Ajánló: Jelinek Csaba tanulmányai  

Novemberben a Szociológiai Gyűjtemény ‘A hónap szociológusa’ rovatának főszereplője Jelinek Csaba. A mai bejegyzésünkben 3 tanulmányát mutatjuk be és foglaljuk össze röviden, melyeket az elmúlt néhány évben publikált. 

Fotó Jelinek Csabáról
A fotó forrása a bemutatott személy.

Jelinek Csaba & Czirfusz Márton: Lakhatási közpolitikák és a lakhatás megfizethetősége az elmúlt három évtizedben, In: Éves jelentés a lakhatási szegénységről, Habitat for Humanity, 2021 

Jelinek Csaba legfrissebb, bár nem egyedül készített műve az elmúlt 30 év lakhatásáról szól. A fejezet első részében az elmúlt harminc év korszakokra bontását mutatják be, hogy melyek voltak a legfontosabb lakhatást érintő közpolitikai beavatkozások, és ezek hogyan változtak a tárgyalt időszakban. A tanulmányban arról is szó esik, hogy az elmúlt három évtizedben a mindenkori kormányok milyen logikák alapján és milyen közigazgatási struktúrában hajtottak végre lakáspolitikákat. Majd a mindenkori költségvetési kiadások között mutatják be az elmúlt időszakban egyes lakáspolitikai eszközök súlyát. A mű utolsó részében pedig áttekintik, hogy a lakáspolitikai eszközök hogyan hatottak a lakások megfizethetőségére, a lakásszegénységre és a lakhatási egyenlőtlenségekre.  

A teljes mű az alábbi linkre kattintva olvasható: https://www.researchgate.net/publication/356086069_Lakhatasi_kozpolitikak_es_a_lakhatas_megfizethetosege_az_elmult_harom_evtizedben  

Csaba Jelinek - "Gúzsba kötve táncolunk". Zsugorodás és a kontroll leszivárgásának politikai gazdaságtana magyarországi középvárosokban, Szociológiai Szemle 30(2):115-136, 2020 

Jelinek Csaba egy 2020-as tanulmányában négy magyarországi középváros költségvetésén keresztül elemzi azt, hogyan változott az elmúlt években a kis- és középvárosok lehetősége arra, hogy meghatározzák jövőbeli fejlődési pályájukat. A tanulmány első része röviden összefoglalja az elmúlt évtized központosítási tendenciáit, majd megállapítja, hogy az önkormányzati adósságrendezéssel együtt járó önkormányzati reformok eredményeképpen a központi kormányzat egyre nagyobb kontrollt tud kifejteni a települési önkormányzatok felett.  Ezeken kívül arról is szó esik a tanulmányban, hogy az önkormányzati rendszeren belül lévő feszültségek kezelésének jelenleg leghatékonyabb módjai nem formális intézményi megoldásokon, hanem informális lobbitevékenységeken alapulnak.  

A teljes mű az alábbi linkre kattintva olvasható: https://www.researchgate.net/publication/348755096_Guzsba_kotve_tancolunk_-_Zsugorodas_es_a_kontroll_leszivargasanak_politikai_gazdasagtana_magyarorszagi_kozepvarosokban  

Csaba Jelinek - A városrehabilitáció korszakai Magyarországon: Az állam szerepe marginális városi terek (újra)termelésében, Tér és Társadalom 33(4):17-37, 2019 

Ajánlónk utolsó részében pedig Jelinek Csaba egy két évvel ezelőtti cikkéről lesz szó. A cikk a magyarországi városrehabilitáció átalakulását vizsgálja négy jelentős korszakon keresztül: az 1970-es évektől egészen a 2010-es évekig. A szerző egy rövid, a városrehabilitáció kialakulását, definícióját, és más fogalmakhoz való viszonyát tisztázó elméleti bevezető részt követően a különböző korszakokban az állam marginális terek termelésében betöltött változó szerepét két szempontból elemzi. Végezetül, a két szempont viszonyának, azaz az állam városrehabilitáción keresztül zajló tértermelő funkciójának a különböző korszakokon átívelő változásait is bemutatja.  

A teljes mű az alábbi linkre kattintva olvasható: https://www.researchgate.net/publication/337558436_A_varosrehabilitacio_korszakai_Magyarorszagon_Az_allam_szerepe_marginalis_varosi_terek_ujratermeleseben  

Forrás és Jelinek Csaba további tanulmányai: https://www.researchgate.net/profile/Csaba-Jelinek  

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 6600 Ft
6 hónapra: 4600 Ft
3 hónapra: 3300 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online