magyar társadalom körében. A megkérdezettek ízlésbeli preferenciáit különféle műfajú zenei részletek meghallgatásával vizsgálták meg, majd látens módszerrel csoportosították a preferenciákat. Az eredményeik azt mutatták, hogy a társadalmi státusz és az életkor az a két változó, amely leginkább kijelöli a zenei csoportok határait. Továbbá, hogy a zenei műfajok között fellelhető az abban az értelemben vett hierarchia, ami a magas-közepes és közepes-alacsony társadalmi pozícióval függ össze. Mindezek tekintetében a klasszikus zene kedvelése továbbra is fontos szempont az ízlés társadalmi hierarchiájában. 

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható. 

Kristóf Luca: Hírnév és tekintély a kortárs kultúrában. A kulturális kánon változásai, socio.hu 4: 30-42, 2017 

Kristóf ebben a tanulmányában kortárs magyar kulturális szereplők ismertségét és elismertségét elemezte egy országosan reprezentatív kérdőív adatainak segítségével. Korábbi adatokkal összehasonlítva megállapította, hogy az elit és a lakosság szinte pontosan ugyanazokat a személyeket tekinti a magyar kultúra legkimagaslóbb alakjainak. Azt találta, hogy ebben a reputációs elitben generációváltás figyelhető meg, melyben a fiatal generáció legtekintélyesebb tagjai a színház- és filmművészet terén tevékenykednek, a szépirodalom terén viszont változást figyelt meg. Emellett azt találta, hogy az elit és a lakosság véleménye között nagy különbség, hogy amíg az elit politikailag megosztott, reputációja politikailag meghatározott, addig a közvéleményen belül a kulturális szereplők túlnyomó többségét nem sorolják oda és nem értékelik politikailag se. Kristóf Luca tanulmányának lényege, hogy a kultúrharc egyértelműen az elit belügye, a politikai diskurzus hatása pedig nem volt kimutatható. 

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható.

Kristóf Luca: Szelekció, defenzivitás, pozicionalitás. Az elit, mint nehezen elérhető társadalmi csoport kutatásának módszertani problémáiról, Politikatudományi Szemle: XXVIII/2. 37–58, 2019 

Az alábbi tanulmány az elit, mint nehezen elérhető társadalmi csoport kérdőíves és interjús kutatásának módszertani kihívásait mutatja be egy esettanulmányon keresztül. Fő kihívásként a mintavétel, a nemválaszolás és az interjúszituáció problémáit azonosítja a tanulmány. Bemutatja a célcsoport operacionalizálásából, az elit defenzivitásából és a megosztott elitben való kutatói pozicionalitásból adódó nehézségeket, amelyek jelentősen befolyásolják a kutatási eredményeket. A tanulmányban tárgyalt mintavételi technikák, az alanyok közreműködésre bírásának módszerei, valamint a kérdezőnek az alannyal szembeni kutatói pozíciójára való reflektálás a jövőben más kutatók számára is hasznos lehet. 

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható. 

/A fotó forrása a bemutatott személy/

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 6600 Ft
6 hónapra: 4600 Ft
3 hónapra: 3300 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online