A Szociológus Vándorgyűlés díjazottjai

Idén számos, előre megszervezett konferencia és gyűlés került át az online térbe. A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése is ily módon került megrendezésre 2020. november 20-21-én. A Magyar Szociológiai Társaság tudományos és szakmai tevékenységében nagyon fontos szerepet játszik a Vándorgyűlés megszervezése, hiszen ennek köszönhetően a magyar szociológia fejlődése, valamint a társadalomtudósok, szociológus hallgatók és kutatók közti információátadás folyamatos. A Vándorgyűlést 2008 óta szervezik meg, évente más-más város egyetemi tanszékein. Az idei kétnapos gyűlés témája a következő volt: „Meghatározottságaink: a nem, az életkor és az etnikum szerepe a tartós társadalmi egyenlőtlenségekben”.

Neumann Eszter és Havas Ádám fotója

Fotók: MTA TK és Tóth Mátyás

A gyűlés megnyitójának keretein belül adták át az MSZT évi díjait. Az Erdei Ferenc Emlékérem díjazottjai idén Havas Ádám és Neumann Eszter voltak. Havas Ádám a Replika szerkesztője 2017 óta, Neumann Eszter pedig az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály tudományos munkatársa. A SzocioWeb adatbázisunkban számos tanulmányuk elérhető:
Neumann Eszter és Havas Ádám

A Némedi-díj idei nyertese Fáber Ágoston, aki szintén a Replika folyóirat szerkesztői csapatának tagja. 2018-ban megjelent könyve: Pierre Bourdieu: elmélet és politika teljes szöveggel a Szaktárs adatbázisában elérhető (a könyv kiadójának előfizető intézmények, egyetemek számára). A könyv mindemellett a Szociológiai olvasóteremben helyben olvasható, a szabadpolcról pedig kölcsönözhető lesz, amint véget ér a járványhelyzet.

Ezen kívül még két-két Polányi Károly-díjat osztottak ki, amelyet minden évben a legjobb szociológiai könyv és/vagy folyóirat szerzői kapnak. Szakcikk kategóriában Messing Vera, Ságvári Bence és Simon Dávid írása mellett– Methodological Challenges in Cross-comparative Surveys. The Case of Understanding Attitudes towards Democracy in Hungary – Lannert Judit és Nagy Beáta: A nők helyzete a magyar tudományos életben című cikke került díjazásra.

Lannert Judit és Nagy Beáta fotója

Fotók: Új Egyenlőség és HR portál

Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus és szociológus végzettséggel is rendelkezik, ami az oktatáskutatáshoz vezette. Munkásságában megemlítendő, hogy egyik elindítója volt a Jelentés a magyar közoktatásról című sorozatnak. Nagy Beátával közösen írt tanulmányuk a Szociológiai Szemlében jelent meg 2019-ben. Nagy Beáta a Budapesti Corvinus Egyetem professzora és az MSZT tagja is egyben. Legfőbb kutatási témái közé tartozik a társadalmi nemek vizsgálata, valamint a munka-magánélet összehangolásának tanulmányozása.

És végül, de nem utolsósorban a Polányi-díj könyv kategóriájának nyertesei Antal László Éghajlatváltozás és szociológia című könyve, valamint Mihályi Péter és Szelényi Iván Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality című tanulmánya. Antal László könyve a Szociológiai olvasóteremben és a szabadpolcon a járványhelyzet után újra elérhetővé válik, Mihályi Péter és Szelényi Iván angol nyelvű műve pedig ezen a linken keresztül olvasható.

Gratulálunk az idei év díjazottjainak és további sikereket kívánunk!

Információ

Szociológiai Gyűjtemény

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
útvonal
Nyitvatartás:

E-mail: szociologia@fszek.hu
Telefonszám:
(1) 411-5031
Vezető: Kerékgyártó Ágnes
osztályvezető
Beiratkozás

Regisztráció természetes és jogi személyeknek:
ingyenes / 12 hónap
Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja:
200 Ft / 12 hónap

Napijegy: 1100 Ft / nap

Adott könyvtár használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 6600 Ft
6 hónapra: 4600 Ft
3 hónapra: 3300 Ft

Minden tagkönyvtár egyidejű használatára jogosító olvasójegy:
12 hónapra: 9500 Ft
6 hónapra: 6600 Ft

Kedvezmények

Online