Ajánló: Csizmadia Zoltán tanulmányai  

Márciusban a Szociológiai Gyűjtemény ‘A hónap szociológusa’ rovatának főszereplője Csizmadia Zoltán. A mai bejegyzésünkben 3 tanulmányát mutatjuk be és foglaljuk össze röviden, melyeket az elmúlt néhány évben publikált. 

Fotó Csizmadia Zoltánról
Fotó: Csizmadia Zoltán

Csizmadia Zoltán: A kapcsolati tőke osztályszerkezeti aspektusai lokális metszetben, In: Századvég Társadalmi tőke 78, 2015

Az alábbi tanulmányban a szerző összekapcsolja a kapcsolathálózati erőforrások és az osztályszerkezet vizsgálatát a győri helyi társadalom szintjén egy 3032 fős, 2013-ban felvett reprezentatív kérdőíves kutatás alapján. A kutatás kiinduló kérdés arra irányult, hogy milyen a kapcsolati tőke különböző indikátorainak az eloszlása a normatív-funkcionalista osztályszerkezeti modell egyes kategóriáiban. További fontos kérdések a vizsgálat során: Milyen mértékű a társadalmi tőke koncentrációja az egyes csoportokban? Mennyire markáns egyenlőtlenségek figyelhetők meg az egyes osztályok között? Az eredményeik arra mutattak, hogy a bizalom szintje és az erős kötések alakulása minimális differenciálódást mutatott az egyes osztályok között. A teljes tanulmány az alábbi linkre kattintva olvasható: http://www.regscience.hu:8080/xmlui/bitstream/handle/11155/1151/csizmadia_kapcsolat_2015.pdf?sequence=1  

Csizmadia Zoltán: A magyar városhálózat tudás alapú megújító képessége, In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon, MTA RKK, 2005

A szerző vizsgálatában a városhálózat tudásalapú innovációs rendszereit gyűjti össze és rendszerezi. Ezek alapján összehasonlító vizsgálatokat végzett, melyben arra keresték a választ, hogy egyrészt a különféle megújítást képviselő tényező rendszerek belső tartalma és összetartozása milyen erősségű, másrészt, hogy az egymással kialakított kapcsolataik milyen jellegűek, mennyire determináltak a hálózati elemeik, valamint, kutatásukban megpróbálták körülhatárolni azokat a városcsoportokat, amelyek azonosak a tudást megjelenítő tényezők vonatkozásában. 
A teljes tanulmány az alábbi linkre kattintva olvasható: https://adoc.pub/regiok-es-nagyvarosok-innovacios-potencialja-magyarorszagon.html

Csizmadia Zoltán: A társadalmi konfliktusok kutatásának elméleti megalapozása, In: Bugovics - Tóth (szerk.): Gazdasági és társadalmi konfliktusok a szubjektív jóllét és biztonságérzet megközelítésében, 2015

"A társadalmi-gazdasági különbségekből és egyenlőtlenségekből fakadó bizonyos szintű és formájú társadalmi konfliktusok mélyen átszövik mindennapi életünket" - állítja a tanulmány szerzője. Ezen munkájukban megpróbálták áttekinteni a társadalmi konfliktus fogalmával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, a különböző fogalmi megközelítéseket, a szociológia konfliktuselméleti szemléletmódjának Dahrendorf által lefektetett alapelveit is figyelembe véve, továbbá a konfliktusok formáit és típusait, illetve a társadalmi konfliktusok pozitív és negatív funkcióit. Az alábbi tanulmányban ezekre a megállapításokra építve foglalja össze a szerző az újabb fejleményeket, az új konfliktusértelmezéseket, mindezek mellett a kutatási eredményekkel együtt. A teljes tanulmány az alábbi linkre kattintva olvasható: https://www.szaktars.hu/harmattan/view/gazdasagi-es-tarsadalmi-konfliktusok-a-szubjektiv-jollet-es-biztonsagerzet-megkozeliteseben-tanulmanykotet/?query=csizmadia%20zolt%C3%A1n&pg=20&layout=s  

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 6600 Ft
6 hónapra: 4600 Ft
3 hónapra: 3300 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online